کار در منزل برای دانش اموزان


وضعیت تکالیف دانش‌آموزان در نوروز ۹۶

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تکالیف نوروزی دانش‌آموزان به صورت متمرکز نیست بلکه معلمان با توجه به شناخت از دانش‌آموزان، فعالیت‌هایی را برای ایام نوروز ۹۶ تعیین می‌کنند.

برنامه آموزش و پرورش برای تکالیف نوروزی دانش‌آموزان

خصوصی‌سازی در آموزش‌وپرورش در پیک نوروزی

ارتباط و آشنایی‌ مادر شهید شیار 143 با خانم آبیار چگونه شکل گرفت؟

گفت‌وگو با مادر شهید شیار ۱۴۳

برخی مدارس به تعطیلات رفتند؛ آموزش و پرورش در پی تعطیل کردن!

نادر جهان‌آرای دررابطه با تکالیف نوروزی دانش‌آموزان دبستانی اظهار کرد: سیاست‌های مربوط به تکالیف نوروزی همانند سال گذشته است و از معلمان دوره ابتدایی خواسته‌ایم تا با توجه به ظرفیت کلاس خود برای دانش‌آموزان تکالیفی را در ایام نوروز تعیین کنند.

وی افزود: تکالیف نوروزی باید از طریق همکاری میان معلم و دانش‌آموزان و شناخت معلم از شاگردان تعیین شود یعنی معلم باید براساس بازخوردهایی که از دانش‌آموزان دریافت کرده است تکالیف و فعالیت‌های نوروزی را به آنها ارائه دهد.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ کتابچه‌هایی را با عنوان کیمیای همدلی و همزبانی تهیه کرد‌ه‌ایم که در قالب آن راهکارهایی برای ارائه فعالیت‌های نوروزی به دانش‌آموزان پیشنهاد شده است و معلم با هماهنگی مدیر مدرسه فعالیت‌هایی را تحت عنوان تکالیف نوروزی برای دانش‌آموزان تعیین می‌کند.

جهان آرای عنوان کرد: تکالیف نوروزی به صورت متمرکز نیست و در هر مدرسه‌ای از سوی معلمان ارائه می‌شود در حقیقت تکلیف نوروزی همان است که معلم در طول سال تحصیلی از دانش‌آموزان خود بازخورد دریافت کرده و می‌داند در چه دروسی ضعیف هستند بنابراین با توجه به شناختی که از کلاس درس خود دارد، فعالیت‌ها را تعیین می‌کند.

29 بازی آموزشی عالی برای دانش آموزان ابتدایی

یکی از دغدغه های امروزی آموزش وپرورش چگونگی نحوه ی تدریس ,وجذاب کردن کلاس درس و بالا بردن سطح انگیزه ی دانش آموزان است .

باید روش های تدریس ومدیریت کلاس به صورتی باشد که انواع دانش آموزان را تحت پوشش قرار داده و آموزش متناسب با شرایط آنان ارایه گردد .

ما می دانیم که دانش آموزان نیاز جدی به فضای آموزشی مناسب وشاد دارند و این امر از طریق بازی که در جلب توجه و حواس ما نقش مهمی دارند .

از این بازی ها حتی می توان کار در منزل برای دانش اموزان برای مرور درس های جلسات قبل ,برای امتحان و تقویت دروس مختلف از آن بهره برد .

سعی کنید
بازی ىا را متناسب با شرایط محیطی خود استفاده و محدود به مثال هایی که در بازی ها گفته شده نشوید

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

1. بازی آموزشی:هفت سنگ

فقط به کاربرد این بازی در درس ریاضی اشاره خواهد شد.

مثلا آموزش مفهوم جمع وتفریق که از دانش آموز می پرسیم

چندتا سنگ برای بازی داریم ؟ جواب 7 تا
بعد از زدن سنگ ما می پرسیم چند تا افتادند؟
چند سنگ ماندند؟ باهم چقدر می شود؟

2 بازی آموزشی: لی لی

با کشیدن لی لی ونوشتن اعداداز دانش آموز بخواىید مطابق دستور العمل کارتی که ابتدا بر می دارد عمل کند

این دستور العمل ممکن است پریدن بر اعداد زوج یا 2 تا 2 تا یا اینکه 10 تا 10 تا باشد

که باید بر روی لی لی عدد ىانوشته شده باشند.

