الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها


آشنایی با ساختار حلقۀ for در زبان برنامه‌نویسی پایتون

در آموزش‌های گذشته با حلقۀ while آشنا شدیم و نحوۀ به‌کارگیری این ساختار را در قالب یکسری مثال کاربردی بررسی کردیم و دیدیم که در صورت برقرار بودن شرایطی خاص، اجرای دستورات داخل بدنۀ حلقه تکرار می‌شوند اما در این آموزش قصد داریم با ساختار حلقۀ for آشنا شویم. در واقع، دستور for همچون دستور while برای تکرار اجرای یک قطعه کد مورد استفاده قرار می‌گیرد با این تفاوت که در به‌کارگیری حلقۀ for دقیقاً می‌دانیم که تَسک مد نظر را چند مرتبه باید تکرار کنیم. فرم کلی حلقۀ for بدین صورت می‌باشد:

در حالت عادی و بر اساس الگوی فوق هر حلقۀ for دقیقاً به تعداد عضوهای دنبالۀ object تکرار می‌شود بدین صورت که هر یک از اعضای دنباله به ترتیب و با شروع از عضو اول به متغیر target منتسب شده و دستورات داخل بدنۀ حلقه به ازای هر یک از انتساب‌ها اجرا می‌شوند و این پروسه تا زمان اِتمام اعضای دنبالۀ object ادامه پیدا می‌کند.

حال به منظور آشنایی بیشتر با ساختار دستور for و نحوۀ کارکرد آن در زبان برنامه‌نویسی پایتون مثالی را در ادامه بررسی می‌کنیم که در آن قصد داریم تا با کمک حلقۀ for هر یک از حروف استرینگ «SokanAcademy» را به صورت جداگانه در خروجی چاپ کنیم:

در کد فوق متغیری با شناسۀ letterNum تعریف کرده و عدد صحیح 0 را به آن اختصاص داده‌ایم که قرار است تا به منظور شمارش تعداد حروف کلمۀ مد نظر یا به عبارتی شمارش تعداد دفعات تکرار اجرای دستوراتِ داخل حلقۀ for مورد استفاده قرار گیرد بدین صورت که مقدار منتسب به متغیر letterNum در هر بار اجرای حلقه یک واحد افزایش پیدا کرده و مقدار نهایی آن در الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها خروجی چاپ می‌شود.

در سطر بعد یک دستور مرکب تعریف کرده‌ایم که با کیورد for آغاز شده سپس شناسۀ یک متغیر دلخواه همچون letter و به دنبال آن کیورد in را آورده‌ایم و بدین ترتیب به مفسر پایتون گفته‌ایم که در ادامه داده‌ای از نوع دنباله و از جنس استرینگ با مقدار «SokanAcademy» را مد نظر قرار دهد (توجه داشته باشیم که دنباله‌ها انواع مختلفی دارند که در آموزش‌های آینده با آن‌ها آشنا خواهیم شد.)

نکته یک آبجکت از نوع دنباله متشکل از چند عضو است که هر یک از اعضای آن به ترتیب و یکی پس از دیگری در جای ثابتی قرار گرفته و دنباله‌ای را ایجاد می‌کنند.

همان‌طور که در آموزش‌های گذشته اشاره کردیم، آبجکت‌های استرینگ از نوع دادۀ دنباله هستند چرا که هر آبجکت استرینگ از تعدادی حروف تشکیل شده است که به ترتیب و پشت‌ سر هم در یک ردیف آمده‌اند و جایگاه هر یک از حروف در این دنباله ثابت است به طوری که عوض کردن جایگاه هر یک از اعضای دنباله منجر به ایجاد دنبالۀ جدیدی می‌شود. برای مثال، دنباله‌هایی همچون «eat» و «ate» از حروف یکسانی تشکیل شده‌اند اما ترتیب اعضای آن‌ها متفاوت بوده و از همین روی دو دنبالۀ متفاوت محسوب می‌شوند.

حال به مثال فوق برمی‌گردیم و در ادامۀ تعریف دنباله‌ای از جنس استرینگ، سربند دستور مرکب for را با علامت : به پایان می‌رسانیم و بدین ترتیب به مفسر پایتون می‌گوییم به ازای هر یک از حروف دنبالۀ «SokanAcademy» دستورات بدنۀ داخلی را اجرا کند که برای دسترسی به هر یک از حروف دنباله نیز از متغیر letter استفاده می‌کنیم بدین صورت که در هر بار تکرار حلقۀ for حروف دنبالۀ «SokanAcademy» به ترتیب به متغیر letter منتسب می‌شوند.

در ادامه دستورات بدنۀ داخلی حلقۀ for را با رعایت تورفتگی نسبت به بلوک سربند و در یک بلوک مجزا می‌نویسیم به طوری که در هر نوبت از اجرای حلقهٔ for توسط مفسر اجرا می‌شوند و در هر بار یک واحد به متغیر letterNum افزوده شده و دستور ()print اجرا می‌شود.

در واقع، فانکشن ()print را داخل حلقۀ for با پنج آرگومان ورودی فراخوانی کرده‌ایم که در آن گفته‌ایم در هر بار اجرای حلقه آخرین مقدار منتسب به متغیر letterNum یا به عبارتی اندیس هر حرف از دنبالۀ فوق‌الذکر و همچنین مقدار متناظر آن از متغیر letter یا هر یک از حروف مربوطه از دنباله را به همراه استرینگ‌های تعریف‌شده در خروجی چاپ کند و در نهایت پس از خروج از بدنۀ حلقۀ for فانکشن ()print را با آرگومان ورودی letterNum فراخوانی کرده‌ایم تا پس از پایان تکرارها در حلقۀ for تعداد حروف دنبالۀ مذکور را در خروجی چاپ کند.

اسکریپت این برنامه را در فایلی به نام forLoop.py ذخیره کرده و آن را اجرا می‌کنیم که در خروجی خواهیم داشت:

همان‌طور که اشاره کردیم، در حالت عادی حلقۀ for به ازای تمامی اعضای دنباله اجرا می‌شود اما نکتۀ قابل‌توجه اینکه در حلقۀ for نیز همچون حلقۀ while با به‌کارگیری کیوردهای break و continue یا دستور else می‌توانیم جریان عادی اجرای حلقه را کنترل کنیم که در ادامه کاربرد هر یک از دستورها را در حلقۀ for و در قالب چند مثال بررسی می‌کنیم.

