سرمایه گذاری در اوراق مشارکت


حسابداری

اوراق مشارکت اوراق بهادار با نام يا بي نامي است كه به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرحهاي عمراني – انتفاعي دولت يا براي تامين منابع مالي مورد نياز جهت ايجاد، تكميل و توسعه طرح هاي سود آور توليدي، ساختماني و خدماتي منتشر مي شود و به سرمايه گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح هاي ياد شده را دارند از طريق عرضه عمومي واگذار مي شود .

ضوابط :
- اوراق مشارکت بي نام و قابل انتقال به غير بوده و دارنده اوراق مالك آن شناخته مي شود

- در مقاطع معين از بابت سود سرمايه گذاري در طرح هاي موضوع اوراق مشاركت به تناسب مبلغ اسمي هر ورقه مشاركت به دارندگان اوراق سود علي الحساب تعلق مي گيرد. نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت و مقاطع پرداخت آن در شرايط انتشار اوراق درج و براساس شماره كوپنهاي ضميمه اصل اوراق در شعب فروشنده به دارندگان آن پرداخت مي شود. کوپنها در هنگام دريافت سود توسط شعبه از اصل اوراق جدا مي شود. درصورت جدا شدن كوپن، جهت پرداخت سود علي الحساب در سررسيد، ارائه اصل اوراق مشاركت از سوي دارنده اوراق الزامي است .

- پس از خاتمه مشاركت ميزان سود قطعي قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشاركت محاسبه مي شود . چنانچه سود قطعي تعيين شده بيش از سودهاي علي الحساب پرداختي باشد ما به التفاوت حاصل با رعايت مقررات مربوطه به دارندگان برگه تسويه حساب نهائي مشاركت پرداخت مي شود. همچنين اگر طرح به هر دليلي زيان بدهد جبران هزينه به عهده ناشر است و سهمي از آن به دارنده اوراق تعلق نمي گيرد .

- پس از سررسيد اوراق مشاركت، مشاركت خاتمه يافته و اصل وجه اوراق در ازاي دريافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت مي سرمایه گذاری در اوراق مشارکت گردد، بديهي است پس از انقضاي مشاركت سودي به اوراق تعلق نمي گيرد

- درصورت تمايل دارندگان اوراق مشاركت براي فروش اوراق خود قبل از انقضاي سررسيدآن ، شعب بانک نسبت به بازخريد اوراق به مبلغ اسمي و با محاسبه سود علي الحساب متعلقه بصورت روز شمار اقدام مي نمايند

- به منظور جلوگيري از مواردي نظير سرقت، مفقودي و . درصورتي كه خريدار مايل باشد مي تواند اوراق خود را بصورت اماني نزد بانك نگهداري نموده و در سررسيدهاي مقرر سود علي الحساب آن به حساب وي نزد شعبه واريز شود.استفاده از اين خدمت مستلزم پرداخت كارمزد براي متقاضي مطابق دستورالعمل تعرفه خدمات بانكي مي باشد كه كارمزد مربوطه در سيستم مكانيزه بانك محاسبه و از سود كوپنها كسر مي گردد .

- هر گونه ادعاي مفقودي، معدومي و امثالهم نسبت به اوراق از طرف دارندگان اوراق مشاركت مسموع نيست و منوط به رسيدگي قضايي و راي نهائي و قطعي از مراجع ذيصلاح قضايي مي باشد. بنابراين شخصي كه اوراق وي مفقود شده ابتدا مي بايست از مراجع ذيصلاح قضايي دستور منع پرداخت وجه (بابت اصل و كوپن) تا سررسيد نهايي اوراق را به بانك ارائه دهد .

