ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهیبرای مشاهده بهتر تصویر را ذخیره کنید.

ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

مقاله منظومه شمسی مربوطه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد و داری ۴۲ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله منظومه شمسی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست

ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی : ۳

اقیانوسی از ابر : ۵

زهره خواهر زمین است ؟. ۵

دمای زهره گرمتر از آن که تحمل‌ پذیر باشد: ۶

مکانی زیبا برای دیدن، ولی … ۷

دو قلوی زمین یا خطایی در تعیین هویت : ۸

واقعیت‌ها : زهره. ۱۱

نوارهای گاز : ۱۴

آفتاب شبانگاهی : ۱۴

شب روز هنگام. ۱۵

راههای جدید برای دیدن خورشید : ۱۵

خورشید از فضا: ۱۶

کاوش اسرار خورشید : ۱۷

سپر نامرئی زمین : ۲۳

سپر نامرئی زمین : ۲۴

قایق نجات ما در فضا : ۲۴

واقعیت‌های زمین : ۲۵

قمرهای مریخ : ۲۸

واقعیت‌های مریخ : ۲۹

بادها و گردبادهای بسیار شدید : ۲۹

چنین است مشتری : ۳۱

خانواده مشتری : ۳۲

آنچه آموخته‌ایم : ۳۲

واقعیتهای مشتری : ۳۳

مدار طولانی : ۳۵

مدار متجاوز پلوتن : ۳۶

شارون ـ همراه پلوتن : ۳۷

کوچکتر از آنکه دیده شود: ۳۷

تصویرهای اکسترونی : ۳۸

پلوتن گرفت‌ها و شارون گرفت‌ها : ۳۹

خورشید ستاره گوندی ما ـ چشم‌اندازی از پلوتن : ۴۰

آیا کاوشگرها به پلوتن فرستاده خواهد شد ؟. ۴۱

اکنون در جستجوی سیاره دهم : ۴۲

مرز نهایی منظومه شمسی کجاست ؟. ۴۳

واقعیت‌های پلوتن : ۴۴

ستاره دنباله‌دار چیست؟. ۴۵

ستارگان دنباله‌دار و رگبارهای شهابی : ۴۶

ستاره‌های دنباله‌دار از کجا می‌آیند؟. ۴۷

توده سنگ و گلوله برف چرک : ۴۸

ستاره‌های دنباله‌دار بزرگ: ۴۸

ستاره‌ی دنباله‌دار هالی : ۴۹

ترس از ستارگان دنباله‌دار : ۵۰

مرگ ستارگان دنباله‌دار : ۵۰

تصور ناپذیر : ۵۱

کاوشگرها ـ مشغول بازی در حیاط خانه هالی : ۵۲

واقعیت‌ها : ستاره هالی در اعضار مختلف : ۵۳

منظومه شمسی :

درباره چگونگی بوجود آمده سیاره‌ها نظریه‌های گوناگونی وجود دارد بعضی از دانشمندان عقیده دارند که همه سیاره‌های منظومه شمسی بین ۵ تا ۶ هزار میلیون سال پیش پدید آمده‌اند در آن زمان خورشید هنوز ستاره جوانی بود یعنی مدت زیادی از پدید آمدن خود خورشید نمی‌گذشت.

خورشید به هنگام حرکت در فضا از میان ابرهای بسیار بزرگی از گاز و غبار عبور کرد. نیروی جاذبه خورشید قسمتی از این گازها و ذره‌های غبار را به سوی خود کشید به این ترتیب دایره‌ای از ذرات کوچک و گاز در اطراف خورشید جمع شد. این دایره به دور خورشید می‌چرخید کم کم ذره‌ها یکدیگر را جذب کردند و به هم پیوستند از این پیوستن، توده‌های کوچکی از غبار و گاز پدید آمد. این توده‌ها، که هم چنان گرد خورشید می‌چرخیدند هنوز بسیار کوچک بودند، اما رفته رفته بزرگتر می‌شدند. هر چه این توده‌ها بزرگتر می‌گشتند، نیروی جاذبه آنها هم بیشتر می‌شد و گرد و غبار بیشتری را به سوی خود می‌کشید.

