سلطه بیت کوین ثابت مانده است


تبعات رویکرد دولت‌گرایی در بانک مرکزی

مهم‌ترین مساله‌ای که در اصلاح قانون بانک‌مرکزی باید به آن توجه کرد، مساله استقلال بانک‌مرکزی است. به بیان دیگر، در اصلاح قانون بانک‌مرکزی، چند مقوله اساسی باید جدی گرفته شود که عبارتند از: استقلال، شفافیت و پاسخگویی. پیگیری هر موضوع دیگری غیر از این محورهای اساسی در اصلاح قانون بانک‌مرکزی، امری فرعی و حاشیه‌ای است. اگر در طرح جدید، استقلال بانک‌مرکزی ارتقا یابد، می‌توان ادعا کرد که اصلاحات قانونی یک‌قدم رو به جلو است و اگر استقلال بانک‌مرکزی در این طرح قانونی، نسبت به قانون قبلی ضعیف‌تر شده‌ باشد، باید گفت، این اصلاح قانونی، عقبگرد کرده و بی‌ثمر است.

در دو جا می‌توان نگاه طراحان قانون به استقلال بانک‌مرکزی را مورد کنکاش قرار داد. مورد اول، مجمع عمومی بانک‌مرکزی است. در بررسی این بخش از طرح مشاهده می‌شود که نسبت به قبل، نه‌تنها اصلاحی انجام نشده، بلکه حتی به‌نظر می‌رسد پیشنهاد جدید نسبت به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ بدتر است. در توضیح باید گفت، در قانون پولی‌وبانکی سال ۵۱، مجمع عمومی توسط قوه‌مجریه اداره می‌شد. متاسفانه مواردی از دخالت مستقیم قوه‌مجریه سلطه بیت کوین ثابت مانده است از طریق مجمع در حوزه سیاست‌های پولی وجود دارد، به طوری که دولت در گذشته، چند بار منویات و خواسته‌های غیر‌اقتصادی خود را از طریق مصوبات مجمع به بانک‌مرکزی تحمیل کرده است. در طرح فعلی، متاسفانه علاوه بر تداوم سیطره قوه‌مجریه بر مجمع عمومی، نمایندگانی از سوی قوه‌مقننه و قوه‌قضاییه نیز عضو مجمع عمومی شده‌اند. بر این اساس، امکان فشار آوردن بر بانک‌مرکزی و تحمیل منویات سیاسی از دولت فراتر رفته و به مجلس و قوه‌قضاییه نیز تسری پیدا کرده است؛ در نتیجه، اگر از این زاویه به طرح جدید نگاه کنیم، این طرح نه‌تنها معضل تسلط دولت بر بانک‌مرکزی را حل نکرده، بلکه معضل مداخلات مجلس و قوه‌قضاییه بر بانک‌مرکزی را نیز بر معضل سلطه قوه‌مجریه افزوده است.

مورد دوم، نفوذ دولت در تصمیمات هیات‌عالی بانک‌مرکزی است. در قانون پولی و بانکی سال ۵۱، نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار حضور داشتند و از طریق این شورا در حوزه سیاستگذاری پولی و اعتباری مداخله می‌کنند. با این همه، شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی سال ۵۱ به نسبت هیات عالی در طرح پیشنهادی اخیر دارای اختیارات محدودتری بود. در واقع، بسیاری از تصمیمات اصلی بانک‌مرکزی در هیات‌عامل یا کمیته اعتبارات بانک‌مرکزی گرفته می‌شود که نمایندگان دولت، نقش چندانی در آن ندارند. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که رئیس کل بانک‌مرکزی و قائم‌مقام بانک‌مرکزی، هر دو منصوبان تابع دولت هستند که تبعا اهداف دولت را دنبال می‌کنند و در صورت مخالفت جدی ممکن است برکنار شوند؛ در نتیجه، دولت می‌تواند برای اعمال فشار بر تصمیمات بانک‌مرکزی، بر رئیس کل بانک‌مرکزی یا قائم‌مقام بانک اعمال فشار ‌کند و از این طریق، همیشه بانک‌مرکزی مقهور سلطه مالی و مداخلات دولت بوده است.

متاسفانه در طرح فعلی، تغییری در سازوکار تعیین رئیس کل بانک‌مرکزی ایجاد نشده است. در این طرح نیز رئیس کل، مطابق با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت انتخاب می‌شود؛ بنابراین دولت همچنان می‌تواند از مسیر انتخاب و عزل و نصب رئیس کل به بانک‌مرکزی فشار وارد کند؛ در نتیجه، سلطه دولت بر بانک‌مرکزی همچنان پابرجاست. نکته قابل‌توجه در طرح جدید که از آن می‌توان به‌عنوان عقبگرد یاد کرد، حضور نمایندگان دولت (وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه) در هیات‌عالی است. مساله اینجاست که حوزه اختیارات و مسوولیت‌های هیات‌عالی در طرح جدید، به‌مراتب گسترده‌تر و وسیع‌تر از نقش شورای پول و اعتبار در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ است؛ در نتیجه، مطابق با این طرح، حوزه اعمال فشار دولت و نمایندگان آن در خصوص تصمیمات بانک‌مرکزی، گسترده‌تر از قانون قبلی شده است. با توجه به توضیحات ارائه‌شده، اگر بخواهیم در خصوص وضعیت استقلال بانک‌مرکزی در طرح جدید به جمع‌بندی برسیم، باید بگوییم که این طرح، در مقایسه با وضعیت فعلی و قانون پولی‌وبانکی سال ۱۳۵۱، عقبگردهای اساسی دارد. به عبارت دقیق‌تر، در این طرح نه‌تنها معضل تسلط دولت بر بانک‌مرکزی حل نشده، بلکه سلطه دولت و سایر ارکان حاکمیتی بر بانک‌مرکزی گستره‌تر از قبل شده است.