کاربرد دستور break در حلقۀ for
برای درک نحوۀ کارکرد دستور break در حلقۀ for مثالی را در نظر می‌گیریم که در آن یک مقدار ورودی را از کاربر دریافت کرده سپس با استفاده از حلقۀ for حروف به‌کاررفته در کلمۀ ورودی را در خروجی چاپ می‌کنیم به طوری که محدودیتی در تعداد کاراکترهای کلمۀ ورودی توسط کاربر در نظر می‌گیریم تا تعداد کاراکترهای کلمۀ ورودی شش حرف یا کمتر باشد که برای پیاده‌سازی چنین مثالی کدی مانند زیر خواهیم داشت:

در کد فوق متغیری تحت عنوان username تعریف کرده و کلمۀ ورودی توسط کاربر را به آن منتسب می‌کنیم و در ادامه متغیری به نام letterNum تعریف می‌کنیم که این متغیر را به منظور شمارش تعداد حروف کلمۀ ورودی به کار می‌گیریم. در ادامه دستور for را تعریف کرده‌ایم که در آن گفته‌ایم هر یک از حروف کلمۀ ذخیره‌شده در متغیر username به ترتیب به متغیر letter منتسب شده و توسط فانکشن ()print در خروجی چاپ شوند و به ازای هر بار اجرای حلقۀ for نیز یک واحد به متغیر letterNum اضافه شده و به همراه هر یک از حروف کلمۀ ورودی در خروجی چاپ شوند.

حال اگر مقدار منتسب به متغیر letterNum بیشتر از شش الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها شود یا به عبارتی کلمۀ ورودی کاربر بیش از شش کاراکتر داشته باشد به طوری که حلقۀ for برای بار ششم اجرا شده و مقدار متغیر letterNum برابر با عدد هفت گردد، شرط سطر ششم True ارزیابی شده و دستورات بدنۀ داخلی آن اجرا می‌شوند که در آن گفته‌ایم استرینگ «!Your username is too long» در خروجی چاپ شده و در ادامه دستور break اجرا شود که در نهایت برنامه به طور کامل از حلقۀ for خارج شده و ادامۀ حروف کلمۀ ورودی را چاپ نمی‌کند.

اسکریپت این برنامه را در فایلی به نام forBreak.py ذخیره کرده و آن را اجرا می‌کنیم که در خروجی خواهیم داشت:

همان‌طور که می‌بینید، حلقۀ for شش مرتبه اجرا شده سپس برنامه به طور کامل از آن خارج شده و سایر کاراکترهای کلمۀ ورودی را چاپ نکرده است.

کاربرد دستور continue در حلقۀ for
در این الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها مرحله مثالی مد نظر قرار می‌دهیم که در آن قصد داریم تا تعداد حروف استرینگ «SokanAcademy» را در خروجی چاپ کنیم به طوری که حروف a یا A از آن نادیده گرفته شده و چاپ نشوند که برای این منظور کدی مانند زیر خواهیم داشت:

در کد فوق یک دستور if در بدنۀ داخلی حلقۀ for تعریف کرده و در آن گفته‌ایم چنانچه مقدار منتسب به متغیر letter برابر با هر یک از حروف a یا A باشد، شرط برقرار بوده و دستورات بدنۀ داخلی آن اجرا شوند و بدین ترتیب فانکشن ()print فراخوانی شده و منجر به چاپ هر یک از حروف a یا A و همچنین اندیس متناظرشان به همراه استرینگ فوق‌الذکر در خروجی می‌شود و در ادامه دستور continue اجرا شده و بدین ترتیب سایر دستورهای برنامه نادیده گرفته می‌شوند به طوری که مفسر مجدداً به ابتدای حلقه بازمی‌گردد و دور بعدی تکرار حلقه را با حرف بعدی شروع می‌کند.

اسکریپت این برنامه را در فایلی به نام forContinue.py ذخیره کرده و آن را اجرا می‌کنیم که در خروجی خواهیم داشت:

همان‌طور که می‌بینید، حروف چهارم، ششم و هشتم در خروجی چاپ نشده‌اند. حال فرض کنید به جای دستور continue در کد فوق از دستور break استفاده کنیم که در چنین شرایطی با اجرای حلقۀ for و رسیدن به هر یک از حروف A یا a دستور break اجرا شده و برنامه از حلقۀ تکرار خارج می‌شود و بدین ترتیب سایر اعضای دنباله نادیده گرفته شده و چاپ نمی‌شوند اما این در حالی است که دستور continue تنها یک دور از تکرار حلقۀ for را نادیده گرفته و اجرای آن را از ابتدا آغاز می‌کند.

به خاطر داشته باشید برای استفادۀ منطقی از دستورهای break و continue در حلقه‌ها آن‌ها را در بدنۀ یک دستور شرطی قرار می‌دهیم.

کاربرد فانکشن ()range در حلقۀ for
فرض کنید بخواهیم دنباله‌ای از اعداد صحیح 0 تا 9 را در یک حلقۀ for مورد استفاده قرار دهیم که یکی از روش‌های ایجاد این دنباله استفاده از فانکشن از پیش تعریف‌شدۀ ()range است که برای آشنایی با کاربردهای فانکشن ()range در حلقۀ for برنامۀ زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:

در کد فوق فانکشن ()range را با یک آرگومان ورودی فراخوانی کرده‌ایم که به عنوان نقطۀ پایانی دنباله در نظر گرفته شده و دنباله‌ای از اعداد صحیح کمتر از آن (بازۀ 0 تا 9) را ریترن می‌کند. همان‌طور که می‌بینید، در حلقۀ for گفته‌ایم به ازای هر یک از مقادیر دنبالۀ مذکور فانکشن ()print فراخوانی شده و اعداد بازۀ 0 تا 9 را در خروجی چاپ کند.

اسکریپت این برنامه را در فایلی به نام range.py ذخیره کرده و آن را اجرا می‌کنیم که در خروجی خواهیم داشت:

حال اگر بخواهیم دنباله‌ای از اعداد صحیح را در بازه‌ای مشخص در خروجی چاپ کنیم، از الگوی (range(start, stop استفاده می‌کنیم و بدین ترتیب دو آرگومان ورودی به فانکشن ()range می‌دهیم که به عنوان نقطۀ شروع و پایان بازۀ مذکور در نظر گرفته می‌شوند. برای مثال، برنامۀ زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:

در برنامۀ فوق گفته‌ایم اعداد صحیح متعلق به بازۀ 5 تا 10 در هر بار اجرای حلقۀ for به ترتیب به متغیر i منتسب شده در خروجی چاپ شوند که خروجی حاصل از اجرای برنامه بدین ترتیب خواهد بود:

همان‌طور که می‌بینید، آرگومان ورودی اول به فانکشن ()range به عنوان اولین عدد از دنبالۀ فوق در نظر گرفته شده و اعداد بعدی نیز به ترتیب چاپ شده‌اند و با رسیدن به نقطۀ انتهایی (عدد صحیح 10) دنباله پایان یافته و خود عدد مربوط به آرگومان دوم (نقطۀ پایانی) به عنوان عضو دنباله محسوب نشده است.