البته می توانیم به جای اعداد حروف وکلمات قرار دهیم.

3 بازی آموزشی:کلمات ممنوعه

در این بازی از دانش کار در منزل برای دانش اموزان آموز خواسته می شود پاسخ سوالات را بدون استفاده از کلمات ممنوعه پاسخ دهد

نمونه بازی در پاسخ بو سوالات زیر از کلمه”این”نباید استفاده کرد.

1 -توضیح بدهید چگونه می توان یک درخت کاشت؟
-2 توضیح دهید چگونه می شود سوت زد؟
3 -وسایل داخل کلاس را ذکر کنید؟
4 -و مثال ىایی مانند آن….

4 بازی آموزشی گوش کن و پیدا کن

تصویر یک حیوان، میوه، ابزار و ىر چیز دیگری را بو یکی از کودکان بدىید . او بدون آن که اسم آن تصویر را بگوید،

درباره ی آن به زبان فارسی توضیح می دىد . سپس بچه ىا نام آن تصویر را حدس می زنند .

اگر بچه ىا درست حدس زدند تصویر بعدی را به یک کودک بدهید .

تا موقعی که بچه ىا اسم آن چیز را درست حدس نزده اند، ىر کودک باید تصویر را بیش تر توضیح دىد.

5. بازی آموزشی پرتاب توپ

برای ىر کدام از بچه ها نامی برگزینید و تصویر یا عکس آن را روی سینه او بچسبانید .

مثلا اقای سیب با عکس سیب روی سینه اش. سپس بگویید دایره وار بایستند . شما به نوبت توپ را به آن ىا بدهید

و نام یکی از بچه ها را به زبان فارسی بگویید. صاحب توپ باید، این نام فارسی را تشخیص دىد و به درستی با توپ همکلاسی خود را که صاحبآن نام است هدف قرار دىد.

6. بازی آموزشی نگاه کن ولی فراموش نکن .

چند وسیله، میوه یا ىر چیز دیگری که واژه ی آن در زبان فارسی با گویش محلی دانش آموز فرق دارد روی میزبگذارید

و پارچه بزرگی روی آن بکشید.

از دانش آموزان در دسته های سه نفری بخواىید جلوی میز بیایند .

برای20 ثانیه پارچه را بردارید، سپس با پارچه روی وسایل را بپوشانید،

اینک از دانش آموزان بخواىید نام فارسی اشیایی را که دیده اند بر کار در منزل برای دانش اموزان زبان اورند.

ىر دانش آموز که تعداد بیشتری واژه صحیح فارسی بر زبان آورد، برنده بازی است.

تذکر: توجه داشته باشید که برنده شدن در این بازی فقط جهت افزایش انگیزه ی بچه ها برای مشارکت در امر یادگیری زبان فارسی است

و آموزگار باید تمام توجه خود را بر این امر معطوف کند.

7. بازی آموزشی:کلمه ی قرمز,کلمه ی سبز

وسایل مورد نیاز : بسته بزرگ از کارت واژگان

بیشتر کلمات را با رنگ سبز وتعدادی را با رنگ قرمز بنویسید.

کارت واژگان را روی هم گذاشته و به صورت وارونه بین بازیکنان قرار دىید.

اولین نفر کارتی را که روی همه کارت ها قرار دارد برمی دارد .

اگر توانست بخواند.کارت را برای خود برمی دارد و کارت بعدی را به او می دىیم

اگر نتوانست بخواند معلم آن را می خواند و او تکرار می کند .وکارت را در زیر کارت ىا قرار می دهیم.

نوبت به نفر بعدی می شود اگر درهنگام برداشتن کارت ىا کارت قرمز بیایید

و بازیکن نتواند آن را بخواند تمام کارت هایی راکه کسب کرده از او گرفته می شود.