این نکته را نیز باید خاطرنشان کرد که در نسخه اولیه‌ای که برای اصلاح قانون بانک‌مرکزی ارائه شده‌ بود، وضعیت این‌گونه نبود. در آن نسخه، از مجمع عمومی خبری نبود و همه تصمیم‌گیری‌ها برعهده هیات عالی بانک‌مرکزی بود. همچنین در آن نسخه، نحوه انتخاب رئیس کل بانک‌مرکزی و نحوه انتخاب و ترکیب هیات عالی به‌گونه‌ای بود که مساله استقلال بانک‌مرکزی تامین می‌شد؛ اما متاسفانه در طول تغییراتی که در کمیسیون‌های مجلس روی نسخه اولیه اعمال شد، انحرافات بسیاری در نسخه نهایی نسبت به نسخه اولیه به وجود آمده است. همان‌طور که اشاره شد، اصل اساسی در اصلاح قانون بانک‌مرکزی، استقلال بانک‌مرکزی است که این طرح نتوانسته است در نیل به این هدف موفق باشد و حتی نسبت به قانون پولی‌وبانکی سال ۱۳۵۱ ضعیف‌تر است. به همین دلیل مناسب است که طرح از دستور کار مجلس خارج شود تا از وارد آمدن آسیب‌های بیشتر به پیکره اقتصاد کشور جلوگیری شود.

شاید این پرسش مطرح شود که با توجه به این حجم از مطالعات و مباحث کارشناسی صورت‌گرفته در خصوص طرح اصلاح قانون بانک‌مرکزی در طول سال‌های گذشته، چرا سرانجام، چنین طرح ضعیفی به پایان خط رسیده است؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، این معضل به نوع تفکری که بر اداره امور حاکم است برمی‌گردد. حکمرانی ما به‌جای آنکه به دنبال توزیع قدرت باشد، به دنبال تمرکز قدرت است. به عبارتی، در مجموعه حکومت واهمه‌ای وجود دارد که توزیع قدرت ممکن است به کلیت نظام آسیب وارد کند. بر این اساس، تصمیم‌گیرندگان از گرفتن تصمیماتی که موجب بسط قدرت می‌شود، اجتناب می‌کنند. از آنجا که دیدگاه‌های کارشناسی منبعث از تجربه کشورهای پیشرفته، بر توزیع قدرت تکیه می‌کند، در تفکر ما مردود است، به همین دلیل، نمایندگان در مجلس از دیدگاه‌های کارشناسی که به کاهش قدرت حاکمیت در اقتصاد منجر شود، فاصله می‌گیرند. بنابراین، تلاش کارشناسان به‌خصوص در مورد نهادهای مهمی همچون بانک‌مرکزی که محل تصمیم‌گیری در خصوص مسائل بسیار مهم اقتصادی است، غالبا با بن‌بست مواجه می‌شود. بنابراین مانع اصلی اصلاحات مبتنی بر علم اقتصاد در کشور، تفکر تمرکزگرای اقتصادی حاکم بر تصمیم‌گیرندگان است.

آنچه با بررسی وضعیت اقتصاد در چند دهه گذشته بر ما واضح است، متاسفانه این واقعیت است که بانک‌مرکزی در دستیابی به دو هدف اصلی خود، یعنی کنترل تورم و سلامت بانک‌ها همواره ناکام مانده است. وظیفه اصلی بانک‌مرکزی در وهله اول، کنترل تورم و در مرحله بعد، حصول اطمینان از عملکرد سالم بانک‌های تجاری کشور است. شاید ایران تنها کشور در جهان است که بیش از پنج‌دهه تورم مزمن دورقمی را تجربه کرده است که از شکست بانک‌مرکزی در نیل به هدف اصلی خود حکایت دارد. در خصوص هدف دوم نیز باید گفت، وضعیت ثبات و سلامت بانک‌ها نامطلوب است و بانک‌های ما با ناترازی‌های مزمنی مواجه هستند که در صورت تداوم، احتمال می‌رود در آینده به بحران جدی در کشور تبدیل شود.

حال پرسش این است که چرا بانک‌مرکزی در نیل به اهداف خود ناکام بوده است؟ دلیل اصلی آن سلطه دولت به معنای عام کلمه بر بانک‌مرکزی و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی است. در واقع، در نتیجه این سلطه و عدم‌استقلال بانک‌مرکزی، چنین وضعیت نابسامانی در نظام پولی‌وبانکی ما به وجود آمده است. بنابراین، شرط لازم برای آنکه بانک‌مرکزی بتواند در رسیدن به اهداف خود موفق باشد، رفع این سلطه است تا از دست‌اندازی غیر‌کارشناسانه و غیرمنضبط بر منابع بانک‌مرکزی توسط دولت ممانعت به عمل آید. تحقق این مساله، منوط به اصلاح قانونی است، نه عقبگرد قانونی!

لازم به ذکر است که اصلاحات قانونی، شرط لازم برای رفع مشکلات پولی و بانکی است. برخورداری از مدیریت کارآمد و تخصصی در بانک‌ها و بانک‌مرکزی و کاهش نااطمینانی‌های سیاسی از دیگر ضروریات اصلاح نظام پولی است. به عنوان شرط کافی در تحقق اهداف نظام پولی، به این نکته نیز باید اشاره کرد که یکی از مشکلات جدی در خصوص نظام پولی و بانکی، پایین بودن سطح دانش اقتصاد پولی در کشور است و دست بر قضا، یکی از دلایل این مساله نیز، ملاحظات سیاسی و نوع نظام حکمرانی اقتصادی است. زمانی که دانش اقتصاد را کنار بگذاریم و بخواهیم با نگاهی خاص و تجربه‌نشده، نظام پولی را اداره کنیم، طبیعی است که دانش اقتصاد هم در کشور پیشرفت نمی‌کند و درجا می‌زند. بنابراین می‌توان در مجموع وزن اصلی گره‌خوردگی در نظام بانکی و ناموفق بودن در پیگیری اهداف کنترل نرخ تورم و تامین ثبات و سلامت بانک‌ها را به نوع حکمرانی اقتصادی نسبت داد.