مقاله نشریه
تحلیل و سرمایه گذاری در اوراق مشارکت رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه

چکیده:
اوراق مشارکت ارزی جهت تجهیز و تامین مالی از بازارهای بین المللی برای طرح های زیربنایی و توسعه ای اولویت دار کشور توسط دولت و به ارز خارجی صادر و برای مدت معین منتشر می شود. نظر به ممنوعیت ربا و ضرورت استفاده از ابزارهای مالی مطابق با شریعت اسلام، این اوراق تلاشی در جهت ایجاد و توسعه بازارهای بین المللی مالی و جذب سرمایه خارجی می باشد.
با توجه به شرایط حاکم بر روابط بین المللی کشور و عدم تمایل گسترده سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری مستقیم در ایران، شناسایی جوانب مختلف این اوراق می تواند افزون بر جذب ارزهای سرگردان در کشور و جلوگیری از نوسان در بازار ارز با اقبال سرمایه گذاران خارجی نیز مواجه شود. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیلی ‐ توصیفی و با استفاده از منابع معتبر، ریسک این اوراق تحلیل می شود و سپس با استفاده از روش AHP گروهی و انجام مطالعات میدانی، انواع ریسک ها با در نظر گرفتن دو معیار احتمال وقوع و شدت (میزان تاثیر) رتبه بندی و راهکارهایی برای کاهش ریسک اوراق ارائه می شود. نتایج بیانگر اولویت ریسک های سیستماتیک بوده و ضرورت توجه به ساختار اقتصادی کشور را مشخص می سازد.

آموزش حسابداری اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیهٔ دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهدهٔ بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود

ارزش اسمی اوراق مشارکت

در واقع قیمت اوراق است و مبلغی است که مشتری در قبال باز پرداخت اوراق، آن را تحصیل می‌کند.

بهره اسمی اوراق مشارکت

مبلغ بهره ای می باشد که معمولا سالانه به مبلغ اسمی اوراق تعلق می‌گیرد. اکثرا این اتفاق می افتد که اوراق مشارکت در بازاری خرید و فروش می شود که بهره در آن بازار متفاوت از بهره اسمی اوراق می‌باشد.

در این بازار ممکن است دو حالت کلی اتفاق بیفتد؛ گاهی بهره بازار از بهره اسمی اوراق بیشتر است. در این صورت اگر مبلغ اسمی اوراق1،000،000 ریال باشد و بهره اسمی آنها 10% باشد سالانه مبلغ 100،000 ریال جریان وجه نقد از این اوراق حاصل می شود. حالا کسی که این اوراق را میخرد اگر این مبلغی را که بابت خرید اوراق پرداخت می‌کند (1،000،000 ریال) در بازار سرمایه گذاری کند و بهره بازار مثلا 20 % باشد سالانه به جریان وجه نقدی معادل سرمایه گذاری در اوراق مشارکت 200،000 ریال دست پیدا می‌کند.

بنابر این مشتری هرگز حاضر نمی‌شود این اوراق را به قیمت 1،000،000 ریال از شرکت فروشنده بخرد و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کند. به ناچار این شرکت برای ترغیب مشتری به سرمایه گذاری نزد خود و جهت جذب سرمایه این مشتری به نفع شرکت خود، اوراق مشارکت خود را به مبلغی کمتر به فروش می‌رساند. از طرف دیگر مشتری حاضر می‌شود مبلغی را در اوراق شرکت فروشنده سرمایه گذاری کند که اگر در بازار سرمایه گذاری کند همان جریانی از وجه نقد را به او بازگرداند که اوراق مشارکت باز می‌گرداند. و طبیعتا هرچه نرخ بهره بالاتر باشد سرمایه گذار با پول کمتری می‌تواند به جریان وجه نقد مورد نظر برسد.

جهت درک بهتر این موضوع فرض کنیم که بخواهیم اوراق مشارکت با ارزش اسمی 1،000،000 ریال و بهره اسمی 10% را از شرکت گلسار بخریم. درحالی‌که ارزش بازار 20% می‌باشد. این اوراق سالانه مبلغ 100،000 ریال را به ما می‌رساند. در حالی‌که اگر ما 1،000،000 ریال را در بازار سرمایه گذاری کنیم به راحتی به جریان نقدی 200،000 ریال می‌رسیم و برای رسیدن به جریان نقدی 100،000 ریال به سرمایه‌ای کمتر از یک میلیون نیاز داریم.

