اشتباهات رایج سرمایه گذاران بورسی


معرفی یکی از اشتباهات رایج سرمایه‌گذاران از دید مالی رفتاری / اعتماد بیش از حد یا فرا‌اعتمادی

اعتماد بیش از حد یا فرا‌اعتمادی که زیرمجموعه تئوری تجربه محور در مالی رفتاری قرار می‌گیرد، یکی از زیان‌آورترین سوگیری‌های رفتاری در شاخه مالی رفتاری است که سرمایه‌گذاران از خود بروز می‌دهند، زیرا عدم درک ریسک از دست دادن سرمایه، انجام معامله در دفعات مکرر یا انجام معامله برای یافتن سهام داغ و پرمعامله آتی و در اختیار داشتن یک پرتفوی غیر‌متنوع، همگی مخاطرات جدی برای سرمایه شما به دنبال دارد. یکی از پیامدهای ضمنی رایج هریک از انواع سوگیری‌های فرا‌اعتمادی، عدم وجود آینده‌نگری واقعی است. بنابراین لازم است که سرمایه‌گذاران خود را در برابر فرا‌اعتمادی محافظت کرده و مشاوران مالی نیز در این زمینه به آنها کمک کنند. اطمینان بیش از حد منجر می‌شود تا سرمایه‌گذاران مهارت‌های پیش‌بینی‌کننده خودشان را بیش از حد تخمین بزنند و این اعتقاد را پیدا کنند که می‌توانند بازار را زمان‌بندی کنند. تشخیص و تعدیل اعتماد بیش از حد، یک مرحله اساسی در طراحی پایه‌های یک طرح مالی مناسب است. اعتماد بیش از حد افراد به خودشان، قوی‌ترین یافته در روانشناسی قضاوت است.

هنگامی که افراد می‌گویند 90درصد اطمینان دارند رویدادی رخ خواهد داد یا گزاره‌ای درست است، شاید تنها 70 درصد مواقع حق با آنها باشد (De Bondt & Thaler, 1994). فرااعتمادی باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران مهارت‌های پیش‌بینی خود را بیش از حد برآورد کرده و باور کنند که می‌توانند زمان (تغییرات) بازار را تعیین کنند. مطالعات نشان داده است که یکی از اثرات جانبی فرااعتمادی سرمایه‌گذار، فزونی بیش از اندازه معاملات است. شواهدی وجود دارد که تحلیلگران مالی به آهستگی ارزیابی پیشین خود از عملکرد آینده شرکتی را اصلاح می‌کنند حتی هنگامی که قرائن محکمی مبنی بر اشتباه بودن ارزیابی کنونی وجود داشته باشد. افراد معمولاً بیش از حد به توانایی‌های‌شان اعتماد می‌کنند و تحلیلگران و سرمایه‌گذاران در حوزه‌هایی که دارای دانش و اطلاعات نسبی هستند، بیش از حد انتظار به خود اعتماد دارند(Waweru & Munyoki, 2008).

به‌عنوان مثال هنگام برآورد ارزش یک سهم، سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، درصد انحراف بسیار پایینی را برای طیف بازده‌های مورد انتظار درنظر می‌گیرند، مثلاً چیزی حدود 10 درصد سود یا زیان، درحالی‌که تجربیات موجود انحراف معیار بیشتری را نشان می‌دهد. مفهوم ضمنی چنین رفتاری این است که سرمایه‌گذاران، ریسک از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع برآورد می‌کنند. (طبیعی است در مورد روی دیگر ریسک یعنی بالا رفتن ارزش، نگرانی وجود ندارد).در حالت کلی و ابتدایی‌ترین شکل، فرا‌اعتمادی ایمان و اعتقاد بی‌جا و غیر‌قابل توجیه به استدلال شهودی، قضاوت یا توانایی‌های شناختی یک فرد است که می‌تواند به دو گروه فرا‌اعتمادی در پیش‌بینی و فرا‌اعتمادی به اطمینان تقسیم شود.