پس از گذشت چند هزار سال، ۹ سیاره بزرگ و چندین سیاره کوچک به وجود آمد که همه به دور خورشید می‌چرخیدند به این ترتیب، منظومه شمسی پدید آمد[۱].

نام تمام سیارات منظومه شمسی به جز یکی، از اسامی خدایان و الهه‌های افسانه‌های روم و یونان گرفته شده است برای مثال نام بزرگترین سیاره، ژوپیتر (مشتری) ، نام یونانی خدای خدایان است. استثنای این نامها نام سیاره ما زمین است. علت آن نیز این است که در قدیم می‌پنداشتند که تمامی سیارات همانند خدایان در بهشت قرار دارند و زمین زیر آنها است[۲].

زهره با تمام سیاره‌های دیگر تفاوت دارد. دور تا دور «زهره» نوعی جو وجود دارد. این جو پر است از ابرهای فشرده آنچه ما با تلسکوپ می‌بینیم، همین ابرها هستند. در حقیقت سطح واقعی کره زهره را اصلاً نمی‌توان دید. پوشش ابر مانندی که دور زهره را گرفته هر چه بیشتر نور خورشید را منعکس می‌کند برای همین است که زهره درخشانترین سیاره به نظر می‌رسد.

اگر پس از غروب خورشید به مغرب آسمان نگاه کنید، ستاره درخشانی را می‌بینید. آنچه می‌بینید به راستی ستاره نیست و از خود نور ندارد این همان سیاره زهره است که نور خورشید را به سوی زمین باز می‌تاباند. پیش از طلوع خورشید هم می‌توان زهره را در طرف شرق آسمان دید. به همین دلیل آن را ستاره صبح هم نامیده‌اند.

فشار جو و دما در کره زهره آنقدر زیاد است که اگر انسانی پا به آنجا می‌گذاشت، در دم خرد می‌شد و می‌سوخت[۳].

ستاره صبحگاهی ـ ستاره شامگاهی :

زهره پرنورترین سیاره در میان ستارگان و سیارات آسمان است. فقط خورشید و ماه از آن پر نورترند. بر خلاف بسیاری از سیارات، زهره در آسمان هرگز از خورشید فاصله چندانی نمی‌گیرد، و از این رو فقط پیش از طلوع یا پس از غروب آفتاب دیده می‌شود. هنگامی که در شرق خورشید قرار می‌گیرد، همچون جواهر در آسمان شامگاهی می‌درخشد و به ستاره شامگاهی موسوم است. هنگامی که در غرب خورشید است، پیش از سپیده‌دم می‌درخشد و ستاره صبحگاهی نامیده می‌شود.

در دوران کهن ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی را دو ستاره متفاوت می‌پنداشتند، حتی آنها را به نامهای متفاوتی موسوم کردند، پیش از آنکه توجه کنند که این دو «ستاره» هیچ گاه در یک زمان در آسمان دیده نمی‌شوند[۴]. امروزه ما می‌دانیم که آنها یک سیاره هستند نه دو سیاره.

این جرم آسمانی به سبب درخشش دلپذیرش به نام ونوس، الهه زیبای عشق موسوم شد.

مطالعه زهره :

بابلی‌ها در گذشته متوجه حرکت زهره در آسمان شده بودند و به حرکت سایر سیارات در آسمان نیز متوجه داشتند. این توجه سبب پیشرفت علم ستاره‌شناسی و ریاضیات شد. بطلمیوس، ستاره شناس یونانی، محل زهره و سایر سیارات را در تمام اوقات مشخص کرد. تنها خطای اولین بود که زمین را مرکز منظومه شمسی قرار داد و معتقد بود که خورشید و سیارات دیگر به گرد زمین می‌گردند.