مثال اوراق مشارکت

شرکت گلسار نیاز به جذب سرمایه دارد و اوراقی با مشخصات زیر منتشر کرده است:
اوراق مشارکت با ارزش اسمی 787،500 ریال و نرخ بهره اسمی 8% و سر رسید دو سال. این اوراق به مدت دو سال، سالانه جریان وجه نقدی به مبلغ 63،000 ریال و در پایان سال دوم مبلغ 787،500 ریال علاوه بر 63،000 ریال متعلق به سال دوم خواهند داشت.(63،000=8%*787،500).

فرمول محاسبه ارزش فعلی همان اوراق با بهره مورد انتظار 15% (بهره بازار)

در این فرمول:

F = ارزش اسمی اوراق مشارکت

P = ارزش فعلی اوراق

A = جریان نقدی سالانه که از اورق حاصل از آن اوراق حاصل می شود.

n = تعداد دوره ها

i = بهره بازار یا همان بهره سرمایه گذاری در اوراق مشارکت مورد انتظار

اینک با توجه به مثال:

A=63،000
n=2
787،500ریال = F
در نتیجه p برابر خواهد شد با 697،883 ریال.

نکته:

همانطوریکه مشاهده شد باسرمایه گذاری مبلغی کمتر از ارزش اسمی اوراق فوق به همان درآمد سالانه می‌شود رسید. پس برای خرید این اوراق مشتری همین مبلغ را می پردازد و مبلغ 89،617 ریال=697،883-787،500 را از بهای اوراق کسر می‌کند و شرکت گلسار در دفاتر رسمی خود ثبت زیر را تحریر می‌کند:

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد 697،883
کسر اوراق 89،617
اوراق مشارکت 787،500 سرمایه گذاری در اوراق مشارکت
ثبت بابت فروش اوراق به کسر

کسر اوراق یک هزینه تلقی می‌شود و حسابی با ماهیت بدهکار در دفاتر شرکت فروشنده ایجاد میکند. که در طی دوره‌های بازدهی اوراق می‌بایست مستهلک شود.

پیشنهاد می‌شود مقاله ماهیت حسابها در حسابداری را مطالعه کنید

استهلاک کسر اوراق مشارکت

برای استهلاک این کسر دو روش در حسابداری مالی وجود دارد، یکی روش خط مستقیم هست که در این روش مبلغ کسر اوراق را به تعدا دوره ها تقسیم میکنند و در هر دوره مبلغ حاصل را به هزینه بهره اضافه می‌کنند.

در مثال فوق: مبلغ استهلاک کسر اوراق برای هردوره (در اینجا تعداد دوره ها 2 است)، ریال348،941=697،883/2 است.

هزینه بهره شرکت فروشنده اوراق عبارت خواهد شد از بهره پرداختنی متناسب با ارزش اسمی اوراق به اضافه مبلغی که بعنوان استهلاک کسر اوراق شناسایی می شود.

شرح بدهکار بستانکار
هزینه بهره 411،941 (63،000+348،941)
کسر اوراق 348،941
بهره پرداختنی 63،000
ثبت بابت شناسایی هزینه بهره اوراق مشارکت و مستهلک نمودن کسر اوراق مربوطه

شرکت گلسار ثبت فوق را در پایان سال اول و پایان سال دوم انجام می دهد و در پایان سال دوم علاوه بر ثبت فوق، جهت دریافت اوراق مشارکت از شرکت سرمایه گذار و تصفیه حساب با آن شرکت ثبت زیر را انجام می دهد:

شرح بدهکار بستانکار
اوراق مشارکت 787،500
وجه نقد 787،500
ثبت بابت بازخرید ارواق مشارکت و تصفیه حساب با شرکت سرمایه گذار

اما طرف سرمایه گذار در دفاتر خود چه ثبتی میزند:

شرح بدهکار بستانکار
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرکت گلسار 697،883
وجه نقد 697،883
ثبت با خرید اوراق مشارکت از شرکت گلسار

و در پایان سال اول:

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد 63،000
درآمد حاصل از سرمایه گذاری 63،000
ثبت بابت دریافت سود اوراق مشارکت شرکت گلسار