فرا‌اعتمادی در پیش‌بینی حالتی است که در آن سرمایه‌گذاران هنگام تخمین و ارزیابی تصمیمات سرمایه‌گذاری، پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاری با فاصله خیلی کم انجام می‌دهند. یکی از نابخردی‌های مشهود ناشی از این سوگیری این است که سرمایه‌گذاران ممکن است در نتیجه تجمع و انباشت ریسک‌های غیر‌ضروری در پرتفوهای خود، ریسک‌های نزولی را کمتر از حد ارزیابی کنند. فرا‌اعتمادی به اطمینان بیانگر وضعیتی است که سرمایه‌گذاران به قضاوت‌های خود بیش از حد مطمئن هستند. پیامد رایج این حالت این است که سرمایه‌گذار هنگام شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای این باور ذهنی است که این سرمایه‌گذاری بی‌عیب است اما عملکرد پایین آن منجر به معامله بیش از حد سرمایه‌گذار در جست‌وجوی بهترین فرصت بعدی می‌شود. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که سرمایه‌گذاران تحت سوگیری فرا‌اعتمادی، پروتفوی محدودی با حداقل تنوع و فراوانی معامله سرمایه‌گذاری، نگهداری کنند (Tiwari, 2009).

هـمـچـنـیـن اغـلـب سـرمـایـه‌گذاران درمورد قضاوت‌های خود خیلی مطمئن هستند، این نوع فراعتمادی را، «فرا اعتمادی به اطمینان» می‌نامیم. به‌عنوان مثال برای تصمیم سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص، اغلب انتظار زیان را نادیده می‌گیرند و بعدا درصورتی که شرکت عملکرد ضعیفی داشته باشد، احساس تعجب یا نارضایتی می‌کنند. این افراد غالبا معاملات پرحجمی انجام می‌دهند و صاحب پرتفوهایی می‌شوند که به اندازه کافی متنوع نیست. هم «فرا‌اعتمادی بـه اطـمـیـنان» و هم «فرا اعتمادی در پیش‌بینی» می‌تواند منجر به اشتباه درعرصه سرمایه‌گذاری شود (پمپین، 1963؛ ترجمه بدری، 1388).

رفتارهای ناشی از تورش رفتاری اعتماد بیش از حد که ممکن است به پورتفوی سرمایه‌گذار لطمه بزند:

1- سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، توانایی خود را در ارزیابی یک شرکت به‌عنوان یک‌سوژه سرمایه‌گذاری، بیش از حد تخمین می‌زنند. در نتیجه آنها اطلاعات منفی را که به‌طور طبیعی علامت هشداردهنده‌ای است مبنی بر اینکه خرید سهم نباید انجام شود یا اگر خریدی انجام شده باید به فروش برسد، را نادیده می‌گیرند.

2- سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن در نتیجه این باور که آنها اطلاعات ویژه‌ای در اختیار دارند (که دیگران ندارند) معاملات پرحجمی را انجام می‌دهند. تجربه نشان می‌دهد که انجام معاملات زیاد، غالبا منجر به بازدهی ضعیف در بلند‌مدت می‌شود.

3- سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن یا عملکرد تاریخی سرمایه‌گذاری خود را نمی‌دانند یا به آن اهمیت نمی‌دهند، لذا ممکن است ریسک از دست دادن اصل سرمایه خود را کمتر از واقع برآورد کنند، درنتیجه معمولاً عملکرد ضعیف و غیر‌منتظره پرتفوی در انتظار آنان است.

4- سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، پرتفوهای غیر‌متنوعی را دراختیار دارند، از این رو بدون یک تغییر متناسب در ظرفیت ریـسـک‌پـذیـری، ریـسک بیشتری را تحمل می‌کنند. این سرمایه‌گذاران حتی اغلب نمی‌دانند که آنها ریسکی بیشتر از آنچه ظرفیت و تحمل آن را دارند، تقبل کرده‌اند.