در پایان، این امر در اقتصاد توسعه اثبات شده که مشکل اصلی اقتصادهای توسعه‌نیافته و کمتر توسعه‌یافته در نهادهای آنهاست و تا زمانی که نهادها اصلاح نشوند، نظام اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار اقتصادی ناموفق خواهد بود. آنچه مسلم است، این است که نهادهای اقتصادی کشور در چند دهه گذشته، نه‌تنها ‌پیشرفت نکرده‌اند، بلکه حتی سیر قهقرایی را نیز طی کرده‌اند.

طرح جدید اصلاح قانون بانک‌مرکزی یکی از مصداق‌های سیر قهقرایی نهادهای اقتصادی کشور است. با توجه به این مساله، باید هشدار داد که تصویب این طرح و عدم‌اصلاح کارشناسانه قانون بانک‌مرکزی، موجب خواهد شد، وضعیت تورمی بالا و مزمن در کشور که مانع اصلی رشد اقتصادی و تولید و اشتغال است، ادامه یابد. مضاف بر این، وضعیت نابسامان بانک‌ها و موسسات مالی کشور است که در صورت عدم‌اصلاح مناسب قانون بانک‌مرکزی و اجرایی شدن چنین طرح‌هایی، باید برای سرپا نگه‌داشتن بانک‌ها به کمک منابع پولی، تورم بیشتری ایجاد کرد یا بحران بانکی و تبعات اجتماعی ناشی از آن را پذیرفت.

دوج کوین

Dogecoin یک رمز ارز رمزآلود است که توسط جکسون پالمر کارمند Adobe Systems و بیلی مارکوس ، برنامه نویس ، در سال 2013 ایجاد شده است. نام آن از الگوی رفتاری “Doge” گرفته شده است ، که در بسیاری از سریال ها معمولاً یک سگ Shiba Inu احاطه شده توسط متن طنز است.

این memeدر سال 2013 محبوبیت پیدا کرد و dogecoin در دسامبر همان سال معرفی شد. پالمر گفته است كه او می خواست dogecoin برای جلب توجه مثبت به ارز رمزپایه و تشویق نوآوری های این فن آوری با در دسترس قرار دادن و جذاب كردن آن برای كاربران جدید باشد.

پروتکل منبع باز یک fork از بلاکچین lucky است ، به این معنی که توسعه دهندگان اصلی dogecoin نسخه ای از کد منبع luckycoin را ایجاد کرده و آن کد منبع را با توجه به تنظیمات خود تغییر دادند. Luckycoin یک fork litecoin است که خود یک fork بیت کوین است.

Dogecoin به زبان برنامه نویسی C ++ همان بیت کوین نوشته شده است. طبق وب سایت dogecoin ، ارزرمزپایه شده اغلب برای اطلاع کاربران اینترنتی است که محتوای دیجیتالی ایجاد یا به اشتراک می گذارند. سرمایه بازار آن در سال 2018 از 1 میلیارد دلار فراتر رفت و ایلان ماسک یک بار dogecoin را به عنوان ارز رمزپایه شده مورد علاقه خود اعلام کرد.

توسعه دهندگان Dogecoin چندین سال است که عمدتاً غیرفعال هستند. در سال 2015 ، پالمر اعلام کرد که “از مرخصی طولانی مدت” از جامعه ارزهای رمزپایه استفاده خواهد کرد ، وی جامعه را “سمی” خواند و آن را به دلیل “تحت سلطه مردان سفیدپوست” و آسیب دیده با “ایده های تجاری پر سر و صدا” انتقاد کرد. وی توسعه پروتکل را به دست تیمی از اعضای جامعه منتخب سپرد.

در ژوئیه سال 2020 ، ویدئویی که مردم را به سرمایه گذاری 25 دلار در dogecoin ترغیب می کند ، در TikTok ویروسی شد و قیمت آن را تقریباً 0.0028 دلار (از 7 ژوئیه) به طور موقت به 1 دلار رساند. با روند رو به رشد #TikTokDogecoinChallenge ، علاقه به خرید dogecoin اوج گرفت و حجم معاملات آن طی دو روز 1900٪ افزایش یافت. اندکی پس از اوج ، توسعه دهندگان dogecoin به مردم در توییتر هشدار دادند که از خرید “ضمانت” های مالی برای حفظ امنیت بازار جلوگیری کنند. قیمت دارایی از آن زمان به نزدیک قبل از افزایش قیمت نزدیک شده است.

دویجکوین چگونه کار میکند؟

dogecoin مانند بیت کوین به گونه ای طراحی شده است که ارز (البته جدی نیست). تورینگ کامل نیست و توانایی تسهیل قراردادهای هوشمند مانند اتریوم را ندارد.

Dogecoin اغلب برای سرزدن به کاربران اینترنتی که محتوای دیجیتالی ایجاد یا به اشتراک می گذارند استفاده می شود. سرمایه بازار آن در سال 2018 از 1 میلیارد دلار فراتر رفت.

راه اندازی و صدور

Dogecoin در دسامبر سال 2013 راه اندازی شد. در آن زمان هیچ یک از ارزهای رمزپایه برای تشویق بنیانگذاران کنار گذاشته نشده بود. این نرم افزار بلافاصله برای استفاده در دسترس قرار گرفت و کسانی که می خواستند ارز رمزدیجیتال شده را استخراج کنند ، توانستند برای دریافت پاداش رقابت کنند.

طراحی شبکه و مدل امنیتی

همانطور که گفته شد ، dogecoin fork زنجیره بلوک lucky است. توسعه دهندگان قادر به کپی کردن نرم افزار Luckycoin بودند زیرا این یک پروتکل منبع باز است – هر کسی در استفاده ، مطالعه ، تغییر و اشتراک گذاری آن آزاد است.

Luckycoin یک fork litecoin است که خود یک forkبیت کوین است. و مانند بیت کوین ، dogecoin یک شبکه متن باز و غیر متمرکز نظیر به نظیر است که از الگوریتم اجماع اثبات کار استفاده می کند. بنابراین شبکه برای تأیید معاملات و امنیت شبکه از بازیگران بدی که می خواهند سابقه تراکنش های بلاکچین را دستکاری کنند ، به ماینرها متکی است.