گالیلئو گالیله، ستاره شناسی ایتالیایی، نخستین کسی بود که برای اجسام در آسمان از تلسکوپ استفاده کرد. در سال ۱۶۱۰، زهره را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که این سیاره، مانند قمر زمین، دارای هاله است: گاه به صورت قرص کامل است، زمانی نیمی از آن روشن است و زمانی دیگر به صورت هلال دیده می‌شود. بر اساس نظریه قدیمی که همه چیز به گرد زمین می‌گردد، لازم بود که زهره همیشه به یک حالت دیده شود. این واقعیت که زهره تغییر حالت می‌داد به اثبات این قضیه کمک کرد که سیارات و از جمله زمین بدور خورشید می‌گردند[۵].

اقیانوسی از ابر :

هنگامی که زهره و زمین در یک سوی خورشید قرار می‌گیرند، فاصله زهره تا زمین به ۳۸ میلیون کیلومتر می‌رسد. این فاصله به جز ماه، کمترین فاصله یک جرم بزرگ دیگر با زمین است[۶].

در سال ۱۷۶۱ رویداد نادری موسوم به عبور خورشید رخ داد و آن عبور زهره از برابر صفحه کامل خورشید بود.

با رصد عبور زهره از برابر صفحه خورشید، ستاره‌شناسان توانستند پی ببرند که جو زهره ابری است.

هنگامی که زهره را از درون تلسکوپ مشاهده می‌کنیم فقط ابرهای زرد رنگی می‌بینیم. این ابرها ضخیم سالهای بسیار مانع آن شد که اخترشناسان بتوانند سطح زهره را مورد مطالعه قرار دهند، با وجود آنکه زهره نزدیکترین سیاره به زمین است[۷].

زهره خواهر زمین است ؟

این واقعیت که زهره دارای لایه ضخیمی از ابر است در ذهن کسان بسیاری این فکر را به وجود آورده که باید آب فراوانی در سطح آن وجود داشته باشد. زهره از زمین به خورشید نزدیکتر است. با وجود آنکه این نزدیکتر بودن سبب می شود که زهره حرارت خورشید را بیشتر از زمین جذب کند، دانشمندان بر این تصور بودند که ابرهای زهره احتمالاً نور خورشید را منعکس می‌کنند و مانع زیاد گرم شدن سطح آن می‌شوند. برخی از دانشمندان و بسیاری از نویسندگان داستانهای علمی ـ تخیلی، مریخ را سیاره‌ای پیر، یعنی صورتی از زمین در آینده دور، تصویر می‌کردند. آنان زهره را نیز سیاره‌ای جوان می‌دانستتند و آن را بیشتر متشابه زمین در دوران پیش از تاریخ و در عصر دایناسورها تصور می‌کردند. آنان زهره را دنیایی گرمسیر با اقیانوسهایی گرم و حیات جانوری و گیاهی فراوان تصویر می‌کردند. چون زهره تقریباً هم اندازه زمین است بسیاری از مردم آن را خواهر توأم زمین می‌دانستند[۸].

دمای زهره گرمتر از آن که تحمل‌ پذیر باشد:

در دهه ۱۹۵۰ اخترشناسان علاوه بر امواج کوچکی که به صورت نور آنها را مشاهده می‌کنمی، مطالعه انواع دیگر تابشها را آغاز کردند. همه ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی اجسام تابشهایی از خود گسیل می‌کنند. پرتوهای ایکس، امواج رادیویی : ماورای بنفش ، مادون قرمز و نور معمولی . ما نمی‌توانیم بسیاری از این تابشها را ببینیم، ولی می‌توانیم به کمک ابزارهای دقیق آنها را ردیابی کنیم. علاوه بر این، اجسامی که دماهای متفاوتی دارند تابشهای مختلفی از خود گسیل می‌کنند. بنابر این اخترشناسان با تعیین نوع تابش یک جسم و مقدار آن می‌توانند دمای آن جسم را تعیین کنند.

در سال ۱۹۵۶ اخترشناسان تابش گسیل شده از زهره را ردیابی کردند. آنان ثبت کردند که زهره بسیار گرم است، گرمتر از اب جوش. سپس اخترشناسان دریافتند که راس ابرهای زهره نیز گرم است ولی هنوز نمی‌توانستند دمای سطح سیاره را تعیین کنند[۹].