در پایان سال دوم نیز همین ثبت را انجام می‌دهد علاوه بر آن در پایان سال دوم که زمان سر رسید اوراق است، حساب سرمایه گذاری بسته می‌شود و سود حاصل از این سرمایه گذاری نیز شناسایی می‌شود:

سرمایه گذاری در اوراق مشارکت

پیش از این بیان کردیم که ابزار های مالی را از نظر بازدهی به دو دسته درآمد ثابت و متغیر می توان طبقه بندی کرد. یکی از این ابزار های مالی با درآمد ثابت، اوراق مشارکت می باشد که توسط دولت و یا شرکت های دولتی منتشر می شوند.
با ما در ادامه این مطلب آموزشی همراه باشید

اوراق مشارکت چیست؟

اوراق مشارکت اوراق بانام یا بی نامی هستند که به قیمت اسمی 1،000،000 ریال و برای مدت معین منتشر می‌شوند، همچنین سود ثابت سالانه و مشخصی را نیز عاید سرمایه گذار می کنند.
به بیان دیگر اوراق مشارکت، قرض سرمایه گذار به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها می باشد که طی آن ناشر تعهد میکند در بازه‌های زمانی معین مبلغ ثابتی را که در برگه اوراق ذکر می‌گردد در قالب سود اوراق به سرمایه‌گذار بپردازد و در تاریخ سررسید نیز اصل پول را بازپرداخت نماید.
از نماد اشاد که خلاصه شده عنوان اوراق مشارکت است برای نام گذاری این ابزار مالی استفاده می شود.

با مراجعه به سایت فرابورس ایران به ادرس WWW.IFB.IR میتوان اطلاعات اوراق مشارکت های موجود در بازار همچون قیمت آخرین معامله و تاریخ سررسید اشاد ها و نیز سود سالانه و بازدهی مرکب (ytm) را مشاهده و بررسی کرد.
همچنین در بخش اطلاعات اوراق، نرخ سود اسمی که همان سود سالانه است و مواعد پرداخت سود نیز قید شده است. مثلا هر 6 ماه یکبار سود پرداخت میشود که البته تاریخ و مقدار دقیق سود واریزی را در قسمت سررسید پرداخت سود ها میتوان مشاهده کرد.

نکته ی مهم درباره این ابزار مالی این است که سود پرداختی اوراق مشارکت به صورت روزشمار محاسبه می شود که میتوان با مراجعه به جداول اکسل سود در بخش مدارک و مستندات هر اشاد مشخص، متناسب با تاریخ خرید، سود روز شمار از آخرین موعد پرداخت سود تا روز خرید را مشاهده کرد. به دلیل اینکه سود پرداختی به طور روز شمار محاسبه می شود پس باید به سهامداران به تعداد روز هایی که دارنده این ابزار هستند، سود پرداخت شود. حال اگر سرمایه گذار تصمیم داشته باشد که پیش از مواعد پرداخت سود اقدام به فروش اوراق مشارکت خود کند، باید سود روز هایی که مالک اوراق بوده است تا روز فروش، به او پرداخت شود.

به بیان دیگر هنگامی که قصد خرید اشاد را داریم لازم است که علاوه بر پرداخت قیمت خرید ، سود روز شمار از تاریخ آخرین پرداخت سود تا تاریخ خرید که در اکسل مدارک و مستندات آمده است را نیز به فروشنده بپردازیم.

در صورت نگهداری اشاد تا پایان سررسید، سود 6 ماهه که شامل سود روزشمار پرداختی به فروشنده در هنگام خرید و سود روزشمار نگهداری تا تاریخ سررسید است به حساب بانکی فرد واریز میشود.

چنانچه قصد فروش این اوراق قبل از سررسید داریم، خریدار موظف به پرداخت سود روزشمار به ما می باشد.

سود واقعی اشاد چیست و چگونه محاسبه می شود؟
سود واقعی در حقیقت ترکیب سود سالانه و نوسان قیمتی روزانه اشاد است که میتوان از طریق YTM به محاسبه آن پرداخت. سود مرکب برای هر اشاد مرتبا محاسبه شده و در سایت فرابورس نمایش داده می شود.