با این وجود برخلاف بیت کوین ، dogecoin از الگوریتم استخراج رمزرز استفاده می کند که هش ریت کمتری دارد و انرژی کمتری نسبت به الگوریتم استخراج SHA-256 بیت کوین مصرف می کند.

در کل عرضه احتمالی dogecoin در حدود 100 میلیارد سکه بود و ارزش پاداش های بلوکی (که ماینرها برای اعتبار سنجی معاملات دریافت می کنند) قرار بود هر 100،000 بلوک را تا زمان استخراج بلوک 600،000 به نصف برساند. در این بلوک ، پاداش در هر بلاک 10 هزار dogecoin ثابت شد.

با این حال ، در اوایل سال 2014 توسعه دهندگان تصمیم گرفتند Dogecoin را به جای ارز تورمی مانند بیت کوین ، به یک ارز تورمی تبدیل کنند و محدودیت عرضه آن را حذف کردند. پاداش بلوک شبکه 10 هزار dogecoin در هر بلوک باقی مانده است.

از آنجا که محدودیت سخت افزاری dogecoin حذف شد ، قیمت سکه ها شروع به کاهش کرد و انگیزه استخراج سکه ها از استخراج کنندگان کاهش یافت. هش ریت این شبکه – واحدی که برای اندازه گیری قدرت پردازش یک شبکه اثبات کننده کار استفاده می شود – در طول سال 2014 کاهش یافته و جامعه dogecoin نگران این موضوع است که می تواند در معرض “حمله 51 درصدی” باشد.

این اصطلاح به این احتمال اشاره دارد که یک استخراج کننده یا استخر استخراج بتواند بیش از نیمی از قدرت بلاکچین را تحت کنترل خود داشته باشد ، این امر باعث می شود تا از انجام معاملات یا ایجاد بلاک توسط سایر شرکت کنندگان در شبکه جلوگیری کنند.

بایگانی دسته بندی: اخبار

چینلینک chainlink

شاخص Tom Demark Sequential به تازگی سیگنال اصلی خرید LINK را تشکیل داده: یعنی “عدد ۹” روی شمع روزانه فعلی، که سیگنالی ست که اغلب قبل از..

خرید بیتکوین

قیمت بیتکوین، صعودی یا نزولی؟!

سیگنالی که در این مقاله به آن اشاره می شود، آخرین بار قبل از افزایش ۲۵۰۰ دلاری از اواسط قیمت ۹۰۰۰ دلار تا ۱۲۰۰۰ دلار در روندی در حدود یک هفته مشاهده شد.
تکرار آن میتواند به این معنی باشد که بیتکوین در آستانه یک حرکت قابل توجه تر قرار دارد.

نهنگ بیتکوین

نهنگ ها بیت کوین خود را نمی فروشند!

نهنگ ها بیت کوین خود را نمی فروشند، ممکن است قیمت خود را افزایش دهند. اقدامات حرکتی (پرایس اکشن) قیمت بیت کوین در اواخر وقت کاملاً متفاوت بوده است. اگرچه این ارز رمزنگاری شده به آرامی بالاتر می رود، ولی منطقه ۱۱۰۰۰ دلاری ثابت کرده که یک منطقه مقاومت سنگین است و مانع از…

بیت کوین

بیت کوین آخرین باری که این سیگنال اساسی چشمک می زد، به ۲۰ هزار دلار رسید.

با وجود چشم انداز مه آلود فنی، اصول بنیادی این ارز رمزنگاری شده فوق العاده قوی باقی مانده است و حتی یک شاخص نشان می دهد که یک حرکت صعودی عظیم می تواند در همین گوشه و کنار باشد.

بیت کوین bitcoin

چرا داشتن بیت کوین ضروری است!

بیت کوین اولین فناوری مالی در نوع خود است که در دوران رکود بزرگ به وجود آمده و به طور خاص برای مخالفت با هر آنچه که بانک های مرکزی مقرر می کنند، طراحی شده است.
به همین دلایل است که جف بوث معتقد است که مالکیت بیت کوین یک راه برای حفظ ثروت شخص و “یک قایق نجات” در آینده است.

بیت کوین

احتمال کاهش کوتاه مدت قیمت بیتکوین

افزایش قیمت و تجمع خریداران پادشاه ارزهای دیجیتال ممکن است به زودی پایان یابد.
تحلیلگران در حال حاضر سطح ۱۱۰۰۰ تا ۱۱۲۰۰ دلار را به عنوان یک منطقه بالقوه در نظر گرفته اند که در آن ادامه حرکت بیت کوین متوقف خواهد شد.

بیتکوین گاوی

افزایش و رکورد ۱۲ روزه ی قیمت بیت کوین

بیت کوین با افزایش بیش از ۱۰،۷۰۰ دلار، در حال پس گیری تسلط بر بازار است. برخی از آلتکوین ها همچون بیتکوین کش، بایننس کوین، لینک نیز به پیروی از بیت کوین با افزایشی تا ۷ درصد مواجه شدند.

افزایش ۳.۵ درصدی بیت کوین منجر به بالاترین سطح قیمت طی ۱۲ روز گذشته شد و در عین حال بر سلطه خود بر بازار نیز افزود.

بیتکوین

بیتکوین از فضا بدون نیاز به اینترنت!

بیتمکس ، یکی از برجسته ترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان، سیستم ماهواره بیت کوین (Blockstream) را نصب کرده است.

بیتکوین

این سطح هفتگی برای حرکت صعودی بیت کوین مهم خواهد بود

در حالی که تصحیح بیت کوین ۲۰ درصد افت قیمت را نشان می دهد، تحلیلگران همچنان خوش بین هستند. زیرا در یک بازه زمانی هفتگی توانسته بالاتر از حمایت ۱۰،۰۰۰ دلاری را حفظ کند.