مکانی زیبا برای دیدن، ولی …

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

آقای ایرج صفایی کارشناس رصدخانه دانشگاه کاشان و آقای مجید قهرودی در روز 17 خرداد 1391 در هنگام گذر سیاره ناهید از برایر خورشید تصاویری را با تلسکوپ مستقر در گنبد این رصدخانه ثبت نمودند که نشان می دهد جو ناهید برخلاف آنچه تصور می شد متقارن نیست. بر اساس تصاویر ثبت شده در این رصدخانه ضخامت جو در نواحی قطبی سیاره کمتر از نواحی استوایی آن است. پردازش تصاویر توسط آقای محسن جواهریان دانشجوی دکتری اخترفیزیک و دکتر حسین صفری از دانشگاه زنجان انجام گرفت. همچنین مقاله ای با همین موضوع در هفتمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران که در روزهای دوم و سوم بهمن 1392 در دانشگاه کرمان برگزار گردید ارائه گردید.


برای مشاهده بهتر تصویر را ذخیره کنید.

ساختار کلی جو سیارات در حالت کلی باید متقارن باشد. اما عواملی همچون میدان مغناطیسی سیاره، سرعت زیاد دوران سیاره حول محور خودش و یا نیروهای جزر و مدی قمر آن سیاره می تواند اندکی ساختار آن را تغییر دهد. البته توفان های خورشیدی هم می تواند بصورت مقطعی برای مدتی کوتاه تغییری در ساختار جو بوجود آورد. تصاویر قبلی و داده های ماهواره ای نشان می دهد که جو سیاره ناهید باید متقارن باشد. چراکه سرعت چرخش محوری این سیاره چندان زیاد نیست. یعنی این سیاره در مدت زمان 243 شبانه روز زمینی یک دور حول محور خود دوران می کند. اگرچه ساختار داخلی سیاره ناهید شبیه زمین تخمین زده می شود و وجود آهن و نیکل در اثر چرخش محوری سیاره می تواند دیناموی ذاتی برای سیاره ایجاد کند. اما سرعت چرخش محوری ناچیز سیاره شدت میدان مغناطیسی سیاره را ناچیز پیش بینی می کند. اندازه گیری های انجام شده توسط ماهواره ها نیز میدان مغناطیس سیاره را ناچیز گزارش داده است. این سیاره ماه یا قمر طبیعی نداشته و در هنگام گذر سیاره از برابر خورشید در زاویه ای قرار می گیرد که تاثیرات توفانهای خورشیدی بر جو آن قابل مشاهده نیست. بنابراین باید جو این سیاره بیشتر مطالعه شود تا به دلیل واقعی این پدیده پی برده شود.
سیاره ناهید دومین سیاره از جهت نزدیک بودن به خورشید است. این سیاره ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی با کره زمین از نظر اندازه تا حدودی مشابه بوده و گاهی در موقعیتی قرار می گیرد که نزدیکترین سیاره به زمین است. این سیاره را به دلیل درخشش ظاهری زیاد آن در ساعات اولیه و یا انتهایی شب، در فرهنگ عامه ستاره شامگاهی یا ستاره صبحگاهی می نامند.

ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

سه سرباز سفید، یک الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی صعودی است که برای پیش‌بینی برگشت روند نزولی موجود در نمودار قیمت استفاده می‌شود. این الگو از سه کندل استیک متولی دارای بدنه بلند تشکیل می‌شود که در بدنه اصلی کندل قبلی باز شده و بالاتر از بیشنیه کندل قبلی بسته می‌شوند. این کندل استیک‌ها نباید سایه‌های خیلی بلندی داشته باشند و در بهترین حالت در بدنه اصلی کندل استیک قبلی الگو باز می‌شوند.