نکته در الگوی فانکشن (range(start, stop هر یک از آرگومان‌های ورودی اول و دوم می‌توانند اعداد صحیحی با مقادیر منفی باشند اما در چنین شرایطی عدد مربوط به آرگومان ورودی اول می‌باید از عدد آرگومان دوم کوچک‌تر باشد و در غیر این صورت دنباله‌ای بدون عضو تولید می‌شود.

همچنین اگر بخواهیم دنباله‌ای از اعداد صحیح با فاصله‌ای یکسان از یکدیگر تولید کنیم به طوری که اعداد دنباله بیش از یک واحد با هم اختلاف داشته باشند از فانکشن ()range بر اساس الگوی (range(start, stop, step استفاده می‌کنیم. برای مثال، برنامۀ زیر را در نظر می‌گیریم:

در کد فوق فانکشن ()range را با سه آرگومان ورودی فراخوانی کرده‌ایم که در آن گفته‌ایم دنباله‌ای از اعداد صحیح با شروع از عدد 0 تا 20 (غیر از خود عدد 20) در خروجی چاپ شود به طوری که هر عضو با عضو قبل و بعد خود سه واحد اختلاف داشته باشد که با اجرای این کد در خروجی خواهیم داشت:

اگر بخواهیم دنبالۀ اعداد به صورت نزولی و با شروع از عدد بزرگ‌تر چاپ شوند نیاز است تا فاصلۀ اعداد دنباله را یک عدد صحیح منفی تعریف کنیم. برای مثال، کد زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:

در کد فوق گفته‌ایم دنبالۀ اعداد صحیح به صورت نزولی و با شروع از عدد 20 چاپ شود به طوری که اعداد دنباله به اندازۀ دو واحد با هم اختلاف داشته و آرگومان پایان‌دهندۀ فانکشن ()range یا به عبارتی عدد 0 در این مثال در خروجی چاپ نشود که با اجرای این کد در خروجی خواهیم داشت:

همان‌طور که می‌بینید، دنباله‌ای با گام‌های متوالی منفی به سمت عدد کوچک‌تر داریم که در آخر عدد 0 چاپ نشده است و توجه داشته باشیم که در این الگو هر سه آرگومان ورودی باید از نوع عدد صحیح باشند و برای تعریف آرگومان ورودی stop یا نقطۀ پایانی دنباله به صورت عدد منفی باید آرگومان سوم نیز عددی منفی تعریف شود.

به‌کارگیری حلقه‌های for تودرتو
پیش از این گفتیم که دستورهای مرکب در زبان برنامه‌نویسی پایتون را می‌توان به صورت تودرتو و در بدنۀ داخلی یکدیگر استفاده کرد و از همین روی، همچون تعریف دستور if در بدنۀ یک حلقۀ تکرار، می‌توانیم یک حلقۀ for را در بدنۀ داخلی حلقۀ for دیگر تعریف کنیم که برای درک بهتر این موضوع مثال زیر را بررسی می‌کنیم:

همان‌طور که می‌بیند، به ازای هر یک از اعداد منتسب به متغیر i حلقۀ داخلی سه مرتبه تکرار شده و اعداد بازۀ 1 تا 4 یک‌به‌یک به متغیر j منتسب شده و در ادامه مقادیر هر یک از متغیرهای i و j در هم ضرب شده‌اند و در گام بعد عدد دوم از دنبالۀ اعداد صحیح به متغیر i منتسب شده و به ازای آن نیز حلقۀ داخلی سه مرتبه تکرار شده و هر یک از مقادیر بازۀ 1 تا 4 به متغیر j منتسب شده است و در نهایت مقادیر متغیرهای i و j در هم ضرب شده‌اند که این پروسه تا زمان اِتمام انتساب هر یک از مقادیر بازۀ اعداد صحیح به متغیر i ادامه می‌یابد.

به‌کارگیری دستور else در حلقۀ for
در آموزش‌های گذشته به بررسی این موضوع پرداختیم که با به‌کارگیری دستور else در حلقۀ while بدنۀ داخلی این دستور در صورتی اجرا می‌شود که برنامه با اجرای دستور break از بدنۀ حلقۀ while خارج نشود و در حلقۀ for نیز می‌توانیم از دستور else استفاده کنیم که فرم کلی آن بدین صورت می‌باشد:

در ادامه به منظور آشنایی با نحوۀ به‌کارگیری دستور else در حلقۀ for مثالی را مد نظر قرار می‌دهیم که در آن قصد داریم تا ببینیم عدد ورودی توسط کاربر عددی اول است یا خیر که برای این منظور ابتدا لازم است تا نکته‌ای را بیان کنیم.

نکته عدد اول عددی است که به غیر از خودش و 1 مقسوم‌علیه دیگری ندارد بدین معنی که باقی‌ماندۀ تقسیم یک عدد اول بر تمام اعداد کوچک‌تر از خودش به جز عدد 1 برابر با 0 نمی‌باشد.

حال به مثال فوق برمی‌گردیم و برای پیاده‌سازی آن کدی مانند زیر را مد نظر قرار می‌دهیم:

در کد فوق متغیری به نام n تعریف کرده و عدد ورودی از سمت کاربر را در آن نگهداری می‌کنیم. در سطر بعد با به‌کارگیری حلقۀ for و فراخوانی فانکشن ()range در آن بازه‌ای از اعداد صحیح دو عدد ورودی تولید کرده و گفته‌ایم عدد ورودی به تک‌تک اعداد این بازه تقسیم شود و چنانچه باقی‌ماندۀ تقسیم برابر با صفر شود شرط برقرار بوده و استرینگ مربوط به اول نبودن عدد مذکور در خروجی چاپ شود و در ادامه دستور break اجرا شده و برنامه به طور کامل از حلقه خارج می‌گردد که در چنین شرایطی بدنۀ داخلی دستور else پس از حلقۀ for اجرا نمی‌شود.