قیمت بیتکوین

حرکت بیت کوین شبیه به شروع رالی ۲۰ هزار دلاری است

به نظر می رسد حرکت بیت کوین بسیار شبیه به شروع رالی ۲۰ هزار دلاری در سال ۲۰۱۶ است. بیت کوین اخیراً به دلیل تلاقی چند عامل دچار یک اصلاح شدید شده است. این ارز رمزنگاری شده حدود ۲۰٪ کمتر از بالاترین قیمت امسال خود یعنی ۱۲،۵۰۰ دلار قرار دارد. برخی از این ترس دارند…

قیمت بیتکوین ۱۲۰۰۰ دلار و سهمش از بازار در آستانه ۶۵ درصدی شدن

 قیمت بیتکوین ۱۲۰۰۰ دلار و سهمش از بازار در آستانه ۶۵ درصدی شدن

به نظر میرسد که اصلاح قیمت بیتکوین قبل از شروع روند افزایشی به پایان رسیده است. لغزش پنج روزه که با افتی ۳۰ درصدی و رسیدن قیمت به زیر ۱۰ هزار دلار همراه بوده است باردیگر با رشدی ۲۰ درصدی و بازگشت قیمت به محدوده ۱۱ هزار دلار مواجه شد. سهم بیتکوین از بازار سرمایه درحال دستیابی به حدنصاب‎های جدیدی است که از سال ۲۰۱۷ تاکنون مشاهده نشده است.

بیش از ۶۰% از سرمایه بازار در اختیار بیتکوین

طی شبانه روز گذشته قیمت بیتکوین پس از عبور از سد ۱۱ هزار دلار به رشد خود ادامه داده است. فشار شدید خرید در زمان چهار رقمی شدن قیمت به وضوح دیده میشود و عده‎ای معتقدند که قیمت دیگر تا این حد نزول نخواهد کرد.

 قیمت بیتکوین ۱۲۰۰۰ دلار و سهمش از بازار در آستانه ۶۵ درصدی شدن

شیبی ملایم قیمت بیتکوین را به سمت ۱۲ هزار دلار سوق داد. اکنون قیمت به میزان ۲۵ درصد از قعری که در روز سه شنبه در آن قرار داشت افزایش یافته است.

با نگاهی به نمودارها در می‌یابیم که ساعاتی پیش یک کندل بزرگ سبز قیمت را تا محدوده ۱۲۰۰۰ دلار بالا برد و ۲ ساعت بعد بیتکوین توانست بار دیگر قیمت ۱۲۰۰۰ دلار را لمس نماید.

صحبت‎های زیادی پیرامون توانایی بیتکوین در تصاحب ۷۰% از کل سرمایه بازار به گوش میرسد، رخدادی که از سال ۲۰۱۷ و آغاز روند صعودی بی سابقه بوده است. این امر میتواند موقعیت آلتکوین‌ها را در هم بشکند. ارزش سلطه بیت کوین ثابت مانده است خیلی از آنها هم اینک نیز نزدیک به ۸۰% از قیمت اوجشان فاصله دارد.

 قیمت بیتکوین ۱۲۰۰۰ دلار و سهمش از بازار در آستانه ۶۵ درصدی شدن

شواهد حاکی از آنست که بیتکوین بار دیگر در آستانه ثبت حدنصابی جدید در میزان سهمش از مجموع سرمایه موجود بازار است که از سال ۲۰۱۷ به این سمت شاهد آن نبودیم. جاش راجر مدعی است در این سطح بیتکوین با مقاومت روبرو خواهد بود و زمان مناسبی است تا آلتکوین‎ها خود را نشان دهند.

 قیمت بیتکوین ۱۲۰۰۰ دلار و سهمش از بازار در آستانه ۶۵ درصدی شدن

این نمودار به زیبایی به سومین حمله بیتکوین برای در اختیار گرفتن سهم حداکثری از بازار و سلطه بی چون و چرای این رمزارز بر مارکت اشاره کرده است که میتواند یک روند نزولی را به طرزی جادویی صعودی کند.

تعداد کمی از آلتکوین‎ها از زمان رشد دوباره بیتکوین از خود تحرک نشان داده اند. اتریم همچنان کمتر از ۳۰۰ دلار قیمت دارد. ریپل از ۰.۴۰ دلار تکان نخورده است و لایت‎کوین بعد از آنکه فوموی در اثر هاوینگ آن به پایان رسید در محدوده ۱۲۰ دلار ثابت مانده است.

بیتکوین هم اکنون در میان ۲۵ رمزارز برتر بازار با رشد روزانه ۵% بهترین عملکرد را داشته است. و باتوجه به اقدامات اخیر ترامپ که پیش از این در خبرها بدان اشاره شد،بنظر نمیرسد که روند رشد قیمتش متوقف شود. این اقدامات که باعث تضعیف ارزهای فیات میشود خبر خوبی برای بیتکوین به‎شمار می‎آید.

سلطه بیت کوین ثابت مانده است

می متالز - چین در تلاش است تا ارز محلی خود (یوآن) را دیجیتالی کند تا انحصار دلار آمریکا را در بازار ارز جهانی بشکند. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

رقابت بورس و دلار

به گزارش می متالز، بازار سرمایه ما، بازاری کامودیتی محور بوده و به هر حال سودآوری شرکت های کامودیتی محور این بازار از روند قیمت های جهانی تاثیر می پذیرد. در تحلیل بازار های بین المللی به طور استاندارد، هرگاه دولت امریکا سیاست انقباضی در پیش بگیرد، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد و با افزایش نرخ بهره امریکا، دلار تقویت شده و نقدینگی از بازار سهام و بازار های کالایی راهی بازار اوراق امریکا می .

قیمت جهانی نفت امروز 1401/06/21 |برنت 91 دلار و 52 سنت شد

به گزارش می متالز، قیمت نفت در اولین ساعات معاملات در روز دوشنبه با احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و همچنین بانک های مرکزی اروپا جهت مهار تورم و وضع محدودیت های سختگیرانه کرونایی در چین و تاثیر آن بر دورنمای اقتصاد دنیا کاهش یافت. قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 1 دلار و 32 سنت معادل 1.42 درصد کاهش به 91 دلار و 52 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 1 .