و اگر توانست بخواند چه سبز چه قرمز آن را پیش خود گذاشته شخصی که بیشترین کارت را دارد برنده است.

8. بازی آموزشی دوست و دشمن .

بچه ها را دو به دو با کلمات متضاد نام گذاری کنید، سپس به آن ىا بگویید : “هرگاه من یک کلمه را بر زبان آوردم،

مخالف آن کلمه باید دست راست خود را بلند کند یا چشم چپ خود را ببندد و …

” به عنوان نمونه:
دوست با دشمن – کوتاه با بلند – شب با روز – کوچک با بزرگ – سرد با گرم – و …

9.بازی آموزشی بشنو و جواب بده

بچه های کلاس خود را به دو گروه تقسیم کنید. کلمات فارسی را برای آن ها بخوانید. از گروه اول بخواىید هر گاه اسم یک “جاندار” را شنیدند آن را تکرار کنند

و دسته دوم از دانش آموزان هرگاه اسم یک “رنگ” را شنیدند آن را تکرار کنند و اگر کلمه ای نه جاندار بود و نه رنگ، ىر دو کار در منزل برای دانش اموزان گروه سکوت نمایند.

به عنوان مثال:
آهو – سیب – بابا – مادر – برف – زرد – شیر – بنفش – قرمز – کبوتر – سنگ – لیوان – سفید – اردک
– مرغ – ماشین – قهوه ای – سیاه – کوه – آفتاب – خروس – نارنجی

10. بازی آموزشی:تکمیل تصاویر

وسایل:تاس-دوسری از یک عکس
در این بازی تصویری(نقشه همسایگان ایران- قسمت های یک گیاه و….)رابه چند قسمت وىر قسمت را با یک عدد شماره گذاری می کنیم
وبرای تکمیل یک ترتیب را در نظر می گیریم مثلا
1 -ریشه 2 -ساقه 3 -برگ 4 – میوه
پس از این کار سوالی طرح می شود که باید پاسخ داده شود .در صورت پاسخ درست دادن تاس را می اندازیم باید
عدد ظاهر شده یک 1 باشد درغیر این صورت نوبت گروه بعدی می شود به همین صورت گروه یا فردی که زودتر
ترتیب ىا را انجام دهد برنده است.

11. بازی آموزشی مشخص کردن کلمات یا جملات ناهماهنگ

وسایل موردنیاز:بسته کارت های حاوی جملات

چند بسته درست کنید که هر کدام شامل 4 کارت باشد و روی هریک از کارت ها جمله ای بنویسید

سه تا از جمله ها باید دارای یک موضوع باشد و یک جمله باید غیرمرتیط با موضع باشد

بعد از دادن کارت ىر بازیکن جمله خود را برای بقیه می خواند بازیکنی که جمله ی روی کارتش به موضوع ربطی ندارد را اعلام می کند

اگر همه افراد دیگر پذیرفتند این بازیکن کارت ىا را نزد خود نگه می دارد .

پس بسته بعدی کارت ىا توزیع می شود و وقتی همه بسته توزیع شدند بازی تمام وشخصی که بیشترین کارت را دارد برنده بازی است.

12 بازی آموزشی ساخت کلمه

کلماتی را داخل یک کیسه پارچه ای قرار دهید.

سعی کنید برخی کلمات چون”یک,است,هستند”چندین کارت وجود داشته باشد

و همه ارکان جمله”مثل فعل,اسم,صفت و…”هم در داخل کیسه باشد باید دانش آموزان بتوانند با کلماتی که به طور تصادفی خارج کرده جمله بسازند.

