عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام


عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام

چکیده: امروزه بازار بورس اوراق بهادار بدلیل نقشی که در رشد و پیشرفت کشور بازی می کند از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. عرضه عمومی اولیه سهام یکی از رویداد های مهم بازار سرمایه می باشد. چنانچه عرضه اولیه اوراق بهادار به درستی و با شناخت کامل از بازار و سرمایه گذاران بالقوه، برنامه ریزی نگردد، می تواند عواقب ناخوشایندی برای شرکت ها و نهایتا بازار سرمایه داشته باشد. پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبین کند. این پژوهش به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه با رویکرد فاما و فرنچ می پردازد. در این تحقیق با افزودن عوامل درصد سهام شناور، سود تقسیمی، نقدشوندگی و اهرم به مدل سه عامله فاما و فرنچ، بازدهی عرضه های اولیه در قلمرو زمانی 1378-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل همه عرضه های اولیه در بازه زمانی یاد شده است که پس از تعدیلات لازم نمونه مورد نظر استخراج شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی- علی می باشد و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه ای و روش گردآوری داده های آن اسناد کاوی است. همچنین در این پژوهش از آزمون های رگرسیون چند متغیره و به روش داده های مقطعی (بررسی مقاطع 30، 120، 240 روزه معاملاتی پس از عرضه) برای تحلیل داده ها استفاده شده است. با توجه به نتایج آزمون های رگرسیون دوره های اول و دوم و سوم مورد بررسی، می توان به سوالات ابتدای تحقیق پاسخ داد. در دوره ی 30 روزه معاملاتی بعد از عرضه اولیه، بین متغیر وابسته بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با 5 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، اهرم مالی(+)، نقدشوندگی(+)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(-) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره 120 روزه بعد از عرضه اولیه، بین متغیر بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(+)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(+)، نقدشوندگی(-)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(-)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(+) معنادار هستند. هم چنین در دوره ی 240 روزه بعد از عرضه اولیه، بین بازدهی عرضه اولیه در سطح معناداری 95 درصد با متغیرهای بازده بازار(-)، ریسک بازار(-)، سود تقسیمی(-)، نقدشوندگی(+)، اهرم مالی(-)، ارزش شرکت(+)، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(+) و درصد سهام شناور(-) معنادار هستند.

#بازدهی عرضه اولیه #مدل سه عاملی فاما و فرنچ #نقدشوندگی #سهام شناور #سود تقسیمی #اهرم.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: ابعاد نقدشوندگی، شاخص های نقدشوندگی، سختی معامله، شاخص های نقدشوندگی مرکب ، نقدشوندگی سبد سهام، توابع مفصلR-Vin ]

[کلیدواژه ها: مدل فاما – فرنچ، نوسانات غیر سیستماتیک، بازده سهام، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار]

[کلیدواژه ها: شاخص حاکمیت شرکتی، درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، درصد سهامداران نهادی، نقدشوندگی سهام، بازده سهام، آمیهود تعدیل شده، بورس اوراق بهادار تهران]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری نادرست سهام، نوسانات ویژه (ریسک غیرسیستماتیک)، مدل برگر و اوفک، مدل ایکنبری و همکاران، بازده سهام، بازار کارا]

[کلیدواژه ها: اعتبار تجاری، هم‌زمانی قیمت سهام، قیمت سهام، مدل رگرسیون داده‌های ترکیبی، اطلاعات خاص شرکتی، متغیرهای کلان اقتصادی]

رتبه بندی عوامل موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش topsis-ahp فازی

شاخص قیمت سهام یکی از ابزارهای مهم در زمینه ارزیابی و انتخاب سهام شرکت ها بوده و افزایش آن منجر به افزایش تقاضا برای سهام شرکت ها می گردد. همچنین شاخص قیمت سهام به منظور پیش بینی و تجزیه و تحلیل تاریخی از نظر سرمایه گذاران جایز اهمیت می باشد، بنابراین می بایست این شاخص قبل از هر گونه اقدام در زمینه خرید و فروش سهام مورد توجه سرمایه گذاران واقع گردد. در این مقاله ابتدا از طریق مطالعه تحقیقات و مقالات و کتب سرمایه گذاری و مصاحبه با کارشناسان، همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای و پایان نامه های موجود و مرکز استاد و مدارک علمی عوامل موثر بر قیمت سهام شناسایی گردید. سپس رتبه بندی عوامل با استفاده از روش تاپسیس انجام گرفت. در این پژوهش، برای افزایش کارایی نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی وزن عوامل مورد نظر تعیین گردید. نتایج نشان داد عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی دارای اولویت بیشتری در تاثیرگذاری بر قیمت سهام می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

مزایای استفاده از بازاریابی کارآفرینانه برای شرکت های کوچک و نوپا

اهمیت حمایت نظام بانکی از کسب و کارهای کوچک و نوپا

بررسی رابطه بین اهرم مالی و اندازه شرکت با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر ریسک نقدینگی بر بازدهی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

اثربخشی خوشایندی محتوا، خوشایندی روابط اجتماعی و خودابرازی بر قصد خرید از طریق طنین مشتری در سایت دیجی کالا