هر چهار مورد ارائه شده در زیر مخاطراتی هستند که غالبا از فرا‌اعتمادی نشات می‌گیرد:

1- اعتقاد بی‌اساس نسبت به توانایی خود در شناسایی سهام شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری بالقوه: بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، مدعی‌اند که دارای استعدادهای بالاتر از حد متوسط هستند، اما شواهد کمی در حمایت از این ادعا وجود دارد. مطالعه اودان نشان داد که پس از کسر هزینه معاملات (و قبل از مالیات) سرمایه‌گذار متوسط، حدودا معادل 2 درصد در سال، عملکرد ضعیف‌تری نسبت به متوسط بازار داشته است. بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن همچنین معتقدند که قادرند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را انتخاب کنند که عملکرد آتی آنها برتر از سایرین باشد. با این حال بسیاری تمایل دارند که در داخل و خارج این صندوق‌ها، در بدترین زمان ممکن معامله کنند، زیرا انتظارات غیر‌واقعی را دنبال می‌کنند. ارقام واقعی نشان می‌دهد که در فاصله سال‌های1995-1984، بازده سالانه یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک به‌طور متوسط 12/3درصد بوده است درحالی‌که یک سرمایه‌گذار متوسط که فقط در یک صندوق سرمایه‌گذاری کرده، بازدهی معادل 6/3 درصد کسب کرده است. مشاوران سرمایه‌گذاری وقتی با مشتریانی مواجه می‌شوند که مدعی‌اند توانایی پیش‌بینی سهام داغ آتی را دارند، باید از آنها بخواهند که عملکرد تاریخی دو سال اخیرشان را مرور كنند، اگر نه همیشه ولی در اغلب موارد، عملکرد ضعیفی مشاهده خواهد شد.

2- معاملات مکرر (حجم بالا): در مطالعه برجسته باربر و اودان، «پسرها، پسر خواهند بود». متوسط حجم معاملات (گردش) سالانه هر فرد در پرتفوی خود 80 درصد بود (اندکی کمتر از رقم 84 درصد که متوسط حجم معاملات صندوق‌های مـشـتـرک سرمایه‌گذاری است. 20 درصد پایین سرمایه‌گذاران ازنظر گردش پرتفوی (گردش سالانه‌ای حدود یک درصد) بازده سالانه‌ای معادل 17/5 درصد کسب کرده‌اند که درمقایسه با بازده 16/9 درصدی شاخص S&P500، عملکرد بهتری را در طول این دوره نشان می‌دهد. در مقابل 20 درصــد بــالای سرمایه‌گذاران از نظر گردش پرتفوی (گردش حدود 9 درصد ماهانه یا 108 درصد سالانه)، بازدهی معادل 10 درصد داشته‌اند. این شواهد دلیلی بر تأیید ادعای محققان مبنی بر خطرساز بودن این عامل فراهم می‌كند.

زمانی که گردش حساب یک سرمایه‌گذار حجم بسیار بالایی از معاملات را نشان می‌دهد، بهترین توصیه این است که از او بخواهیم سوابق تاریخی معاملاتش را مرور کرده و بازده خود را محاسبه كند. این اقدام اثرات زیانبار انجام معاملات بیش از اندازه را نشان می‌دهد. از آنجاکه فرا‌اعتمادی یک‌سوگیری شناختی است، اطلاعات به‌روز شده، غالبا می‌تواند به سرمایه‌گذاران در درک نادرست بودن روش آنها کمک كند.