اسکریپت الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها این برنامه را در فایلی به نام forElse.py ذخیره کرده و آن را اجرا می‌کنیم که به عنوان یک مثال در خروجی داریم:

با اجرای برنامه عدد 25 به متغیر n منتسب شده و در ادامه حلقۀ for اجرا می‌شود که بازه‌ای از اعداد صحیح از 2 تا 25 (به جز عدد 25) تولید شده و عدد ورودی بر تمامی اعداد کوچک‌تر از خودش تقسیم می‌شود و در هر بار تقسیم اعداد شرط if چک می‌شود و در صورتی که باقی‌مانده برابر با 0 باشد استرینگ مربوط به اول نبودن عدد چاپ می‌شود که باقی‌ماندۀ تقسیم عدد 25 بر عددی همچون 5 برابر با 0 شده و در ادامه با اجرای دستور break برنامه از حلقه خارج شده و دستور else نیز اجرا نمی‌گردد. یک بار دیگر برنامۀ forElse.py را اجرا کرده و عدد 23 را به عنوان ورودی به آن می‌دهیم که در خروجی خواهیم داشت:

در واقع، عدد 23 بر هیچ یک از اعداد کوچک‌تر از خودش بخش‌پذیر نبوده و در هیچ یک از تکرارهای حلقۀ for شرط if برقرار نمی‌گردد و بدنۀ آن اجرا نمی‌شود و از همین روی برنامه با اجرای دستور break از حلقه خارج نمی‌شود که بدین ترتیب دستور بدنۀ داخلی else اجرا شده و فانکشن ()print استرینگ مربوط به اول بودن عدد را در خروجی چاپ می‌کند.

روش صحیح مطالعه دروس مختلف + تکنیک های موثر تست زنی

روش صحیح مطالعه دروس مختلف و تکنیک های موثر تست زنی به جنس آنها خیلی بستگی دارد ولی با یک تقسیم بندی کلی دروس به دو نوع حفظی و تحلیلی می توان چند نکته را بیان کرد.

مطالعه دروس حفظی :

در دروس حفظی (که مبنای پاسخگویی به دروس عمومی و …است) بدلیل حجم زیاد مطالب ممکن است ناامید بشوید و یا با خودتان بگویید که این حجم مطالب قطعا تا کنکور از یادمان خواهد رفت پس بگذاریم دروس عمومی را بعد از عید به شکل جدی مطالعه کنیم. در پاسخ به این نظر باید گفت که با این حجم دروس عمومی بعد از عید بسیار کلافه تراز آن چیزی که الان هستید خواهید شد و ضمنا بعد از عید داشتن وقت کافی برای تحلیل کنکور های سراسری و آزمون های آزمایشی جامع مختلف و زدن تست های فراوان برای درس های اختصاصی بسیار مهم است که اگر مشغول عمومی خواندن بشوید قطعا از آنها غافل خواهید شد.

مساله بعدی اینکه حتی اگر فرض کنیم که کل مطالب دروس عمومی بعد از عید جمع شدنی باشد احتمالا حوالی کنکور این حس به شما دست خواهد داد که چیزی یادتان نمی آید. یعنی مطالب وارد حافظه کوتاه مدت شما شده بوده و این حس تا حدود زیادی درست است. بنابراین لازم است مطالب وارد حافظه بلند مدت شما بشوند.

راه حل ورود اطلاعات به حافظه بلند مدت چیست؟ جواب: فقط و فقط تکرار! تنها از راه تکرار است که می توان اطلاعات را از حافظه کوتاه مدت به بلند مدت منتقل کرد. یعنی باید وقتی برای تکرار دروس عمومی داشته باشیم. پس باید مطالعه آنها را زودتر شروع کنیم. هر چقدر تعداد دفعات تکرار بیشتر باشد، اطلاعات وارد لایه های پایین تر مغز خواهد شد و دیر تر از یاد شما خواهد رفت. بعنی میتوان گفت 100 بار خواندن مطالب حفظی از 99 بار خواندن آنها بهتر است.

آیا تکرار در مطالعه اولیه هم مهم است؟ بله. مثال فرض کنید که شما قرار است فردا امتحان ادبیات فارسی بدهید و در بخشی از مطالب لازم برای امتحان باید آثار مولوی را حفظ کنید.
مولوی : فیه ما فیه، دیوان شمس و …
احتمالا دو یا سه بار با خود این آثار را تکرار می کنید و بعد از آن حس می کنید که همه آنها یادتان مانده. ولی چند خطر:
1 – با دو یا سه بار تکرار حتما این آثار را حفظ خواهید کرد ولی تا فردا از یادتان خواهد رفت. همان طور که شماره تلفن های روی شیشه مغازه ها را وقتی در تاکسی نشسته ایم و با سرعت از کنار آنها عبور می کنیم، در نگاه اول میتوانیم حفظ کنیم ولی فقط چند دقیقه بعد از خاطرمان خواهد رفت. شاید برای همچنین مطلبی تعداد تکرار مناسب 5 الی 10 بار تکرار باشد.
2 – اگر آثار چند نویسنده یا شاعر دیگر را (مثال سعدی و عطار) هم بخواهید با تکرار حفظ کنید، موفق خواهید بود، ولی ممکن است سر امتحان همه آثار مولوی را باهم حفظ باشید فقط شک کنید که این آثار برای مولوی بود یا سعدی؟؟؟ برای جلوگیری از این مشکل حتما کلید این آثار را هم با آنها تکرار کنید. یعنی در هر بار تکرار آثار مولوی کلمه “مولوی” راهم با آنها تکرار کنید. بگویید : مولوی، فیه ما فیه، دیوان شمس و …
3 – در تکرار آثار مولوی ترتیب تکرار آثار را عوض نکنیم. یعنی الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها دو تکرار متوالی ما این طور نباشد:
مولوی، فیه ما فیه، دیوان شمس و …
مولوی، دیوان شمس، فیه ما فیه و …
این کار دو فایده دارد:
اول – سرعت تکرار را افزایش می دهد.
دوم –با تکرار یکسان این واژه ها کنار هم گوش شما آنها را آهنگین خواهد شنید. امتحان کنید! گوش انسان صداهای متناوب را آهنگین می شنود. حتی اگر چند دقیقه روی صدای کولر هم متمرکز شوید حس می کنید کولر آهنگ میزند. جالب است که آهنگی که هر کس از این صدای متناوب می شنود متفاوت است. حالا این آهنگین بودن چه فایده ای دارد؟ مغز متن آهنگین را ساده تر می پذید و آن را سریع تر به حافظه بلند مدت منتقل می کند. احتمالا شما هم این موضوع را تجربه کرده اید که برای حفظ کردن شعری باید آن را ده ها بار تکرار کنید در حالی که با شنیدن دو سه باره یک آهنگ تمام شعر آن را حفظ می کنید.