نقش داده های هیدروگرافی در کنوانسیون حقوق دریاها

ضریب تبدیل سال -زوج تحت پوشش برای دو روش پیشگیری از بارداری کاندوم و وازکتومی در جهرم (1382)

تاثیر خاکستر بادی و دوده سیلیسی بر خود ترمیمی بتن با اندازه گیری مقاومت فشاری و الکتریکی

مقایسه حافظه فعال در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

the effect of acetylcholine on characeae k+ channels at rest and during action potential generation

آسیب شناسی نظام ارزشیابی عملکرد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

الگوپردازی و اعتبارسنجی پدیده تصمیم هراسی مدیران

طراحی الگو کارکردهای منابع انسانی در راستای مدیریت انفصال کارکنان با رویکرد پژوهشی آمیخته (مطالعه موردی: نهاد ریاست جمهوری)

بایسته های سیستم مدیریت عملکرد کارکنان نسل z در بازار سرمایه: رویکرد تحلیل تم

شناسایی و رتبه بندی ریسک های منابع انسانی در یکی از سازمان های دولتی

بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی

جستاری بر عوامل شکل دهنده معماری بومی منازل روستایی مطالعه موردی: روستاهای کوهستانی استان های ایلام، کرمانشاه و کردستان

بررسی رقابت میان دو زنجیره تامین حلقه باز و بسته تحت سیاست های دولت با رویکرد نظریه بازی ها

مطالعه تطبیقی موزه ایران باستان و موزه بابل و نقش آنها در ارتقاء آگاهی کودکان برای حفاظت از آثار تاریخی با رویکرد تربیتی

city, urban transformation and the right to the city

درباره تی پی بین

ما با همکاری دبیرخانه ی کنفرانس ها و همایش ها، تمام ابزار محققان را كه تنها و تنها منابع علمی است را یكجا جمع آوری كرده ایم تا با كمترین دردسر ، در كمترین زمان ممكن و بصورت کاملا رایگان منابع علمی مورد نظرشان را تهیه نمایند.

تی پی بین با پشتیبانی از كنفرانس ها و ژورنال های معتبر داخلی و سپس انتشار رایگان مقالات آنها، كوتاه ترین مسیر، برای رسیدن به منابع علمی داخلی را در اختیار شما محققین قرار داده است.

تبیین عوامل موثر بر نقدشوندگی سهام با استفاده از مدل رگرسیون گام به گام

تحلیلگران دریافته اند که قیمت اوراق بهادار به صورت تصادفی تغییر نمی کند. بلکه تغییرات براساس یک روند تکرار پذیر و قابل تشخیص صورت می گیرد. سرمایه گذاران در زمان انتخاب و خرید سهام شرکت‌ها با فرایند تصمیم گیری روبه رو هستند. آنها در این فرایند به دنبال انتخاب سهامی هستند که برای آنها حداکثر بازده را داشته و همچنین نقدشونده باشد. نقدشوندگی در بازار سهام از اهمیت بسزایی برخوردار است. شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی، به پیش بینی وضعیت نقدشوندگی سهام و در نتیجه مدیریت ریسک سهام کمک می کند. هدف این تحقیق یافتن عوامل تاثیرگذار بر نقد شوندگی سهام عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام می‌باشد. بدین منظور در مرحله اول با استفاده از ادبیات تحقیق و خبرگان عوامل اثرگذار مشخص و با استفاده از روش‌ رگرسیون گام به گام، متغیرهای تأثیرگذار انتخاب شده‌اند. انتخاب متغیر(انتخاب ویژگی) یک مرحله مهم در ساخت مدل به منظور پیش‌بینی می‌باشد. الگوریتم انتخاب ویژگی خوب، همیشه باید مزایایی مانند نمایش بهتر داده‌ها، مدل طبقه‌بندی بهتر، افزایش تعمیم و شناسایی ویژگی‌های نامربوط را فراهم کند. همچنین کاهش تعداد متغیرها به درک رابطه بین ویژگی‌ها و متغیرهای هدف، کاهش بار محاسباتی و افزایش دقت در مجموعه داده با ابعاد بالا که تعداد مشاهدات کمتر از تعداد ویژگی‌ها است، باعث بهبود عملکرد پیش‌بینی کننده و افزایش کارایی از نظر هزینه و زمان می‌شود. در نهایت متغیرهای استخراجی با استفاده از مدل رگرسیون استپ وایز ، شامل اندازه شرکت، ریسک پذیری، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت سهام شناور آزاد انتخاب شدند.

بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر موجود در محیط آن ممکن نیست. مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد.
هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سوال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سوال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تاثیر می گذارند.

بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام

همزمانی بازدۀ سهام حوزه نسبتاً جدیدی در پژوهش های مالی و اقتصادی است که رابطة نزدیکی با توسعة اقتصادی، ثبات بازارهای مالی و کارایی بازار دارد. همچنین کاربردهایی در اندازه گیری آگاهی دهندگی قیمت، قیمت گذاری دارایی ها، پیش بینی ریزش قیمت سهام، و . دارد. همچنین همزمانی می تواند به منظور اندازه گیری کارایی بازار استفاده شودو عوامل زیادی بر همزمانی بازده سهام تاثیر گذار می باشد که هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر همزمانی بازده سهام است. در راستای دستیابی به این هدف برای آزمون فرضیه‌ها از داده‌های 155 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1385 تا 1396 استفاده شده است. یافته که نتایج پژوهش نشان داد که بازده سالانه سهام و گردش معاملات و اندازه شرکت و نقدشوندگی سهام بر همگام سازی بازده سهام تاثیر معنی‌داری و مثبت دارد. سهامداران نهادی بر همگام‌سازی بازده سهام تاثیر معنی‌داری و منفی دارد. عمر شرکت و تمرکز مالکیت و فرصت رشد بر همگام‌سازی بازده سهام تاثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20089988.1399.12.1.7.4

عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Stock Returns Concurrency

نویسندگان [English]

  • neda rezaee 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Rasoul ABDI 3
  • Yaghob Aghdam 4

-212
DOI: 10.22099/JAA.2020.36175.1984

Journal of Accounting Advances (JAA)
Journal homepage: www.jaa.shirazu.ac.ir/?lang=en

ABSTRACT

Received: 2020-1-20
Accepted: 2020-10-26

Stock returns concurrency, a relatively new field in financial and economic research that is closely linked to economic development, financial market stability and market efficiency, is also used in measuring price awareness, asset pricing, forecasting, and stocks synchronization can be used to measure market efficiency. Many factors affect the synchronization of stock returns. The aim of this study was to investigate the factors influencing the efficiency of equity shares. To this end, to test the hypotheses, data from 155 companies listed in Tehran Stock Exchange during (change these to English years 1385 to 1396) were used. Findings showed that annual stock returns, turnover, and company size and stock liquidity had a significant and positive effect on stock return synchronization. Institutional shareholders have a significant and negative impact on stock return synchronization. Company life and ownership concentration and growth opportunity do not have a significant impact on stock return synchronization.
1-Introuduction
Theoretically, some researchers have argued that it is difficult to measure the interpretation of information efficiency by the coefficient of explanation with standard models. Some researchers argue that in efficient markets, stock prices respond only to previously unpredictable earnings announcements. As the company improves the surrounding information environment, this leads to access to company-specific information for all market participants. That way, Market participants improve their expectations and forecasts of future company-specific events
Therefore, عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام the probability of these forecast events being included in the prevailing prices and with the event occurring in the future, prices will not respond to the news. Hence, high value stocks today will have a low proprietary change in the company in the future and have a high coefficient of explanation.
Company managers are usually interested in information issues with company executives. Real and legal investors also place great importance on company-specific information when selecting stock portfolios. The efficiency of information in the area of financial economy has been extensively studied as to whether it affects immediate rise or fall in stock prices.
So, according to the material above and following the results of previous research the main question of the present study is, what factors affect the synchrony of stock returns?.
Is the method in this research, and the aim of the method and nature, correlation or consistency? In terms of method and nature, research is solidarity or consistency. From the point of view of research, the type of research is applied by type of research.

2- Hypotheses
In order to present the hypotheses and with regard to the expression of the problem, the عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام presented goals are also followed by previous research by Gravel et al. (2017).
H1: Annual stock returns affect synchronization of stock returns.
H2: Ownership structure affects the synchronization of stock returns.
H3: Turnover affects synchronization of stock returns.
H4: Company life affects stock return synchronization.
H5: The size of the company affects the synchronization of stock returns.
H6: Growth opportunities have an impact on synchronizing stock returns.

3- Results
In examining the significance of the model since the probability value of F statistic in the model is less than 5% (0.000), it is confirmed with 95% significance of the whole model. Model determination also shows that 4.6% of the dependent variable of stock return synchronization is explained by the variables entered in the model.

4- Conclusion and Discussion
The findings of this study suggest that increasing the percentage of institutional ownership increased control of institutional investors in the Tehran Stock Exchange, restricting the ability for managers to cash in and capture the company's cash flows that reduces company-specific risk by managers. As a result, it reduces R and simultaneously reduces stock prices. In other words, the higher the percentage ownership of an institutional investor in a company, the lower its equity price
The findings of this study indicate synchronization between institutional investors and stock price, and there is a negative relationship.
Size and age were used to capture the attention of businessmen in this study. Older companies are more efficient and less costly than smaller ones to invest, so investors optimally select and learn more about large companies. Larger companies have richer information environments, so their stock returns are higher and their SPS less. As such, the correlation between size and SPS is negative However, large corporations are showing changes in macroeconomic information. The price behavior of these companies leads to similar market volatility and larger SPS. These companies also have more diversified operations and are co-operating with the market, leading to a positive relationship between عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام size and SPS.
Confirmation of synchronous relation is consistent with representational and marketing theories and this is confirmed when the information environment in a capital market is more عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام transparent, investors will use the fundamental information of companies to make investment decisions and stock price synchronization is reduced.

Keyword: Stock Return Simulation, Stock Liquidity, Ownership Concentration.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.