3- درک ریسک از دست دادن اصل سرمایه: سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، به‌ویژه آنهایی که مستعد بروز اعتماد بیش از حد در پیش‌بینی هستند، تمایل دارند ریسک کاهش قیمت و از دست دادن اصل سرمایه را کمتر از واقع تخمین بزنند. این افراد نسبت به پیش‌بینی خود بسیار مطمئن هستند و احتمال وقوع زیان در پرتفوی خود را به اندازه کافی مدنظر قرار نمی‌دهند. برای مشاورانی که مشتریان آنها این نوع از رفتار را دارند، یک توصیه دو بخشی پیشنهاد می‌شود. نخست ویژگی‌های سرمایه‌گذاری را برای جست‌وجوی عملکرد بالقوه ضعیف مرور کرده و از این شواهد برای نشان دادن خطرات اعتماد بیش از حد استفاده کنید. دوم آنها را به مطالعات انجام شده در این زمینه ارجاع دهید. اغلب دیده شده است که سرمایه‌گذاران در این نقطه، تصویری را به ذهن می‌سپارند که نوسان غیرمنتظره بازارها را یادآوری می‌کند و موجب رفتار محتاطانه‌تری می‌شود.

4- عدم تنوع‌بخشی پرتفوی: همانند مورد مدیر بازنشسته‌ای که نمی‌تواند از سهام شرکت قبلی خود دل بکند.بسیاری از سرمایه‌گذاران بیش از حد مطمئن، پرتفو‌های غیر‌متنوع خود را به این دلیل که باور ندارند اوراق بهاداری که از گذشته طرفدار آن بوده‌اند، عملکرد ضعیفی داشته است، رها نمی‌کنند. در مورد شرکت‌هایی که به دلیل عملکرد برجسته گذشته خود، بخش عمده یک پرتفوی را به خود اختصاص داده‌اند، مشاور می‌تواند استراتژی‌های مصون‌سازی مختلفی مثل اختیار فروش و قرضه‌های با نرخ شناور را توصیه کند (پمپین، 1963؛ ترجمه بدری، 1388).

روزهایی بد و سخت برای فعالان بورسی

اشکان زودفکر/ کارشناس ارشد بازارسرمایه «نگاه بلندمدت» جمله‌ای است که شاید برای سرمایه‌گذاران بازارسرمایه ایران، چندان قابل درک نباشد. علت این امر چیست؟ آیا سرمایه‌گذاران بازار سرمایه ایران در مقایسه با سرمایه‌گذاران بازارهای دیگر همچون املاک، افرادی عجول‌تر، کم‌حوصله‌تر و با اطلاعات اقتصادی کمتر هستند؟ برای پاسخگویی اجازه دهید به دو واژه واگرای ریسک و بازدهی در اقتصاد نگاهی بیندازیم. بر اساس قانون رایج در تجارت، قدرت ریسک‌پذیری بالاتر، بازدهی احتمالی بیشتری در پی خواهد داشت و این قانون در تمام اقتصادهای دنیا صادق است. بازار پرریسک یعنی بازاری همچون بازار بورس!

روزهایی بد و سخت برای فعالان بورسی

سرمایه‌گذاران بورس، اغلب افرادی با اطلاعات اقتصادی بالاتر از میانگین جامعه هستند؛ بنابراین انتظار می‌رود چنین گروهی با دیدن بازدهی‌های تاریخی (P/ E‌های زیر ۵) در بازارسرمایه، با اطمینان خاطر نسبت به خرید سهام شرکت‌های با بنیاد و سودساز به امید کسب سود تقسیمی و بدون اهمیت به نوسان قیمت سهم اقدام کنند، حال اگر این نوسان، قیمت سهم را پایین‌تر بیاورد، سرمایه‌گذاران خشنودتر شده و میزان بیشتری از این سهم را خریداری می‌کنند و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام می‌دهند، این ورود سرمایه به سهام شرکت، تقاضا را افزایش داده و قیمت سهام را بالا می‌برد، سهامدار نیز با در نظر گرفتن توجیه قیمت سهام و ارزندگی تا جایی که قیمت برای او توجیه دارد، سهام خود را نگهداری کرده و زمانی که افزایش قیمت سهام توجیه‌پذیری خود را از دست بدهد با عرضه آن، موجب کنترل و تعدیل قیمت می‌شود. این چرخه عرضه و تقاضا قیمت‌ها را در بازار سهام کنترل می‌کند؛ مگر اینکه ریسک‌های سیستماتیک که خارج از کنترل و منطق سرمایه‌گذاری هستند، وارد بازار شده و قوانین بازی را برهم بزنند؛ این همان زمانی است که در بازارسرمایه نگاه بلندمدت، علمی، اقتصادی، منطقی و صورت‌های مالی به فکاهی تبدیل می‌شود.