در رابطه با مطالعه دروس تحلیلی مثل ریاضی و فیزیک به چند نکته دقت کنیم:

ممکن است طی مطالعه درس ریاضی یا فیزیک چند مرحله نتیجه گیری انجام شود و نهایتا به بدست آوردن یک قضیه یا فرمول منتج شود. شما در بیشتر موارد باید پس از درک کامل روند رسیدن به آن نتیجه، نتیجه نهایی را حفظ کنید. بعضی مواقع ما با این استدلال که “ریاضی که حفظی نیست و …” از حفظ کردن بعضی مطالب ضروری امتناع می کنیم.

اگر مدتی از خواندن جزوه یا کتاب دروس تحلیلی بگذرد و در این مدت برای این دروس کلی تست زده باشیم و تمرین کرده باشیم، پس از مدتی نتایج داخل جزوه یا کتاب یادمان هست ولی روند رسیدن به آن نتایج از خاطرمان می روند. روند رسیدن به نتایج ممکن است خود مورد سوال قرار گیرند و یا در مواردی ممکن است پس از یک امتحان به این نتیجه برسیم که چقدر موضوعات ساده ای در امتحان به ذهن شما نرسیده است. اینها همه حاصل از یاد رفتن روند رسیدن به نتایج است. در این حالت باید جزوه را بازخوانی کنید. اگر مدت زیادی جزوه را نخوانید و فقط در رابطه با آن موضوع تست بزنید “سواد شما نم می کشد”.

چند موضوع درباره نحوه تست زدن برای آمادگی کنکور : (تکنیک های موثر تست زنی)

معمولا وقتی اولین بارمان است که درباره مطلبی تست می زنیم با زدن هر تست جواب آن را نگاه می کنیم. این کار غلط نیست ولی به نکته زیر درباره آن دقت کنیم: فقط برای موضوعات مهارتی توصیه می شود. موضوعات مهارتی موضوعاتی هستند که با یادگیری چند تکنیک قادر به پاسخگویی به تست های آن موضوع خواهید بود. بیشتر موضوعات درس های اختصاصی، بیشتر تست های زبان فارسی، test cloze & reading ، قواعد عربی و … مهارتی هستند. ولی موضوعاتی مثل تاریخ ادبیات، لغت ادبیات، دروس دین و زندگی، مطالب حفظی شیمی و… مهارتی نیستند. در موضوعات مهارتی از این روش استفاده می کنیم تا جواب هر سوال ما را در پاسخگویی به سوال بعدی کمک کند و اصطلاحا ما را در آن موضوع راه بیندازد. در حالی که استفاده از آن در موضوعات غیر مهارتی مثل تقلب است. مثال فرض کنید شما در زدن تست های تاریخ ادبیات از این موضوع استفاده کنید. اطلاعاتی که از جواب یک تست بدست می آورید در زدن تست های بعدی کمک شایان توجهی به شما می کند و شما نخواهید دانست که بالاخره آن مطالب را حفظ شده اید یا نه؟

اگر حتی جواب های تست ها کمکی به حل تست های بعدی نمی کند و در حل تست ها شدیدا دچار مشکل شده اید دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد:
1 – مطالب جزوه یا کتابی که خوانده اید را درست متوجه نشده اید و فهم شما نسبت به مطلب عمیق نیست و یا در دروس حفظی آن را خوب حفظ نکرده اید. آن را دوباره بخوانید.
2 – پیش نیاز های حل تست آن موضوع را ندارید. مثال اگر شما در زدن تست های یافتن دامنه توابع، مشکل دارید شاید اصول اصلی یافتن دامنه را می دانید ولی تعیین علامت را بدرستی بلد نیستید و در اکثر تست ها این موضوع شما را آزار می دهد. در این صورت ابتدا مشکل پیش نیاز آن مطلب را رفع کنید.

اگر دفعه اولی نیست که برای مطلبی تست می زنیم این شیوه (یعنی دیدن جواب هر تست بعد از آن) کلا غلط است.

اگر دفعه اولی نیست که برای مطلبی تست می زنید برای تست های مهارتی هر 20 تا و برای تست های غیر مهارتی هر 40 تا جواب ها را نگاه کنید. اعدادی که گفتیم وحی منزل نیست ولی از آنها خیلی دور نشوید.

اگر می خواهید برای مرور تعدادی از تست های تکراری که قبال زده اید را بزنید (که این کار را برای موضوعات مهارتی توصیه می کنیم) بسته به وقتی که برای آن در نظر گرفته اید تست ها را به شکل تصادفی بزنید. مثال زوج ها، فرد ها، مضارب 3 و … . زدن تست های سخت و یا آنهایی که قبال به عنوان تست سخت آنها را علامت دار کرده ایم، برای مرور کار خوبی نیست. چرا که:
1 – همه مطالب را پوشش نمی دهند. در صورتی که اگر تصادفی تست بزنید با توجه به روند آموزشی کتاب های کمک آموزشی، همه مطالب پوشش می یابند.
2 – زدن فقط تست های سخت این دیدگاه را در ما ایجاد می کند که همه تست های آزمون سخت هستند. معمولا در چنین مواردی تست های ساده را سرجلسه آزمون سخت می انگاریم و سادگی آنها را باور نمی کنیم و معمولا آنها را حل نمی کنیم.

برای شناخت بهترین منابع برای مطالعه هر یک از دروس به تحلیل کتاب های کمک آموزشی نگاهی بیندازید.

بروزرسانی جدید در اتریوم و ثبت رکورد جدید 2500 دالری در قیمت

اتریوم با شکست سقف قیمت پیشین خود در محدوده 2000 دالر سقف جدیدی را در محدوده 2500 دالر به ثبت رساند که این اتفاق با خروج قیمت از یک الگوی مثلث همراه بوده است.

با شکست سقف الگو و پولبک به آن و همچنین شکست واگرایی منفی در اندیکاتور RSI، میتوان انتظار صعود قیمت و رسیدن به اهداف قیمتی بالاتری را داشت.

بهترین حد ضرر را می‌توان بازگشت قیمت به زیر محدوده 2000 دالر دانست که در آن صورت الگو مثلث از دست خواهد رفت.

این درحالیست که اول دسامبر سال گذشته شاهد راه اندازی اولیه اتریوم 2.0 بودیم تا اتریوم بتواند الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها با تغییر الگوریتم استخراج خود از اثبات کار به اثبات سهام، و طرح های تکاملی مانند شاردینگ در آینده مشکل مقیاس پذیری و هزینه تراکنش ها را مرتفع کند. 14 اپریل این ماه نیز شاهد راه اندازی هاردفورک برلین خواهیم بود که در راستای ارتقاء سیستم اتریوم 2.0 می باشد.