در بخش اطلاعات اوراق برای هر اوراق مشارکت با سررسید مشخص، اطلاعات دیگری نیز ثبت شده است از جمله :

تعداد کل اوراق: این عنوان بیان کننده تعداد کل اوراقی است که دولت منتشر کرده است.
تعداد کل اوراق پذیرش شده: این تعداد بیان کننده تعداد اوراقی می باشد که در سازمان بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.
مبلغ کل اوراق : مبلغ کل اوراق نشان دهنده ارزش کل اوراق منتشر شده است یعنی حاصلضرب تعداد کل اوراق در قیمت اسمی آن می باشد.

از طرف دیگر ارکان اوراق که اطلاعات مهمتری درباره اشاد ها و اعتبارشان ارائه میکنند شامل عناوین ذیل هستند:

ناشر: شخصیت حقوقی است که با فروش اوراق به تامین مالی میپردازد
متعهدپذیره نویسی: شخصیت حقوقی است که در زمان آغاز فعالیت اوراق در بورس، فروش اوراق را تضمین میکند یعنی اگر در ابتدای امر، اوراق خریداری نشود، این شرکت متعهد به خرید همه اوراق منتشر شده خواهد بود.
ضامن: یک شخصیت حقوقی است که پرداخت سود در پایان دوره و دیگر مواعد پرداختی را تضمین میکند. در بین ضامن های اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس، سازمان برنامه وبودجه بالاترین اعتبار را دارد.
عامل فروش: آن کارگزاری که ناشر از طریق آن اقدام به فروش اوراق کرده است را عامل فروش می نامیم.

اوراق مشارکت چیست و چه کاربردی دارد؟

اوراق مشارکت، اوراقی است که به قیمت اسمی و برای مدتی معین منتشر می‌شود. اما پیش از آشنایی با اوراق مشارکت، باید با مفهوم اوراق بدهی (اوراق قرضه) آشنا شد. در این گزارش، به تشریح مفهوم این نوع از اوراق و کاربرد آنها سرمایه گذاری در اوراق مشارکت پرداخته می‌شود.

اوراق مشارکت چیست و چه کاربردی دارد؟

  • اوراق مشارکت چیست؟
  • چگونه اوراق مشارکت بخریم؟
  • ویژگی‌های اوراق مشارکت
  • سود حاصل از خرید اوراق مشارکت چقدر است؟
  • انواع اوراق مشارکت
  • اوراق ‌مشارکت ساده
  • اوراق ‌مشارکت قابل ‌تبدیل به سهام
  • اوراق مشارکت قابل‌ تعویض

به گزارش اقتصادآنلاین؛ اوراق بدهی یا قرضه، به اوراقی گفته می‌شود که صادرکننده تعهد می‌کند طی بازه زمانی مشخص (به طور معمول یک ساله)، سودی معادل قیمت اسمی ضرب در نرخ سود را به دارنده آن بپردازد و در پایان دوره اوراق، مبلغی اسمی را به دارنده ورقه پرداخت نماید.

اوراق مشارکت چیست؟

منظور از اوراق مشارکت، اوراق با نام یا بدون نامی است که به قیمت اسمی و برای مدت معین منتشر می‌شود و سرمایه‌گذار نسبت به قیمت اسمی و مدت‌ زمان مشارکت در سود حاصل از پروژه‌ها مدعی است. اوراق مشارکت، نوعی بدهی برای ناشر محسوب می‌شود که با انتشار آن تعهد می‌نماید طی بازه‌های زمانی معین، مبلغ ثابتی را که در برگه اوراق ذکر شده است، در قالب سود اوراق به سرمایه‌گذار بپردازد.

چگونه اوراق مشارکت بخریم؟

پس از انتشار اوراق، یک بانک از سوی منتشرکننده اوراق به منظور واگذاری انتخاب می‌شود و پس از انتخاب بانک، سرمایه‌گذار با مراجعه به همان بانک اقدام به خرید اوراق می‌کند. برای گرفتن سود اوراق مشارکت (ماهانه یا سه ماهه) نیز، باید به بانک مراجعه و شماره حساب اعلام شود.