در نظر بگیریم که یک سرمایه‌گذار، اعم از خرد یا کلان، با به خطر انداختن سرمایه خود و ریسک بالا اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌های معدنی، تولیدی، اقتصادی و. می‌کند. بنگاه اقتصادی که در آن سرمایه‌گذاری شده در مسیر فعالیت خود با انواع مصائب و مشکلاتی همچون نیروی انسانی، قوانین تامین اجتماعی، فروش و بازاریابی، پرداخت مالیات، رقابت با رقبا، قیمت‌های جهانی و بسیاری دیگر درگیر بوده و این مشکلات، طبیعتا ریسک سرمایه‌گذاران را نیز افزایش می‌دهد. شرکت و سرمایه‌گذاران در این راه فراز و نشیب زیادی را تجربه می‌کنند، روزهایی بد و سخت به امید روزهای خوش. حال در صورتی که این سرمایه‌گذاری در یک یا چند شرکت و پیش‌بینی‌های مربوطه درست از آب دربیاید، سرمایه‌گذار و شرکت به سود رسیده و پاداش نگاه بلندمدت خود را در قبال ریسک بالای خود می‌گیرند و این می‌شود طعم خوش ریسک و سرمایه‌گذاری در بازارها و اقتصاد اشتباهات رایج سرمایه گذاران بورسی جهانی و فردی مانند وارن بافت یا جان بوگل نیز این نتایج را بررسی و در آموزه‌ها و آموزش‌های خود، تجزیه و تحلیل و نگاه بلندمدت را به نسل بعدی سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌کنند؛ همان راهی که خود رفته است.

حال اجازه دهید ببینیم که اقتصاد ما چه چیزی به نسل آینده می‌آموزد و اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران ما چه نصیحتی باید به آیندگان بکنند. بعد از عبور از ریسک‌ها و تهدیدهای مشروح، شرکتی که توانسته است از گردنه‌ها عبور کند، به سوددهی رسیده است. فصل تابستان می‌شود و اطلاعیه‌ای می‌رسد، در طول تابستان در ۲۴ساعت روز ۸ساعت امکان استفاده از برق خواهید داشت و در سایر ساعات برق قطع خواهد بود! شرکت و به تبع آن سرمایه‌گذار، دچار تلاطم ریسک سیستماتیک می‌شوند و کاری از دستشان برنمی‌آید. فصل تابستان را رد می‌کنند و به زمستان می‌رسند. اطلاعیه‌ای دیگر این بار از شرکت گاز می‌آید که گاز شرکت در فصل زمستان سهمیه‌بندی خواهد شد! بله این اتفاقات برای شرکت تولیدی ما که یک‌بنگاه مولد است، در قرن بیست و یکم می‌افتد و حتی در برخی موارد، شرکت برای فرار از این محدودیت‌ها پا را فراتر می‌گذارد و فارغ از مالیاتی که به‌صورت شفاف برای تامین زیرساخت خود پرداخت می‌کند، بیل و کلنگ برداشته و برای خود جاده و نیروگاه برق می‌سازد.