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1401/06/20

به گزارش می متالز، هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک میلیون و 283 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 13 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 13 میلیون و 950 هزار تومان سلطه بیت کوین ثابت مانده است است. در بازار سبزه میدان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و 950 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون تومان تعیین شده است و به فروش .

گزارش اکونومیست از هزینه های دلار قوی

می خورد. تولید صنعتی در کره جنوبی، تایوان و ژاپن در ماه جولای به شدت کاهش پیدا کرده است و هزینه های بالای انرژی نیز مشکل را بیشتر کرده است، در این شرایط ارز های کشور های آسیایی در مقابل دلار کم جان شده اند. در ژاپن که سیاست بانک مرکزی همچنان نرخ پائین بهره است، ین کمترین سطح در 24 سال گذشته را تجربه کرده است و هم اکنون مقامات اشاره کرده اند که ممکن است برای توقف کاهش ین مداخله کنند. در .

تجارت ایران و اوراسیا در 5 ماهه 1.3 میلیارد دلار شد

به گزارش می متالز، علیرضا مقدسی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه اقدامات گمرک ایران در 3 بخش درون سازمانی، ملی و بین المللی در این مدت از جمله عوامل موثر افزایش 30 درصدی میزان تجارت در 5 ماهه امسال بین ایران و کشور های اوراسیا بوده است، گفت: حجم تجارت خارجی بین ایران و کشور های عضو اتحادیه اوراسیا در 5 ماهه سال جاری به رقم یک میلیارد و 326 میلیون و 394 هزار دلار رسید. .

ادامه رکود در بازار طلا

به گزارش بلومبرگ، قیمت طلا در آستانه انتشار اطلاعات تورم آمریکا در روز سه شنبه، تقریباً ثابت مانده است. بانک های مرکزی آمریکا و اروپا آماده افزایش دوباره نرخ بهره هستند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، اقتصاددان ها پیش بینی می کنند روند افزایش نرخ تورم در آمریکا در ماه گذشته میلادی برای دومین ماه پیاپی آهسته شده و به 8.1 درصد رسیده باشد. اما مقامات بانک مرکزی آمریکا هفته گذشته .

صادرات چین به روسیه افزایش یافت

به گزارش می متالز، این هفته با استناد به داده های رسمی گمرک چین گزارش شد که صادرات چین به روسیه در ماه آگوست علی رغم تحریم های غرب که اقتصاد روسیه را هدف قرار داده بود، افزایش یافت. بر اساس این گزارش، ارزش محموله های چین به روسیه در ماه گذشته به حدود 7.9 میلیارد دلار رسید که نسبت به آگوست گذشته (6.3 میلیارد دلار) 26.7 درصد افزایش داشته است. اداره کل گمرک چین هنوز جزئیات تجاری را بر .

آمریکا خریداران نفت روسیه به قیمت بالاتر از سقف را تحریم می کند

به گزارش می متالز، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا (OFAC) در دستورالعمل اولیه ای که روز جمعه منتشر شد، اعلام کرد، شرکت های این کشور مجاز به خرید نفت روسیه از طریق دریا در صورت پایبندی به سقف قیمت توافق شده بین واشنگتن و متحدان آن خواهند بود. بر اساس این سند، ایالات متحده "خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی نفت روسیه از طریق دریا" را از 5 دسامبر و خدمات مربوط به فرآورده های .

بریتانیا به مرکزی برای رمزارز ها تبدیل شود / یک نماینده پارلمان این کشور درخواست کرد

فرصت هایی در بریتانیا برای استفاده از DLT برای گمرکات، تجارت بین المللی و ابزار های بدهی دولتی است. فولر گفت که بریتانیا قطب فین تک اروپایی پیشرو است و پس از ایالات متحده در سطح دوم جهان است. دولت به دنبال دستیابی به مزیت رقابتی جهانی برای بریتانیا در فضای کریپتو است. به این ترتیب، صنعت کریپتو بریتانیا می تواند سرمایه گذاری را جذب کند، شغل ایجاد کند، از درآمد های مالیاتی بهره مند شود و محصولات و خدمات پیشگامی بسازد. منبع: تجارت نیوز .

سقوط قیمت جهانی طلا، 21 شهریور 1401

به گزارش تجارت امروز ؛ شاخص دلار در روز جمعه نزدیک به پایین ترین سطح بیش از یک هفته اخیر خود باقی ماند. دلار ضعیف تر، طلا را برای خریدارانی که ارز های دیگر دارند، ارزان تر می کند. مقامات فدرال رزرو روز جمعه به دوره اظهارنظر عمومی خود در آستانه نشست سیاست گذاری بانک مرکزی ایالات متحده در 20 تا 21 سپتامبر، با درخواست های قوی برای افزایش بیش ازحد نرخ دیگر برای مبارزه با تورم بالا پایان دادند .

ارتقاء اقتصاد جهانی حلال به 5 تریلیون دلار تا سال 2030

باشند . او از تولیدکنندگان مواد غذایی پاکستانی خواست تا با شرکت های فناوری برای تحویل سریع با اعتماد مصرف کنندگان در سراسر جهان همکاری کنند. او گفت که مقامات غذای حلال در پاکستان باید به شناسایی جریان مستمر فرصت های رشد برای موفقیت در آینده ای غیرقابل پیش بینی کمک کنند. مالک تصریح کرد که پاکستان باید در بازارهای نوظهور جهانی محصولات حلال سهمی داشته باشد و می تواند میلیاردها دلار ارز خارجی به دست آورد. پایان پیام/ 7 ضمیمه : کلید ‫واژه ها: 2030 | حلال | اقتصاد جهانی | .