13. بازی:آموزشی مسابقه ی ساعت

وسایل مورد نیاز : ساعت متحرک به تعداد گروه ها و تاس

در این بازی تاسی را برای بازی تهیه کنید که بر روی ىر قسمت آن “ربع ساعت.نیم ساعت.یک ساعت.یک ساعت ونیم. دوساعت.دوساعت ونیم.”نوشته شده باشد

بعد از گروه بندی ىر گروه تاس را بالا می اندازد و به اندازه زمانی که ظاهر شد ساعت حرکت می خورد گروهی که توانست زودتر از ظهر یا نیمه شب بگذراند برنده است

14. بازی آموزشی کلمه سازی با صدای آخر کلمات

در این بازی یکی از دانش آموزان کلمه کار در منزل برای دانش اموزان ای را می گوید مثل “سیب”؛ دانش آموز بعدی باید کلمه ای بگوید

که با صدای پایانی “سیب” یعنی “ب” شروع شود مثل “بابا”. این بازی به همین ترتیب ادامه می یابد.

15. بازی آموزشی:تکمیل ضرب المثل

ىر ضرب المثل باید در دوقسمت دوکارتباشد دانش آموز باید بتواند دوقسمت را از میان قسمت ىا پیدا کند

و مفهوم آن را توضیح دهد.واگر درست انجام دهد پیش خود نگه دارد.شخصی که بیشتر کارت دارد برنده است.

16. بازی آموزشی:علامت در مرکز دایره

معلم دوایر متحد المرکز در تابلوی کلاس رسم می کندو آنها را به ترتیب از داخل به خارج امتیاز گیری می کند .

کاربرد :این بازی در این است که اعداد داخل در این دوایر که ممکن عبارات جمع یا ضرب یا هزار گان باشد از ذکر مثال خودداری تا متناسب با فعالیت خود انجام دىید.

17 بازی آموزشی نمایش از روی قصه معلم

داستان کوتاىی را در نظر بگیرید و هر کدام از دانش آموزان خود را به نام یکی از قهرمانان این داستان نامگذاری کنید.

مثلا پدر، مادر، پسر، دختر، مادربزرگ، پدربزرگ و … یا اسامی حیوانات مانند؛ شیر، گرگ، کبوتر، روباه،خروس و ….

سپس از آن ىا بخواىید ىر جای داستان نام آن ىا بر زبان شما آمد، با حرکات یا تقلید صدا نقش فرد یا حیوان مورد نظر را نشان دىند.

18 بازی آموزشی خرید و فروش .

این بازی آموزشی برای آموزش نام فارسی کلمات و بهبود فرایند ارتباطی دانش آموزان به زبان فارسی کمک می کند .

مثلا خرید و فروش از مغازه میوه فروشی برای آموزش نام های فارسی سبزی ها، میوه ها و قیمت آن ها

و خواربارفروشی برای آموزش نام های فارسی شیر، پنیر، دوغ، روغن، برنج، کره، ماست، تخم مرغ و ….

19 بازی آموزشی : ویژگی های مشترک

برای این بازی کارت هایی را تهیه کنید که 3 آیتم مرتبط را لیست کرده باشید

برای مثال
7 + 2 3 + 3 + 3 4 + 5 یا 3 × 2 2 × 3 6 × 1 یا مفاىیم مشترک دروس دیگر جواب آنها در پشت کارت بنویسد

بازیکنان باید وِیژگی های مشترک را در دسته هایی با آیتم مشترک لیست کنند .

برای این کار رییس بازی کلمات یا عبارات روی کارت را می خواند ومی پرسد”در چه چیزی مشترک هستند

“بازیکنان پس از توجه به کارت ىا باید به سرعت پاسخ دهند.اولین جواب یک امتیاز دارد.

واگر همزمان پاسخ دادند,تنها آن بازیکنان به کارت بعدی پاسخ می دىند کسی یا گروىی که بیشتر پاسخ داده برنده می شود.

نکات بازی :
1 -برای پایه های پایین لیست کلمات از یک طبقه باشد.مثلا از اشکال هندسی یا رنگ

2 -به افرادی که نقطه مشترک یا جوابی که خارج از لیست بود هم امتیاز دهید .

20 بازی آموزشی جور و ناجور

برای اینکه دانش آموزان حوزه ای معنایی زبان فارسی را به خوبی یاد بگیرند در یک بازی سرگرمی چند کلمه را به آنها بگویید یا تصویر آن ىا را بکشید.