اگر تصور می‌کنید شرکتی که توانسته است از این مشکلات کمرشکن عبور کند و به سوددهی برسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرد، در اشتباه هستید. دولت سر بزنگاه متوجه وجود چنین شرکت‌هایی می‌شود و با وضع عوارضی همچون عوارض صادرات، بالاتر بردن قیمت سوخت و خوراک از قیمت‌های جهانی در کشور نفت‌خیز و اقدامات بی‌شمار دیگر، سرمایه‌گذاران را تنبیه می‌کند. شرکت‌ها و سهامداران شروع به انتقاد می‌کنند؛ ولی شرکت‌های کوچک قدرتی ندارند و صدایشان به جایی نمی‌رسد؛ پس شرکت‌های تاثیرگذار و بزرگ چه؟ اینجاست که مفهوم حاکمیت شرکتی به میان می‌آید. حاکمیت شرکتی مجموعه‌‌‌ای از قوانین و روش‌هایی است که رابطه‌‌‌‌‌ بین سهامداران و مدیریت را تعریف می‌کند و در نهایت بر چگونگی عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد؛ اما این مفهوم فراتر از آن است که فقط رابطه‌‌‌ بین مدیران و سهامداران را تعریف کند. حاکمیت شرکتی، ساختاری ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزار دستیابی به آن و نظارت بر عملکرد شرکت تعیین می‌شود.

در همین راستا به این سوال می‌رسیم که دولت به چه استنادی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم اقدام به انتصاب مدیرعامل و هیات مدیره برای شرکت‌هایی می‌کند که ‌درصد کوچکی در آنها دارد یا سهمی در آنها ندارد. مدیرانی که مسوولیتی در قبال پاسخگویی عملکرد خود نداشته و برخی از آنها حتی در حرکتی ابتکاری در آن یک‌روز که باید در روز مجمع شرکت به خودشان زحمت پاسخگویی به سهامداران یا همان مالکان را بدهند، سهامداران را به مجمع شرکت راه نمی‌دهند و سازمانی که باید حامی شرکت سهامی و سهامدار باشد، کوچک‌ترین واکنشی به این حرکت نشان نمی‌دهد، بدیهی است که چنین مدیرانی زحمتی به خود برای اعتراض به قوانین نابرابر در برابر سایر بازارها نداده و موقعیت خود را به خطر نیندازند و حتی کوچک‌ترین حرکتی برای افزایش بهره‌وری شرکت و انتفاع سهامداران انجام ندهند؛ چه برسد که سهامدار از آنها انتظار اعتراض و مذاکره با سیاستگذار داشته باشد. مطالب فوق بخش کوچکی از مجموع تنبیهات فعال اقتصادی از سوی سیاستگذار اقتصادی است و بررسی کامل آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

در چنین بازاری انتظار نگاه سرمایه‌گذاری و بلندمدت به سرمایه‌گذاران انتظاری بیهوده است و طبیعی است که سرمایه‌گذاران به سمت بازارهایی همچون خرید و انباشت سرمایه در ملک و مستغلات تمایل پیدا می‌کنند؛ جایی که سرمایه‌گذاری بلندمدت و حتی کوتاه‌‌‌مدت و خالی از ریسک نه‌تنها توجیه دارد، بلکه با مشوق‌ها و معافیت‌های گوناگون مالیاتی و عوارض و اولویت اختصاص زیرساخت‌ها و منابع حمایت می‌شود. دقت کنیم که نتیجه بلوکه‌کردن و ورود مازاد و انباشت سرمایه در چنین بازارهایی به قصد کسب سود و دارایی تورم افسارگسیخته مسکن است که تبعات آن درماندگی آحاد مردم و چالش برای امنیت عمومی جامعه است.

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟

اشتباهات رایج معامله گران

اشتباهات معامله گران ؛ 10 اشتباه رایج معامله گران مبتدی چیست ؟ در این مقاله تمام اشتباهات عمده تجاری که معامله گران در بازارهای فارکس مرتکب می شوند بحث شده است. این مقاله از متداول ترین به کمترین مروری بر تمام موارد مهمی است که باید هنگام شروع در معاملات فارکس (یا حتی معامله گران حرفه ای فارکس که ممکن است هنوز از آنها مطلع نباشند) باید به آنها توجه کنید و از آنها اجتناب کنید. .