دلایل ریزش بیتکوین وکسب سود از ریزش بازار ارزهای دیجیتال

مردم باشد، بازار های مختلف مثل بازار سهام و بازار ارز های دیجیتال رشد پیدا می کند و زمانی که این دارایی ها در دست مردم نیست بازار ها با افت مواجه می شوند، به خاطر بیاورید که در زمان همه گیری کرونا و با رکودی که در اقتصاد ایالات متحده به وجود آمد به علت خارج شدن دارایی از دست مردم، قیمت ارز های دیجیتال روند نزولی به خود گرفت و قیمت بیت کوین تا 4000 دلار نیز پایین آمد. پس از بروز رکود و .

افزایش واردات ماشین آلات معدنی به کشور/امارات بیشترین سهم را دارد

به گزارش می متالز، براساس آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی تهران منتشر کرده است، از این میزان واردات، 19 میلیون دلار آن مربوط به انواع بیل مکانیکی مستعمل بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (3.03 میلیون دلار) رشد 6 برابری داشته است. همچنین براساس این گزارش، ماشین آلات معدنی و راهسازی از 8 کشور آلمان، مالزی، کره جنوبی، ژاپن، امارات متحده عربی، چین، عمان و ترکیه وارد شده که از میان آن ها .

پیشی گرفتن یورو از دلار آمریکا/ یورو تقویت می شود؟

به گزارش می متالز، رکود اقتصادی در منطقه پولی یورو، بار دیگر نرخ این ارز را به کمتر از قیمت دلار آمریکا رساند. یورو سال 2022 میلادی را بصورت قدرتمندی آغاز کرد. اما با آغاز جنگ روسیه در اوکراین، نرخ تورم افزایش یافت و به چشم انداز رشد در حوزه این واحد پولی صدمه زد. افت ارزش یورو پس از حدود 20 سال، در حالی اتفاق افتاد که نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن سال 2022، به 9/1 درصد رسید .

اثر دلار قدرتمند

تغییرات شاخص دلار، یعنی ارزش این ارز در برابر سبدی از 6 ارز معتبر، اثرات زیادی بر بازارهای گوناگون و اقتصاد جهان دارد؛ در نتیجه با آنکه طی 12ماه آینده به احتمال زیاد، وضعیت اقتصاد آمریکا بهتر از دیگر اقتصادهای توسعه یافته خواهد بود، سیاستگذاران در آمریکا باید مراقب تحولات دیگر اقتصادها باشند؛ زیرا تحولات خارج از آمریکا اثرات معناداری بر اقتصاد این کشور دارد. عملکرد شاخص دلار طی سال .

کدام رمزارز صدرنشین خواهد بود؟

به گزارش می متالز، بیت کوین در روز شنبه به معاملات بالای 21 هزار دلار ادامه داد، با این حال اکنون حرکت صعودی دیروز اندکی کمرنگ شده بود. این توکن در اوایل معاملات امروز به بالاترین سطح 21 هزار و 613.86 دلار رسید، اما قیمت پس از مدتی به 20 هزار و 651.06 دلار کاهش یافت. این کاهش زمانی رخ داد که توکن نتوانست نقطه مقاومت 21 هزار و 600 دلاری خود را حفظ کند؛ زیرا خرس ها با این حرکت مبارزه .

طلا این هفته گران می شود

به گزارش می متالز، اگر چه طلا در هفته آینده جای افزایش قیمت دارد، اما تحلیلگران گفته اند که سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند که شاهد شکست قابل توجهی باشند، زیرا فدرال رزرو همچنان به افزایش شدید نرخ های بهره ادامه می دهد. بازار ها در حال حاضر 88 درصد احتمال دارند که بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره صندوق های فدرال سلطه بیت کوین ثابت مانده است رزرو را تا 75 واحد پایه دیگر در 21 سپتامبر افزایش دهد. متخصصان .

چین؛ موتور محرکه رشد اقتصاد جهانی

ناخالص داخلی جهانی 96.1 تریلیون دلار بود. در همان سال، کل تولید ناخالص داخلی چین 17.7 تریلیون دلار یا 18.4 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بود. مقایسه بین تولید ناخالص داخلی چین و ایالات متحده می تواند به ما نشان دهد که توسعه اقتصادی چین در چهار دهه گذشته چقدر قابل توجه بوده است. طبق گزارش بانک جهانی، در سال 1978، کل تولید ناخالص داخلی چین 149.5 میلیارد دلار بود، در حالی که در همان سال تولید .

تقاضا برای نفت به 98.3 میلیون بشکه رسید

به گزارش می متالز، بر اساس گزارش تحولات نفت در بازار های جهانی، تقاضای کشور های OECD با کاهش 0.7 درصدی به حدود 45.5 میلیون بشکه در روز و تقاضای بقیه کشور های جهان با 1.2 درصد کاهش به حدود 52.8 میلیون بشکه در روز رسیده است. این سازمان پیشنهاد می کند که تقاضای جهانی برای نفت در سه ماهه سوم سال جاری افزایش یابد و به حدود 100.6 میلیون بشکه در روز برسد، زیرا انتظار می رود تقاضای گروه کشور .

کشتی آرای اعلام کرد: بازار در آرامش است؛ پیش بینی قیمت طلا و سکه در روز های آتی

به گزارش می متالز، محمد کشتی آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه در روز های اخیر، اظهار داشت: باتوجه به عدم تغییر چشم گیر قیمت جهانی طلا در دو هفته اخیر و همچنین مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی و وضعیت مطلوب منابع ارزی، قیمت ها در روز های اخیر با نوسان شدید همراه نبوده است. وی با بیان اینکه نوسانات فعلی در بازار ارز عادی است، گفت: قیمت دلار در چند روز اخیر ثابت مانده و به همین دلیل نیز .