این آپدیت در بلاک شماره 12244000 اعمال خواهد شد و نودهای شبکه باید در آن زمان سیستم های خود را با نرم افزار جدید به روز کنند.

همچنین برای حفاظت شبکه در برابر حمله محروم سازی از سرویس DDOS در این هاردفورک نحوه خواندن کد توسط ماشین مجازی اتریوم (EVM) تغییر خواهد کرد.

زمان بندی این آپدیت همزمان با تشکیل یک سقف قیمتی جدید در اتریوم همراه بوده است.

آموزش نقشه خوانی مدارهای الکتریکی به زبان ساده

نشانه ها و علائم الکترونیک، از پیش نیازها و پیش شرط های اصلی برای عیب یابی، ساخت و طراحی مدارات الکتریکی محسوب می شوند. آشنایی داشتن با شماتیک مدارهای الکتریکی، یک مهارت و توانایی مهم برای مهندسان، تکنسین ها و حتی دانشجویان رشته برق به شمار می رود. به همین جهت، آموزش و فراگیری نقشه خوانی مدارهای الکتریکی، از مؤلفه های حائز اهمیت تلقی می گردد. به عبارت دیگر، طراحی و ساخت یک مدار، مستلزم آشنایی و شناخت علائم و نشانه های الکترونیک می باشد.

اگر از علاقه مندان به برق و الکترونیک هستید و می خواهید اطلاعات بیشتری درباره مدارها و بردهای الکترونیکی به دست آورید توصیه می کنیم در دوره آموزش تعمیرات برد الکترونیکی آموزشگاه فنی پارس ثبت نام کنید.

آموزش تعمیرات برد الکترونیکی

نحوه نقشه خوانی مدارهای الکتریکی

یکی از اصول مهم در فراگیری نقشه خوانی مدارهای الکتریکی آشنایی داشتن با مبانی اولیه و نمادهای قطعات و متعلقات الکترونیکی می باشد. از آنجایی که مدارات الکتریکی از کنار هم قرار گرفتن و نصب قطعات بر روی نقشه مدار یا فیبر مدار چاپی ساخته می شود، آشنا بودن با این قطعات به افراد کمک شایانی می نماید. در ادامه به بررسی مهم ترین نمادهای قطعات الکتریکی می پردازیم.

1.مقاومت

بدون تردید، مقاومت از نمادهای الکترونیکی و قطعات اصلی در یک مدار الکتریکی تلقی می گردد. تقسیم ولتاژ و محدود کردن جریان، از مهم ترین وظایف مقاومت الکتریکی یک مدار می باشد. در نقشه خوانی مدارات الکتریکی دو پایانه ترسیم شده به طرف بیرون و خطوط زیگزاگ، مقاومت ها را نشان می دهند. در نقشه های مدار بین المللی، ترسیم یک مستطیل تو خالی، حکایت از قطعه مقاومت دارد.

مقاومت های متغیر(رئوستات): در مدارهای الکترونیکی، مقاومت های متغیر رئوستات با یک پیکان اضافه در مقایسه با نماد مقاومت ترسیم می شوند. به علت باقی ماندن مقاومت متغیر به صورت دو پایه بر روی مدار، نماد پیکان به شکل قطری در وسط متغیر طراحی می گردد. برای تنظیم روشنایی لامپ، تنظیم سرعت موتور یا تنظیم زمان شارژ خازن از این مقامت استفاده می شود.

مقاومت متغیر(پتانسیومترها): قطعه پتانسیومتر (Potentiometer) برای تنظیم جریان در مدارات الکتریکی به کار می رود. برخورداری از ترمینال یا پایانه سه پایه، کنترل و تنظیم فرکانس، ولتاژ و سرعت، از مشخصات این نوع از مقاومت ها قلمداد می گردد.

مقاومت متغیر (preset): این نوع مقاومت متغیر معمولا با پیچ گوشتی های کوچک یا ابزاری شبیه به آن تغییر کرده و برای مصارفی طراحی شده است که بخواهیم برای یکبار آن را تغییر داده و سپس ثابت بماند. همچنین به دلیل پایین تر بودن قیمت این مقاومت نسبت به دیگر مقاومت ها در پروژه هایی که کار آنها به پایان رسیده است و فقط یکبار نیاز به تنظیم دارند استفاده می شود.

قطعه نماد الکتریکی
مقاومت
مقاومت متغیر(رئوستات)
مقاومت متغیر(پتانسیومتر)
مقاومت متغیر (preset)

2.خازن

خازن به عنوان یکی دیگر از اجزای اصلی مدارهای الکتریکی، دارای دو ترمینال بوده که قابلیت ذخیره سازی انرژی برق را در خود دارد. در نقشه خوانی مدارهای الکتریکی خازن دارای سه نماد (خازن الکتریکی، خازن تریمر و خارن متغیر) می باشد.

خازن الکتریکی: این نوع خازن دارای پلاریته بوده و در مدار باید درست نصب گردد.

خازن متغیر: خازن متغیر در تیوترهای رادیو استفاده می گردد.

خازن تریمر: این نوع خازن متغیر معمولا با پیچ گوشتی کوچک یا ابزاری مانند آن تنظیم می شود. این نوع خازن در مداراتی کاربرد دارد که نیاز به تغییر دائمی نداشته و برای یکبار بخواهیک آن را تنظیم کنیم.

قطعه نماد الکتریکی
خازن
خازن الکتریکی
خازن متغیر
خازن تریمر

3.القاگر یا سلف

در نقشه خوانی مدارات الکتریکی سیم پیچ‌ها یا سلف‌ها به صورت حلقه‌های پشت سرهم یا برآمدگی‌های خمیده ترسیم می شوند. سلف یک حلقه از سیم است که هنگامی که از آن جریان عبور می کند تبدیل به آهنربا می شود. ممکن است بعضی از آن ها هسته آهنی داشته باشند و بعضی مواقع به عنوان مبدل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

قطعه نماد الکتریکی
سلف

4.کلید در نقشه خوانی مدارهای الکتریکی

کلیدها در مدارهای الکتریکی از اشکال متنوعی برخوردار می باشند. کلید دوراهه، کلید روشن خاموش دوبل، کلید معکوس، کلید دوراهه برخی از انواع کلید می باشند.

کلید فشاری (با فشار وصل می کند): یک کلید فشاری هنگامی که فشار داده می شود اجازه عبور جریان را می دهد. یکی از موارد مورد استفاده از این کلید در زنگ درب می باشد.