درواقع، ناشر اعم از بورسی و غیربورسی موظف است یک بانک را به ‌عنوان بانک عامل معرفی نماید تا سرمایه‌گذاران از طریق آن بانک اقدام به خرید اوراق نموده و سودهای دوره‌ای و اصل سرمایه در پایان دوره را نیز از همان بانک دریافت نمایند.

ویژگی‌های اوراق مشارکت

تضمین سود مشخص و علی الحساب برای صاحبان آن در تاریخ سررسید، ضمانت اصل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده برای دارندگان اوراق مشارکت، سود بالاتر از سود عرف بانکی برای ترغیب مردم به خرید اوراق، امکان گرفتن سود اوراق در سررسیدهای ماهانه، سه‌ماهه و سالانه، سرمایه‌گذاری بدون ریسک برای خرید و فروش اوراق، معافیت مالیاتی برای صاحبان اوراق و فروش اوراق قبل از پایان سررسید و محاسبه سود، از جمله ویژگی‌های اوراق مشارکت است.

سود حاصل از خرید اوراق مشارکت چقدر است؟

به طور معمول، سود سالانه اوراق مشارکت حدود ۲ تا ۴درصد بالاتر از نرخ سود سپرده بلندمدت یکساله بانک‌ها است تا خریداران تمایل به سرمایه‌گذاری در این بازار پیدا کنند. اما سود دقیق آن، به انتشاردهنده و زمان سررسید نیز برمی‌گردد و به هر میزان که اوراق سررسید طولانی‌تری داشته باشند، سود سالانه بیشتری هم پرداخت می‌کنند.

انواع اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، شامل اوراق بورسی و غیربورسی است. منظور از اوراق، همان اوراق خارج از بورس است که سه نوع را شامل می‌شود؛ اوراق ساده، قابل تبدیل به سهام و قابل تعویض با سهام. از بین این سه نوع ساده با نام یا بی‌نام بیشتر در بازار مالی ایران خرید و فروش می‌شوند و اوراق قابل تبدیل یا اوراق قابل تعویض با سهام چندان مورد استفاده نیستند.

اوراق ‌مشارکت ساده

این نوع از اوراق، متداول‌ترین نوع اوراق مشارکت محسوب می‌شود که به دلیل مکانیسم‌های حقوقی خاص از جمله تضمین بازپرداخت اصل و سود ورقه که مقررات متفرقه حاکم بر این اوراق را پیش‌بینی کرده‌اند، ابزار مناسبی برای شرکت عموم در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت است. زیرا صاحب ورقه با نام یا بی‌نام می‌تواند آن را به فرد دیگری منتقل کند یا به ناشر بازگرداند.

اوراق ‌مشارکت قابل ‌تبدیل به سهام

این نوع از ‌اوراق ‌مشارکت، اقتباس کامل از مقررات سابق اوراق قرضه قابل‌ تبدیل به سهام به ‌وسیله قانون‌گذار، پس از انقلاب اسلامی است. زیرا اوراق مشارکت قابل ‌تبدیل، اوراقی است که بتوان آن را به سهم شرکت ناشر تبدیل کرد. اگر وضعیت اقتصادی و سوددهی شرکت ناشر پس از انتشار اوراق بهتر شود، امکان تبدیل اوراق به سهام و سود بیشتر برای دارندگان اوراق مشارکت وجود دارد.

اوراق مشارکت قابل‌ تعویض

این اوراق، قابل ‌تعویض با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. زمانی که چنین اوراقی به سرمایه‌گذار واگذار می‌شود، ناشر موظف است حداقل به ‌میزان اوراق‌ مشارکت‌ قابل تعویض، موجودی سهام شرکت‌های مذکور را تا سررسید نهایی ورقه مشارکت نگهداری کند.

لازم به ذکر است که اوراق مشارکت‌ با نام که در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران پذیرش شده‌اند، در قیمت تعادلی توسط خریداران و فروشندگان مورد معامله قرار می‌گیرند. قیمت تعادلی معامله اوراق مذکور به نرخ بهره اوراق، زمان سررسید، تعداد کوپن‌های سالانه و نرخ بهره بازار بستگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.