آن ىا باید کلمه ناجور را که حوزه ی معنایی اش با حوزه ی معنایی کلمات دیگر فرق دارد، پیدا کند.

مانند این مثال: اسب، میز، گربه، سگ در بین 4 کلمه داده شده، کلمه میز با 3 واژه دیگر متفاوت است.

21 بازی آموزشی ماهی ها

وسایل موردنیاز:
اشکالی به شکل هایی .جعبه ای که ماهی ها را در آن قرار بدىیم.

معلم سوالاتی از دروس مختلف را که روی تنه ی ماهی سوال وجواب را بر روی دم آن می نویسد

سوالات از هر درس و متناسب ىر پایه ای شخصی که ماهی را از جعبه به طور تصادفی خارج و

از شخص یا گروه پرسیده می شود اگر قادر به پاسخگویی بودند. ماهی متعلق به آنها خواىدبود.

22 بازی آموزشی مسافرت

بازی در نقش یک مسافر و انجام مکالمه های مربوط به راه آىن، فرودگاه، ترمینال اتوبوس ها و مینی بوس ها، زیارت مشهد و قم، گردش خیالی در اصفهان و شیراز و استان های شمالی زمینه مناسبی برای آموزش زبان فارسی به دانش آموزان را فراهم می کند.

23 بازی آموزشی تم ها

برای این کار دانش آموزان را گروه بندی کرده و یکی از تم ها ی کتاب ریاضی و یاعلوم را کپی کرده متناسب با مفاهیم موجود در تم تصویر را بریده

و داخل جعبه یا شیشه ای که دست به راحتی از آن عبور کند قرار می دىیم

همچنین نمونه بزرگ شده همان تم بر روی تابلو کلاس نصب می شود دانش آموزان به طور تصادفی مفهومی را جعبه خارج و درباره موضوع آن سخن بگویند

سرعت عمل موجب برنده شدن فرد می شود.

24 بازی آموزشی:به خط کنید

وسایل تعدادی کارت برای ىر بازیکن

برای ىه بازیکن تعدادی کارت با آیتم ىایی که به ترتیب قرار دارد تهیه کنید.

مانند اعداد 1 تا 10 و یا حروف الفبا یا اعدادی با فواصل 2 تایی . 3 تایی یا 10 تایی

ىر فرد بایدتلاش کندکه کارت ىا را به ترتیب بچیند وبعداز انجام این کار اعلام کند من به خط کار در منزل برای دانش اموزان کردم.

پس از بررسی ترتیب ىا و مقایسه آنها برنده ای که زودتر یا درست انجام دهد برنده است

25 بازی آموزشی :پیدا کردن نام شهرها

یک نقشه کشور ،استان و یا شهر را به هرگروه بدهید.معلم اسم شهر یا استان را می گوید و دانش آموزان باید آن را در نقشه پیدا کنند

26 بازی آموزشی:حالا می بینی ,حالا نمی بینی

معلم کارت هایی را که اعداد1 – 9 بر روی آن نوشته شده است را بر روی میز ىر گروه قرار می دىد

و سپس کارت ها را به هم می ریزد و یک کارت رابرمی دارد .

دانش آموز باید کارت ها را به ترتیب مرتب و عددی را که برداشته شده را مشخص کند سرعت عمل گروه موجب برنده شدن می شود.

27 بازی آموزشی: کارت کلمات

این بازی با دو تیم با تعداداعضای یکسان انجام می شود و در این بازی بازیکنان پشت سر هم و در دسترس یکدیگرقرار می گیرند .

نفر نفر آخر کارت را می گیرد و با انگشت بر روی کمر دانش آموز جلویی خود می نویسد

و اگر دانش آموز جلو متوجه کلمه نشد کارتی که همان کلمه را بر روی آن نوشته شده است.

را به دانش آموز جلو می دهیم تا همین کار را نفر جلویی انجام می دهد گروهی که بیشترین کلمات را متوجه شد برنده است.

در این بازی برای نظارت از ىرگروه یک نفر را انتخاب می کنیم.