کلید فشاری (با فشار قطع می کند): این نوع کلید فشاری به طور معمول بسته (روشن) می باشد و هنگامی که فشار داده می شود باز (خاموش) می گردد.

کلید قطع و وصل: یک کلید روشن-خاموش هنگامی که در حالت بسته قرار می گیرد اجازه عبور جریان را می دهد.

کلید دوراهه: جریان با توجه به محل کلید در دو مسیر می تواند قرار گیرد، اما همواره جریان در یکی از مسیرها جاری است در نوعی از این کلید حالت سومی نیز وجود دارد که کلید به هیچ کدام از این دو مسیر متصل نبوده و خاموش می الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها باشد. به این نوع کلید، کلید روشن-خاموش-روشن گویند.

کلید روشن خاموش دوبل: یک سوئیچ دوتایی روشن-خاموش که اغلب هنگامی که می خواهیم هم فاز هم نول قطع باشد از آن استفاده می شود.

کلید معکوس: این کلید معمولا جهت معکوس کردن سیم ها در موتورها استفاده می گردد. بعضی از این کلیدها دارای یک حالت هستند که وسط نیز خاموش است.

5.باتری

ترسیم یک جفت خطوط موازی نامتقارن و نامتوازن در مدار الکتریکی، نمایانگر باتری مدار می باشد. وجود خط های بیشتر حکایت از بیشتر بودن سلول های سری شده داخل باتری دارد. در ضمن، برای ترسیم قطب مثبت، از خط های بلندتر و برای قطب منفی از خط کوتاه تر استفاده می شود.

قطعه نماد الکتریکی
کلید فشاری (با فشار وصل می کند)
کلید فشاری (با فشار قطع می کند)
کلید قطع و وصل
کلید دوراهه
کلید روشن خاموش دوبل
کلید معکوس

6.دیود در مدارهای الکتریکی

این جز از مدار الکتریکی به صورت یک مثلث متصل شده به خط ترسیم می شود. همچنین، قطب منفی دیود به طرف بیرونی خط صاف و آند یا قطب مثبت به طرف تخت مثلث اتصال پیدا می کند. دیودهای دارای نور LED با چند پیکان به طرف بیرون نشان داده می شوند.

قطعه نماد الکتریکی
باتری

7.ترانزیستور

ترانزیستورها در دو نوع اثر میدان یا MOSFET و BJT یا دو قطبی در مدار الکتریکی به چشم می‌خورند. ترانزیستور دو قطبی دارای سه پایه بوده که این پایه ها با نام های B (بیس)، E (امیتر) و C (کلکتور) شناخته می شوند. ترانزیستور BJP دارای دو نماد PNP و NPN می باشد. پایه امیتر غالبا به شکل یک پیکان بوده که در صورت بیرون بودن جهت پیکان ترانزیستور NPN و در صورت داخل بودن جهت پیکان، از نوع PNP است. ترانزیستور MOSFET نیز دارای سه پایه بوده که با نام های G (گیت)، D (درین) و S (سورس) شناخته می شوند. نماد P-channel و N-channel نمایانگر دو نوع MOSFET است.

قطعه نماد الکتریکی
ترانزیستور NPN
ترانزیستور PNP
فوتو ترانزیستور

8.نقشه خوانی انواع سیم در مدارهای الکتریکی

سیم ها در مدارهای الکتریکی به صورت یک خط صاف نشان داده شده و انواع گوناگونی دارند. سیم های متصل، سیم های بدون اتصال برخی از انواع سیم ها هستند.

سیم های متصل: هنگامی که سیم ها متصل هستد نقاط سیاه رنگی بر روی مدار نشان داده می شود.
سیم های بدون اتصال: در یک دیاگرام به طور معمول ترجیح داده می شود جاهایی که از سیم های بدون اتصال استفاده می شود از یک برآمدگی استفاده شود.

قطعه نماد الکتریکی
سیم
سیم با اتصال
سیم بدون اتصال

9.نقشه خوانی مدارهای الکتریکی، فیوز

یک وسیله محافظتی که در هنگام عبور جریان بیش از حد تایین شده قطع می گردد.

قطعه نماد الکتریکی
فیوز

10.ترانسفورماتور

دو حلقه از سیم است که با یک هسته آهنی متصل می باشد. ترانسفورماتورها جهت کاهش یا افزایش ولتاژ استفاده می شوند.

قطعه نماد الکتریکی
ترانسفورماتور

الگوی نقشه خوانی مدارهای الکتریکی

در نقشه خوانی مدارهای الکتریکی موتور درون یک دایره و با حرف M نشان داده می شود. بلندگوها و اسپیکرها به صورت شکل واقعی خود ترسیم می شوند. همچنین، رله ها تلفیقی از یک کلید و یک سیم پیچ می باشند. علاوه براین در الگوی شماتیک، مقاومت با حرف R، ترانزیستور Q، دیود D، کلید با نماد S، سلف با حرف L، و خازن با نماد C نمایش داده می شود. برای درک کردن نحوه اتصال قطعات در مدار الکتریکی، نت های شماتیک به یاری افراد می شتابند. به طور معمول، نت ها به شکل خطوطی میان پایه ها قطعات و با رنگ خاص و متمایز ترسیم می‌شوند.

در مدارهای الکتریکی برای وصل کردن دو ترمینال به یکدیگر از سیم استفاده می شود. تقسیم شدن یک سیم در دو جهت و به دو شاخه، با عنوان پیوندگاه تعبیر و تفسیر می گردد. در نقشه خوانی مدارهای پیوندگاه ها با گره ترسیم می شوند. در محل تقاطع سیم ها، این نقطه های ریز دیده می شوند. عدم ترسیم گره در الگوی شماتیک، نمایانگر عبور سیم ها از روی یکدیگر بدون ایجاد اتصال به هم می باشد.

غالبا الگوی نقشه مدار به ویژه شماتیک های بزرگ به چندین بلوک مختلف تقسیم بندی می گردد. براین اساس، هر بخش برای یک قطعه مخصوص طراحی می شود. نمادهای مانند 3.3V، GND و 5V، نمایانگر گره ولتاژ در الگوی نقشه مدار می باشد. نودها یا گره های ولتاژ، الگوهای تک پایه ای بوده که با اتصال این گره ها به پایه های سایر قطعات مدار الکتریکی، ولتاژ مخصوصی برای آنها اختصاص داده می شود.