چرا واردات آیفون مسافری 3 برابر شد؟ / واردات رسمی آیفون به صفر رسید

به گزارش می متالز، آمار های سامانه همتا نشان می دهد که از فروردین ماه تا مرداد ماه سال جاری، واردات گوشی آیفون از طریق مسافران افزایش پیدا کرده و به بیش از سه برابر رسیده است. همچنین امروز رئیس کل گمرک ایران اعلام کرد که در چهار ماهه امسال 166 هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش 198 میلیون دلار وارد کشور شد که آیفون بین آن ها نیست. بسیاری از دست اندرکاران واردات موبایل و تبلت دلیل افزایش .

اکونومیست: یوآن دیجیتال، ابزار چین برای دور زدن دلار آمریکاست/ یوآن دیجیتال علیه دلار

به گزارش روزپلاس ؛ پیشرفت های فناورانه اخیر موجی از محصولات و خدمات مالی نظیر کیف پول دیجیتال، اپلیکیشن های پرداخت موبایلی و دارایی های دیجیتالی جدید مانند رمز ارزها و استیبل کوین ها را به وجود آورده است. این پیشرفت ها همچنین بانک های مرکزی در سراسر جهان را به بررسی مزایا و خطرات بالقوه انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی یا CBDC سوق داده است. ارز دیجیتال بانک مرکزی در واقع دارایی دیجیتالی .

روند افزایشی قیمت دلار/ بازار ارز، یکشنبه 20 شهریور 1401

به گزارش می متالز، دلار امروز در بازار های مختلف نوساناتی داشت. قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش نسبت به روز گذشته، 28642 تومان اعلام شده است. دلار در بازار آزاد نیز بر اساس گزارش بعضی کانال های تلگرامی، روز را با روند افزایشی آغاز کرد. روز گذشته، آخرین نرخ دلار نقدی 30،400 تومان بود. امروز معاملات مانند روز گذشته با قیمت 30،550 تومان آغاز شد. در ادامه دلار بین همین نرخ و 30،570 نوسان .

بیت کوین نهایتا 40هزار دلار می شود

. ،000 دلار وجود دارد. اگر قیمت بیت کوین برخی از این اهداف صعودی را به دست آورد، باید دید که چه تعداد از هودلرها وسوسه می شوند تا سود خود را خارج کنند. در 15 آگوست (24 مرداد)، قیمت بیت کوین به 25،212 دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند آن را تثبیت کنند. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط CoinMarketCap، بیت کوین در حال حاضر با قیمت 21،622 دلار معامله می شود و مارکت کپ 414 میلیارد دلاری دارد. منبع: آکادمی هلاکوئی .

مالیات برای معاملات طلا، ملک، ارز و خودرو

به گزارش می متالز، در صورت تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، از همه معاملات طلا، ملک، ارز و خودرو مالیات گرفته می شود. این تازه ترین تصمیم مشترک دولت و مجلس است. به تازگی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش خود از طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در بیش از 8 هزار کلمه برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده کرده است. به گفته یک مقام سازمان امور مالیاتی، این طرح در آستانه ورود به صحن علنی مجلس قرار .

شیوه بازی با آهن ربای تجاری خلیج فارس

تاکید بر حضور در زنجیره تامین جهانی، توسعه مشارکت اقتصادی و تجاری با هشت کشور به عنوان شرکای راهبردی، تمرکز بر سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنایعی نظیر غذا، انعقاد قراردادهای تجاری و عقد تفاهم نامه های همکاری با کشورهای مختلف در کنار توجه به روندهای ژئوپلیتیک و سیاسی موجب شده است تا این کشور در قرن 21 رشد چشمگیری را در عمده شاخص های اقتصادی تجربه کند. گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران نشان می دهد که در همه سال های گذشته، راهنمای سیاستگذاران اماراتی در رقم زدن چنین سطحی از تجارت، سند چشم انداز 2021 امارات بوده است. در عین حال، سند تحول 2030 این کشور بر توسعه 14بخش اقتصادی مختلف تاکید دارد. صن .

از پایان رکود اقتصادی تا افت بازار ارزهای دیجیتال

برخی معتقدند ادامه روند منفی، ریزش بیت کوین را فزاینده خواهد کرد مخصوصاً که دوران رکود اقتصادی نیز با عادی شدن شرایط جهان، رو به پایان است. جروم پاول؛ رئیس فدرال رزرو نیز اخیراً با اظهار نظر درمورد کاهش تورم و افزایش احتمالی نرخ بهره در ماه های آینده، ضربه مهلکی را به فضای ارز دیجیتال وارد کرد. بیت کوین البته پیشتر هم ریزش و افت شدید را تجربه کرده اما واقعیت اینست که این ارز، حالا دیگر رفتارهای گذشته خود را نشان نمی دهد و همین موضوع سبب ایجاد موجی از نگرانی شده گرچه همچنان بازار ارزهای دیجیتال غیرقابل پیش بینی است. منبع: روزنامه روزگارما منبع: همت خبر .

تصویب 76 هزار طرح اولویت دار در استان ها در دولت سیزدهم

به گزارش می متالز، محمدهادی سبحانیان در مراسم بهره برداری از 4500 طرح اشتغالزایی معلولان و افراد تحت پوشش بهزیستی، اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور در آغاز به کار دولت شرایط مناسبی نبود و به جهت همین شاخص های کلان اقتصادی، مردم ما در سفره های خود فشار زیادی را تحمل می کردند. وی افزود: اقدامی که دولت تلاش داشت در آغاز کار خود انجام دهد این بود که مهمترین مساله اقتصادی کشور که تورم بسیار .

تحلیل روزانه بازار آهن 20 شهریور 1401

به گزارش می متالز، بررسی بازار آهن امروز، 20 شهریور ماه 1401 حاکی از آن است که قیمت ها در این بازار همچون بازار ارز با ثبات نسبی همراه بوده است. در این راستا، گزارش ها از کف بازار ارز حاکی از آن است که اسکناس دلار در میدان فردوسی، مرکز ارزفروشان تهران با نرخ 30 هزار و 500 تومان معامله می شود. همچنین آخرین خبر از مذاکرات احیای برجام به اظهارات نخست وزیر موقت رژیم صهیونیستی .



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.