28 بازی آموزشی : حذف حروف

وسایل: مداد وکاغذ،کارت حروف ،مجموعه ای کتاب و مجله مشترک به تعداد گروه ها ،جعبه جهت نگهداری حروف

اولین نفر یک صفحه را انتخاب و همه بچه ها در همان صفحه 5 کلمه را از متن انتخاب و بر روی یک صفحه کاغذ می نویسند.

بازیکنی که صفحه را انتخاب کرده حرفی را از کیف خود انتخاب و آن را می خواند و باید این حروف را از کلمات خود خط بزنند کسی که زودتر تمام حروفش را خط بزند برنده است.

29 بازی آموزشی :حدس کلمه یا شخصیت

یک لیست از شخصیت ها وکلماتی که در کتاب درسی است را به گونه ای که بتوان برای آن مفهوم تعدادی سوال طرح شود انتخاب می کنیم.

به گونه ای که سوالات سخت وکم کم آسان می شود و برای ىر سوال امتیازی است

که متناسب با جایی که هست قرار می دهیم گروهی که بیشترین امتیاز را دارد.برنده است

مانند
10 امتیاز-نام یک قهرمان 5امتیاز-شهید دوران دفاع مقدس
9امتیاز-در کتاب های درسی است 4امتیاز-تانکی از دشمن را نابود کرد
8امتیاز-نوجوان وشجاع بود 3امتیاز-سخن امام درباره اوست” رهبرماطفل 13 است
7امتیاز-سهام خیام نیست 2امتیاز-روز شهادتش روز دانش آموز است
6امتیاز-خود را در زیر تانک انداخت 1امتیاز-فهمیده بخشی از مشخصات

برگزاری دوره های جدید ضمن خدمت فرهنگیان/دسترسی معلمان به 15 خدمت در منزل

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص «طرح تکریم سازمانی کارمندان وزارت آموزش و پرورش»، اظهار داشت:‌ وظایف و تعهداتی که این وزارتخانه در مناطق،‌ استان‌ها و مدارس نسبت به معلم دارد را دنبال می‌کنیم.

بازار نیوز - وی ادامه داد: معلم در مدرسه خدمت می‌کند اما برای انجام این خدمت، نیازمندی‌هایی دارد مانند دوره‌های ضمن خدمت که باید به اندازه کافی برگزار شود.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: یکی از گلایه‌های معلمان از آموزش و پرورش، عدم دسترسی آسان به دوره‌های ضمن خدمت است؛ با توجه به اینکه بالغ بر 60 میلیون نفر ساعت در سال 95 دوره ضمن خدمت برگزار کردیم اما باید این میزان حدود 90 میلیون نفر ساعت برگزار شود.

چهاربند با اشاره به اهمیت کیفی شدن دوره‌های ضمن خدمت، گفت: معلمان علاقه‌مند به توسعه کار در منزل برای دانش اموزان حرفه‌ای خود هستند و اگر دوره‌های ضمن خدمت کافی و با کیفیت‌ مطلوب را برگزار کنیم، به نوعی منزلت معلم در مدرسه و کلاس را ارتقا داده‌ایم.

وی ابراز داشت: مکلف هستیم این نیاز معلمان را تأمین کنیم؛ چرا که این بخشی از جدول تکریم معلمان است و مواردی مانند خدمات اداری، دسترسی به صدور احکام به موقع، رتبه‌بندی و موارد دیگر، همه حق معلمان است و باید به طور کامل و به موقع ادا شود که این موارد در مجموع تکریم سازمانی است.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: به دنبال این هستیم فرهنگیان 15 خدمتی که ادارات آموزش و پرورش به آنها می‌دهند را از طریق کارتابلی که در سامانه «همگام» است از منزل دریافت کنند؛ کار در منزل برای دانش اموزان در نتیجه رویکرد تکریم معلم، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بخشی نیز سازمانی است.