از آنجا که سه سرباز سفید یک الگوی صعودی است از آن به عنوان نقطه ورود و خروج استفاده می‌شود. معامله‌گرانی که در بازارهای دو طرفه فعالیت می‌کنند پس از تشکیل این الگو از پوزیشن فروش خود خارج می‌شوند همچنین معامله‌گرانی که در انتظار فرصتی برای ورود به روند صعودی هستند می‌توانند پس از تشکیل این الگو وارد پوزیشن خرید شوند.

هنگام معامله با الگوی سه سرباز ، توجه به این نکته ضروری است که افزایش شدید می‌تواند باعث خستگی در روند گردد به عنوان مثال عبور اندیکاتور شاخص قدرت نسبی از سطح 70 به سمت بالا می‌تواند نشانه ای باشد بر خستگی روند که در این شرایط امکان اصلاح و یا تثبیت قیمت وجود دارد ولی در میان مدت می‌تواند نمودار تمایل به صعود پیدا کند. به علاوه در یک حرکت افزایشی شدید می‌تواند سهام به سطح مقاومتی مهم برسد و قبل از ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی افزایش قیمت، نمودار وضعیتی خنثی یا رنج پیدا کند.

فیثا غورس

مشهورترین اندیشه در هندسه را حدود دو هزار سال پیش فیثاغورس ارائه کرد او دانشمندی از اهالی یونان باستان بود که سر و وضعی بسیار ساده و ثروتی ناچیز داشت ولی صاحب تجربه های فراوان بود.فیثاغورس در جزیره ساموس در دریای اژه به دنیا آمد او به مصر بسیار سفر کرد و برای کسب دانش از بابل نیز دیدن کرد. در حدود 530 سال پیش از میلاد در کروتون - محلی یونانی نشین در جنوب ایتالیا- ساکن شد و شاگردان و طرفدارانی دور خود جمع کرد که به فیثاغورسیان معروف شدند.

فیثاغورس بر این باور بود که طبیعت جهان از قانونهای ریاضی پیروی می کند. وی از این قانونها در مویسقی استفاده کرد و متوجه شد که صدای سازهای زهی به ضریبهای درستی از طول زه این سازها بستگی دارد اگز زه به شکلی نگه داشته شود که قسمت مرتعش شونده نصف طول اولیه آن باشد صدای ایجاد شده یک اکتاو بالاتر خواهد بود. این یافته ها درباره قانونهای ریاضی مویسیقی یا هماهنگها امروزه هم اهمیت دارد.

فیثاغورس در اخترشناسی نیز نظم ریاضی را می دید او اعتقاد داشت که زمان گردش سیارات به دور خورشید متناسب با طول هماهنگ تارهای موسیقی است او فکر می کرد که حرکت سیارات سبب پیدایش صوتهای مویسقی می شود که او آنها را هماهنگ کره ها می نامید. اندیشه موسیقی سیاره ای دوامی نیافت ولی فیثاغورس به درستی دریافت که ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی یک جسم اند. این ستاره میان یونانی ها به افرودیت و در میان رومیها به ونوس شهرت داشت.

با وجود این فیثاغورس به دلیل کارهایی که در هندسه انجام داده مشهور است. او قضیه فیثاغورس را بنیان نهاد. بنابراین قضیه مربع طول وتر مثلث قائم الزاویه برابر است با مجموع مربعهای دو ضلع دیگر. مصریان از این واقعیت قبلا استفاده می کردند لیکن فیثاغورس تفاوت میان یک قاعده تجربی و نیز اثبات ریاضی قاطع را فهمیده بود.

ولی یک کشف ریاضی رابطه فیثاغورس با پیروانش را بر هم زد. انها اعتقاد داشتند اعداد طبیعی مانند( 1, 2 , 3 , 4 و شبیه انها) با نسبتهایی که از آنها به دست می آید( مانند 2/1 , 3/1 , 4/1 و ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی شبیه آنها) برای تبیین همه ریاضیات و طبیعت کافی است انها همچنین دریافتند که قطر یک مربع را نمی توان به صورت نسبتی از دو عدد صحیح نشان داد و هیچ دو عدد کاملی یافت نمی شود که مربع یکی از آنها درست دو برابر مربع دیگری باشد. این کشف سبب گفتگویی در میان فیثاغورسیان شد . انها با موفقیت این کشف ها را برای چندید سال پنهان کردند.