ناگفته نماند که در نقشه خوانی مدارهای الکتریکی میکرو کنترلر به عنوان نوعی از مدار مجتمع، بیشترین کار یک مدار را به دوش می کشد. این قطعات به عنوان بزرگ ترین قطعات مدار الکتریکی، غالبا در مرکز الگوی شماتیک طراحی و ترسیم می شوند.

در این مقاله به بررسی کلیه نمادها در نقشه خوانی مدارها پرداختیم، در صورتی که علاقه مند به یادگیری برق و الکترونیک هستید توصیه می کنیم در دوره های آموزش برق صنعتی آموزشگاه فنی پارس شرکت کرده و در مدت زمانی کوتاه به یک برقکار حرفه ای تبدیل شوید.

بریک اوت Break Out

آموزش تحلیل تکنیکال

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال

از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال Break Out می باشد که در این مبحث از آموزش تحلیل تکنیکال آن را بررسی می کنیم. این الگوی سیگنالی زمانی تشکیل می شود که در روند صعودی (افزایشی) یا نزولی (کاهشی)، یکی از سطوح حمایت یا مقاومت شکسته شوند. در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که معمولا دو نوع شکست بیرونی برای بازارهای صعودی و نزولی وجود دارند:

1) شکست در بازار خریداران یا Bullish Break Out
2) شکست در بازار فروشندگان یا Bearish Break Out

آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، نحوه ی عملکرد سیگنال Break Out در رابطه با سرمایه گذاری صنعت و معدن

نحوه ی عملکرد سیگنال Break Out بدین صورت است که، اگر سیگنال Bullish Break Out دریافت شود، به معنای شکسته شدن رو به بالای سطح مقاومت توسط خریداران می باشد. در این مواقع اگر بخواهیم هدف قیمت را تعیین کنیم باید فاصله ای که بین سطح حمایت قبلی با سطح مقاومت وجود دارد را اندازه گیری کنیم که دقیقا به همین میزان اندازه گیری شده، سطح مقاومت قیمت، رشد به سمت بالا خواهد داشت.

به عبارتی دیگر در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که هدف قیمت، به حداقل فاصله ای که بین نقطه ی شکست و خط الگوی مثلث و نحوه خواندن آنها مقاومت وجود دارد گفته می شود و هیچ فوریتینیز برای کمتر کردن روند آن در آینده وجود ندارد.

 آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، تعیین هدف قیمت برای مس شهید باهنر

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد تحلیل بالا به پایین در انتخاب سهام

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم بسیاری از افرادی که تکنیکی محسوب می گردند، برای انجام تحلیل خود از دیدگاه کل به جزء یا به عبارتی بالا به پایین استفاده می کنند،در واقع در این نوع دیدگاه یک فرد تحلیل گر، با تحلیل در سطح کلان آغاز به کار کرده، بخش های کلی را از هم جدا و سپس مبنایی به منظور تقسیم بندی کوچک تر شکل می دهد. در آموزش تحلیل

تکنیکال سه قدمی که برای انجام چنین تحلیلی انجام می گیرد را ذکر می کنیم:

1- تحلیل بازار به صورت وسیع به کمک شاخص های اصلی آن که عبارتند از: شاخص کل بازار، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم، شاخص صنایع و غیره.

2- تشخیص گروه های قوی و ضعیف موجود در بازار به منظور تحلیل نمودن صنایع (صنعت برتر)

3- تشخیص سهام قوی و ضعیف موجود در گروه های منتخب به منظور تحلیل نمودن منفرد سهام (سهم برتر)

سرمایه گذار اگر مایل باشد تا موفق عمل کند، باید به معیارهای مشخصی دست پیدا کند که برای رسیدن به این هدف باید نمودارهای بلند مدت و کوتاه مدت را برای بازار، صنایع و سهام های منفرد تجزیه و تحلیل نماید. شیوه ی کاری که در آموزش تحلیل تکنیکال به آن اشاره می کنیم بدین صورت است که فرد تحلیل گر در ابتدای کار برای تحلیل بازار، شاخص کل بازار را در نظر می گیرد، اگر مشخص شود که بازار روندی مثبت دارد، فرد تحلیل گر شروع به بررسی نمودارهای صنایع خواهد نمود.

در این بخش صنایعی که پیام شرایط بهتر از خود نشان دهند، برای مرحله ی بعدی که تجزیه و تحلیل سهام های منفرد می باشد انتخاب می گردند. البته در صورتی وارد بخش انتخاب سهام های منفرد می شود که تعداد صنایع انتخاب شده به 3 تا 4 گروه برسد. در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال یادآور می شویم که برای محدود کردن 3 تا 4 سهام از هر صنعت (بهترین ها)، باید 10 تا 20 نمودار مورد بررسی قرار گیرند.

این موضوع که چه تعداد سهام و گروه صنعتی انتخاب خواهند شد به دقت و قوی بودن معیارهایی بستگی دارد که فرد تحلیل گر انتخاب کرده تا براساس آن، تصمیم گیری نهایی اتخاذ گردد. اگر به همین منوال به پیش برود، نهایتا به 9 تا 12 سهام خواهیم رسید. در این مرحله نیز تعداد سهام ها به 3 تا 4 عدد محدود خواهد شد. طبق مطالب آموزش تحلیل تکنیکال ،از اندیکاتور OVERLAY CHART زمانی استفاده می گردد که مایل باشیم تغییرات نمودارهای شاخص صنعت محصولات شیمیایی را با شاخص کل بازار سهم مقایسه نماییم.

شدت همگرائی وواگرائی روندها به وسیله ی مقایسه نمودن تغییرات عمومی که در روند عمومی بازار، صنایع و سهام های منفرد رخ می دهد به دست آمده و در نتیجه،سیکل حرکتی یک سهم منفرد، در قیاس با صنعت مرتبط و کل بازار مشخص می شود.

 آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، شدت همگرائی و واگرائی نمودارها

 آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال ، نمونه ای دیگر از شدت واگرائی و همگرائی نمودارها

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم که موقعی یک سرمایه گذار به صورت پله ای، اقدام به ورود و خروج می نماید که به نظر او، شواهد مبنی بر رشد یا افت یک سهم کنده شده باشند. به عنوان مثال اگر سهام شرکتی را حداکثر 4100 ریال برآورد سازد و 6000 سهم از آن را در اختیار داشته باشد، برای کم کردن خطر ناشی از کاهش ناگهانی قیمت، می تواند 2000 سهم را در 4000 ریال، 2000 سهم دیگر را در 4050 ریال و 2000 سهم باقی مانده را نیز در 4075 ریال به فروش برساند. در این شرایط میانگین قیمتی که برای فروش او تمام می شود معادل 4041 ریال می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.