چهاربند در خصوص «سنجش صلاحیت حرفه‌ای نیروهایی که در دوره یکساله آموزش برای تدریس شرکت می‌کنند»، خاطرنشان کرد: مسیر اصلی تعلیم و تربیت، دوره تعهد دبیری 4 ساله کار در منزل برای دانش اموزان کار در منزل برای دانش اموزان است و در سند تحول بنیادین تأکید بر این نکته است که آموزش و پرورش از مقطع دیپلم نیرو بگیرد، 4 سال آن را تربیت کند و حقوق به این افراد بدهد تا انگیزه لازم را برای آموزش داشته باشند.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه امروز آموزش و پرورش با چالش جدیدی به نام بازنشستگی نیروی انسانی در طول دو برنامه ششم و هفتم توسعه مواجه است و بالغ بر 600 هزار نفر بازنشسته می‌شوند، در نتیجه ظرفیت آموزش دوره 4 ساله پاسخگو نیست.

رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: همانطور که در اساسنامه دانشگاه فرهنگیان وجود دارد دوره‌های یکساله‌ آموزشی پیش‌بینی شده است؛ در دوره 4ساله برنامه درسی دو بخش دارد که یکی دانش نظری موضوعی و بخش دیگر، مهارت‌های معلمی است. از مجموع 4 سال، بیش از 2 سال آموزش، به دانش موضوعی پرداخته می‌شود و نزدیک 2 سال نیز مهارت‌های معلمی آموزش داده می‌شود.

چهاربند متذکر شد: در دوره یکساله آموزش معلمان به دانش موضوعی پرداخته نمی‌شود؛ چرا که فرد در دانش موضوعی دارای آگاهی دانشگاهی است و کمبود آن در مقایسه با دوره 4 ساله، در قالب مهارت‌های معلمی باید کامل شود.

وی تصریح کرد: اگر تقویم اجرایی، برنامه درسی و اساتید دوره یکساله آموزش به خوبی مهیا شود، این دوره‌ها می‌توان موثر باشد اما اگر این موارد آماده نباشد و شرکت‌کنندگان این دوره کاملا توجیه نباشند، دوره یکساله دوره موثری نخواهد بود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: کمیته‌ای در مرکز نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است تا برای کیفیت‌بخشی به دوره یکساله آموزش، از تقویم اجرایی گرفته تا تأمین اساتید، محتوا و دوره کارورزی، اقدام لازم صورت گیرد تا خروجی‌های این دوره مطلوب‌تر باشد.

چهاربند خاطرنشان کار در منزل برای دانش اموزان کرد: سال گذشته آزمونی برای اولین بار در طول تاریخ تربیت معلم کشور برای فارغ‌التحصیلان این دوره تحت عنوان «آزمون اصلح» برگزار شد که علاوه بر نمرات قبولی که این افراد اخذ کرده بودند، باید در این آزمون جامع شرکت می‌کردند تا تراز استانداردهای معلمی را به دست آورند.

وی افزود: حدود 35 درصد از 5 هزار نیرویی که سال گذشته جذب آموزش و پرورش شدند، در دو نوبت توانستند این آزمون را بگذرانند.

کار در منزل برای دانش اموزان

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: در سال جاری طرح نماد( نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان) در 140مدرسه اجرا شد.

به گزارش نسیم امروز ؛ حسن لنگری با اشاره به اینکه سال گذشته اجرای طرح نماد به صورت پایلوت در 12 مدرسه اجرا شده است اظهار کرد: در سال 97 و 96 حدود شش مدرسه در اسفراین و شش مدرسه در بجنورد تحت پوشش اجرای طرح نماد قرار گرفتند و 890 میلیون ریال اعتبار صرف اجرای طرح شد.

لنگری عنوان کرد: در سال جاری نیز 140مدرسه تحت پوشش اجرای طرح قرار گرفتند و طرح نماد در شش مدرسه بجنورد و 134مدرسه اسفراین اجرا شده است.

به گفته وی 17هزار و 993دانش آموز در استان، امسال تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که از این تعداد 16هزار و 489دانش آموز در اسفراین و یک هزار و 504دانش آموز نیز در بجنورد تحت پوشش قرار گرفتند.