با این اعتقادات مرموز فیثاغورسیان از نظر همسایگان خود افرادی عجیب و حتی بنیادستیز به حساب می آمدند و فعالیت های سیاسی آنها سر انجام سبب تبعید فیثاغورس شد. او به مگابونتوم که شهری یونانی در جنوب ایتالیا بود رفت و در همانجا درگذشت. اگرچه طرفداران فیثاغورس نظریات او را ثبت کردند ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی و احتمالا چیزی بر آنها افزودند با این وجود هیچ یک از نوشته های او به جا نمانده است.

برچسب‌های این مطلب:

آقای میری ۴ سال پیش

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

محمد مقنیان

محمد مقنیان ۴ سال پیش
۲۰ ۱۰ -->

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

امکانات پاسخ و پیوست فایل

راهنما: شما می‌توانید تا ۷ فایل را همزمان انتخاب کرده و در قالب‌های jpg ، png یا ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی gif برای درج عکس، mp4 و mp3 برای درج صدا و تصویر، و یا docx ، pptx ، ppsx ، xlsx برای فایل‌های آفیس و rar برای دیگر انواع فایل‌ها به عنوان فایل پیوستی در هر پاسخ‌تان درج نمایید.
دقت کنید که حجم هر فایل نباید بیش از 14 مگابایت باشد.

پرسش: چطور حجم فیلم رو کم کنم؟

پاسخ:اگه فیلم شما زیر ۵ دقیقه است به راحتی می‌توانید با نرم‌افزار freemake Video Converter فیلم‌تان را به حجم دلخواه برسانید. پس از نصب تنظیمات زیر را برای تبدیل فیلم اعمال کنید:
نوع: MP4 ابعاد: 360×640 ویدئو: h264/15fps/100Kbps صدا: AAC/Mono/44100/64Kbps

پرسش: حجم ۱۴ مگابایت چقدر است؟

پاسخ: این حجم برابر است با هفت تصویر jpg در ابعاد fullHD و یا ۱۴ دقیقه صدای استریو و یک فیلم ۵ دقیقه‌ای مناسب برای نمایش در وب.

پرسش: چرا نباید حجم بیشتر از ۱۴ مگابایت بفرستیم؟

پاسخ: در این محل فقط باید پاسخ تکالیف آپلود شود و نه چیز دیگری!
لزوما هم نباید خیلی سنگین باشد که مربیان در زمان دیدن تکالیف به مشکل نخورند.
امکان ضبط فیلم و صدا هم گذاشته شده که لازم نباشد فیلم و صدای سنگینی را ضبط و تبدیل و کم‌حجم کرده و بعد هم ارسال کنید!
با توجه به بررسی تخصصی ابتدا حجم ۱۰ مگابایت برایش در نظر گرفته شده بود که جهت تسهیل این مقدار به ۱۴ مگابایت افزایش داده شده.
برای حجم‌های بالاتر هم می‌توانید یا فایل‌های خود را در چند قسمت ارسال کنید یا از سرورهای اشتراک‌گذاری فایل بهره ببرید، هرچند باز هم صلاح نمی‌دانیم چون این کار هم مشکلات شما در آپلود را زیاد می‌کند و هم مشکلات معلمین در زمان رؤیت پاسخ‌های شما را.

تحقیق - منظومه شمسي

تحقیق - منظومه شمسي

درباره چگونگي بوجود آمده سياره‌ها نظريه‌هاي گوناگوني وجود دارد بعضي از دانشمندان عقيده دارند كه همه سياره‌هاي منظومه شمسي بين 5 تا 6 هزار ميليون سال پيش پديد آمده‌اند در آن زمان خورشيد هنوز ستاره جواني بود يعني مدت زيادي از پديد آمدن خود خورشيد نمي‌گذشت.