وی تاکید کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان، نماد، با هدف طراحی مجموعه ای نظام یافته از خدمات و برنامه ها شامل غربالگری، آموزش، توانمند سازی و حمایت های روانی اجتماعی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پر خطر، آسیب های اجتماعی و جرایم از طریق مداخله بموقع و موثر اجرایی می شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: استقرار نظام جامع مراقبت اجتماعی برای دانش آموزان از طریق مشارکت بین بخشی، مبتنی بر مدل بومی و سبک زندگی اسلامی -ایرانی، هم افزایی منابع و برنامه های دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نهادها و بسیج ظرفیت مشارکت مردمی و خیریه برای نظام مراقبت های اجتماعی، استقرار نظام ارجاع مناسب ارایه خدمات، ظرفیت سازی جهت افزایش عوامل محافظت کننده و کاهش عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان در مدرسه، خانواده و محله با مشارکت همه جانبه نهادها، سازمان ها و گسترش آموزش های رشد مدار در زمینه پیشگیری از رفتارهای پرخطر ،آسیب های اجتماعی و بزهکاری است

200 دانش آموز با نیاز ویژه در کردستان خدمات رایگان دریافت کردند

رییس آموزش وپرورش استثنایی کردستان از اجرای طرح خدمات حمایتی، درمانی و دارویی رایگان برای 202 دانش آموز با نیازهای ویژه استان خبرداد.

200 دانش آموز با نیاز ویژه در کردستان خدمات رایگان دریافت کردند

طالب محمدی رییس آموزش وپرورش استثنایی کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج، اظهار کرد: طرح خدمات حمایتی و درمانی با تایید 212 پرونده برای 185 دانش آموز با نیازهای ویژه در سال تحصیلی 1401-1400 اجرا شد.

وی با بیان اینکه خدمات حمایتی در مقاطع پیش دبستانی، آمادگی، ابتدایی، متوسطه پیش حرفه ای و حرفه ای به دانش آموزان با نیازهای ویژه ارائه می شود، افزود: دانش آموزان تلفیقی نیز که در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند می توانند از این حمایت ها بهره مند شوند.

رییس آموزش وپرورش استثنایی استان عنوان کرد: این خدمات شامل جراحی کاشت حلزون شنوایی، تعمیر یا تعویض قطعات پروتز کاشت حلزون، خدمات پاراکلینیک، هزینه های جراحی، داروهای مستمر، بستری، خدمات بیمارستانی، کفش وکفی طبی، واکر، ویلچر و دندانپزشکی برای دانش آموزان واجد شرایط می باشد که خانواده های آنان بضاعت مالی کافی در تأ مین هزینه های درمان ودارویی را ندارند.

محمدی با بیان اینکه دانش آموزان با نیازهای ویژه برای بهره مندی هر چه بهتر از برنامه‌های آموزشی نیازمند ارائه خدمات درمانی و توانبخشی هستند، تصریح کرد: آنان ازاین طریق می توانند بر محدودیت های جسمی خود غلبه کرده و به جایگاهی که در شأن استعدادها و توانایی هایشان است، دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: این خدمات با هدف ایجاد، تقویت فرصت های برابرورعایت عدالت آموزشی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه اجرمی شود و دانش آموزانی که بیمارهای مادام العمر دارند و باید داروهای خاص مصرف کنند تا اتمام دوران کار در منزل برای دانش اموزان تحصیل داروهای مورد نیاز را بصورت رایگان دریافت می‌کنند.

محمدی با بیان اینکه آموزش و سلامت از حقوق اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود و دستیابی به سطوح بالاتر از آن به لحاظ کیفی در بیشتر افراد جامعه هدفی عمده به حساب می آید، افزود: توجه به تامین و توسعه سطح بهداشت و سلامت دانش‌آموزان امری مهم و ضروری است.

رییس آموزش وپرورش استثنایی‌ کردستان گفت: اقدامات انجام شده در زمینه پیشگیری و درمان در راستای دستیابی به سلامت دانش‌آموزان نوعی سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.