خورشيد به هنگام حركت در فضا از ميان ابرهاي بسيار بزرگي از گاز و غبار عبور كرد. نيروي جاذبه خورشيد قسمتي از اين گازها و ذره‌هاي غبار را به سوي خود كشيد به اين ترتيب دايره‌اي از ذرات كوچك و گاز در اطراف خورشيد جمع شد. اين دايره به دور خورشيد مي‌چرخيد كم كم ذره‌ها يكديگر را جذب كردند و به هم پيوستند از اين پيوستن، توده‌هاي كوچكي از غبار و گاز پديد آمد. اين توده‌ها، كه هم چنان گرد خورشيد مي‌چرخيدند هنوز بسيار كوچك بودند، اما رفته رفته بزرگتر مي‌شدند. هر چه اين توده‌ها بزرگتر مي‌گشتند، نيروي جاذبه آنها هم بيشتر مي‌شد و گرد و غبار بيشتري را به سوي خود مي‌كشيد.

پس از گذشت چند هزار سال، 9 سياره بزرگ و چندين سياره كوچك به وجود آمد كه همه به دور خورشيد مي‌چرخيدند به اين ترتيب، منظومه شمسي پديد آمد[1].

نام تمام سيارات منظومه شمسي به جز يكي، از اسامي خدايان و الهه‌هاي افسانه‌هاي روم و يونان ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی گرفته شده است براي مثال نام بزرگترين سياره، ژوپيتر (مشتري) ، نام يوناني خداي خدايان است. استثناي اين نامها نام سياره ما زمين است. علت آن نيز اين است كه در قديم مي‌پنداشتند كه تمامي سيارات همانند خدايان در بهشت قرار دارند و زمين زير آنها است[2].

زهره با تمام سياره‌هاي ديگر تفاوت دارد. دور تا دور «زهره» نوعي جو وجود دارد. اين جو پر است از ابرهاي فشرده آنچه ما با تلسكوپ مي‌بينيم، همين ابرها هستند. در حقيقت سطح واقعي كره زهره را اصلاً نمي‌توان ديد. پوشش ابر مانندي كه دور زهره را گرفته هر چه بيشتر نور خورشيد را منعكس مي‌كند براي همين است كه زهره درخشانترين سياره به نظر مي‌رسد.

اگر پس از غروب خورشيد به مغرب آسمان نگاه كنيد، ستاره درخشاني را مي‌بينيد. آنچه مي‌بينيد به راستي ستاره نيست و از خود نور ندارد اين همان سياره زهره است كه نور خورشيد را به سوي زمين باز مي‌تاباند. پيش از طلوع خورشيد هم مي‌توان زهره را در طرف شرق آسمان ديد. به همين دليل آن را ستاره صبح هم ناميده‌اند.

فشار جو و دما در كره زهره آنقدر زياد است كه اگر انساني پا به آنجا مي‌گذاشت، در دم خرد مي‌شد و مي‌سوخت[3].

ستاره صبحگاهي ـ ستاره شامگاهي :

زهره پرنورترين سياره در ميان ستارگان و سيارات آسمان است. فقط خورشيد و ماه از آن پر نورترند. بر خلاف بسياري از سيارات، زهره در آسمان هرگز از خورشيد فاصله چنداني نمي‌گيرد، و از اين رو فقط پيش از طلوع يا پس از غروب آفتاب ديده مي‌شود. هنگامي كه در شرق خورشيد قرار مي‌گيرد، همچون جواهر در آسمان شامگاهي مي‌درخشد و به ستاره شامگاهي موسوم است. هنگامي كه در غرب خورشيد است، پيش از سپيده‌دم مي‌درخشد و ستاره صبحگاهي ناميده مي‌شود.

در دوران كهن ستاره صبحگاهي و ستاره شامگاهي را دو ستاره متفاوت مي‌پنداشتند، حتي آنها را به نامهاي متفاوتي موسوم كردند، پيش از آنكه توجه كنند كه اين دو «ستاره» هيچ گاه در يك زمان در آسمان ديده نمي‌شوند[4]. امروزه ما مي‌دانيم كه آنها يك سياره هستند نه دو سياره.

اين جرم آسماني به سبب درخشش دلپذيرش به نام ونوس، الهه زيباي عشق موسوم شد.

مطالعه زهره :

بابلي‌ها در گذشته متوجه حركت زهره در آسمان شده بودند و به حركت ساير سيارات در آسمان نيز متوجه داشتند. اين توجه سبب پيشرفت علم ستاره‌شناسي و رياضيات شد. بطلميوس، ستاره شناس يوناني، محل زهره و ساير سيارات را در تمام اوقات مشخص كرد. تنها خطاي اولين بود كه زمين را مركز منظومه شمسي قرار داد و معتقد بود كه خورشيد و سيارات ديگر به گرد زمين مي‌گردند.

گاليلئو گاليله، ستاره شناسي ايتاليايي، نخستين كسي بود كه براي اجسام در آسمان از تلسكوپ استفاده كرد. در سال 1610، زهره را مورد مطالعه قرار داد و متوجه شد كه اين سياره، مانند قمر زمين، داراي هاله است: گاه به صورت قرص كامل است، زماني نيمي از آن روشن است و زماني ديگر به صورت هلال ديده مي‌شود. بر اساس نظريه قديمي كه همه چيز به گرد زمين مي‌گردد، لازم بود كه زهره هميشه به يك حالت ديده شود. اين واقعيت كه زهره تغيير حالت مي‌داد به اثبات اين قضيه كمك كرد كه سيارات و از جمله زمين بدور خورشيد ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی مي‌گردند[5].

اقيانوسي از ابر :

هنگامي كه زهره و زمين در يك سوي خورشيد قرار مي‌گيرند، فاصله زهره تا زمين به 38 ميليون كيلومتر مي‌رسد. اين فاصله به جز ماه، كمترين فاصله يك جرم بزرگ ديگر با زمين است[6].

در ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی ستاره صبحگاهی در برابر ستاره شامگاهی سال 1761 رويداد نادري موسوم به عبور خورشيد رخ داد و آن عبور زهره از برابر صفحه كامل خورشيد بود.

با رصد عبور زهره از برابر صفحه خورشيد، ستاره‌شناسان توانستند پي ببرند كه جو زهره ابري است.

هنگامي كه زهره را از درون تلسكوپ مشاهده مي‌كنيم فقط ابرهاي زرد رنگي مي‌بينيم. اين ابرها ضخيم سالهاي بسيار مانع آن شد كه اخترشناسان بتوانند سطح زهره را مورد مطالعه قرار دهند، با وجود آنكه زهره نزديكترين سياره به زمين است[7].

زهره خواهر زمين است ؟ اين واقعيت كه زهره داراي لايه ضخيمي از ابر است در ذهن كسان بسياري اين فكر را به وجود آورده كه بايد آب فراواني در سطح آن وجود داشته باشد. زهره از زمين به خورشيد نزديكتر است. با وجود آنكه اين نزديكتر بودن سبب مي شود كه زهره حرارت خورشيد را بيشتر از زمين جذب كند، دانشمندان بر اين تصور بودند كه ابرهاي زهره احتمالاً نور خورشيد را منعكس مي‌كنند و مانع زياد گرم شدن سطح آن مي‌شوند. برخي از دانشمندان و بسياري از نويسندگان داستانهاي علمي ـ تخيلي، مريخ را سياره‌اي پير، يعني صورتي از زمين در آينده دور، تصوير مي‌كردند. آنان زهره را نيز سياره‌اي جوان مي‌دانستتند و آن را بيشتر متشابه زمين در دوران پيش از تاريخ و در عصر دايناسورها تصور مي‌كردند. آنان زهره را دنيايي گرمسير با اقيانوسهايي گرم و حيات جانوري و گياهي فراوان تصوير مي‌كردند. چون زهره تقريباً هم اندازه زمين است بسياري از مردم آن را خواهر توأم زمين مي‌دانستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.