اشتباهات معامله گران

همه افرادی که به جمع معامله گران مالی می پیوندند ، این کار را با قصد کسب درآمد انجام می دهند ، با این حال ، تعداد بسیار کمی از آنها در بازار فارکس سودآور هستند. چه چیزی مانع موفقیت بسیاری از تجار می شود ؟ در حقیقت در صنعتی که تاجران سعی در کسب درآمد دارند ، یک اشتباه ساده می تواند هزینه بر باشد. مانند هر نوع تجارت دیگر ، تجارت فارکس نیز به برخی از دستورالعمل ها و اصولی نیاز دارد که باید از آنها تبعیت کرد.

اشتباهات معامله گران – عدم آموزش تجارت

اولین و بزرگترین اشتباه در تجارت فارکس برای مبتدیان ، نداشتن درک کامل از نحوه کار بازارهای مالی است. مبتدیان فارکس اغلب فکر می کنند فقط داشتن یک استراتژی تجاری خوب کافی است. با این حال ، آنها همیشه در نهایت پول خود را از دست می دهند. این همان تلاش برای راه اندازی مشاغل در بخشی است که شما از آن تصوری ندارید. پرداختن به این مشکل از نظر راه حل کاملاً ساده است و جای بحث زیادی نیست. تحصیلات عالی فارکس بسیار مهم است! مبتدیان تمایل دارند فقط چند کتاب خوب در مورد تجارت و فقط چند مقاله قبل از شروع تجارت بخوانند. آنها خیلی کم تمرین می کنند ، فراموش می کنند که با حرفه ای بازی می کنند که سالها طول می کشد تا تسلط پیدا کنند!

در واقع ، معامله گران تازه کار تمایل دارند که اطلاعات کمی در مورد معاملات مالی داشته باشند به طوری که اغلب نمی دانند از کجا شروع کنند. بنابراین چگونه معامله گران می توانند از بزرگترین و بارزترین اشتباه در معاملات فارکس جلوگیری کنند؟ با مطالعه ، تماشای وبینار ، حضور در سمینارهای معاملاتی و آموزش در یک حساب آزمایشی.

شاخص اقتصادی فارکس

برنامه معاملات را نادیده بگیرید

حتماً درباره تأثیرات مثبت داشتن یک برنامه معاملات چیزی شنیده اید. خوب ، بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی اشتباهات رایج سرمایه گذاران بورسی نیستند و نداشتن برنامه معاملات فارکس یکی از رایج ترین اشتباهات تجاری است که معامله گران فارکس مرتکب می شوند. شاید دلیل این امر این باشد که درک روشنی از معامله گران وجود ندارد که اصلاً یک طرح معاملاتی چگونه به نظر می رسد.

برنامه معاملات چیست؟

 • شرایط خاص بازار برای ورود به معامله
 • مقدار پولی که در معامله باید ریسک شود
 • شرایط خاص بازار برای خروج در صورت اشتباه من ( توقف ضرر )
 • شرایط خاص بازار برای خروج در صورت درست بودن ( سود بردن )
 • زمان تقریبی بازار برای رسیدن به هدف خود
 • ضبط همه چیز
 • مدیریت مالی ضعیف

همه چیز می تواند در معاملات فارکس به سرعت متشنج شود ، زیرا کارگزاران فارکس به آنها امکان آزادی بیشتر از نظر اهرم حساب معاملات خود را می دهند ، در حالی که معامله گران تازه کار از نظر نظم مدیریت مالی عقب هستند. ترکیبی از این دو منجر به ریسک بالا ، و خطاهای تجاری گران است.

در اینجا برخی موارد وجود دارد که یک معامله گر برای جلوگیری از مرتکب شدن این اشتباهات تجارت فارکس ، باید از خود بپرسد:

 • آیا می توانم این پول را از دست بدهم؟
 • حداکثر درصد کل سرمایه گذاری من که مایلم در یک تجارت واحد ریسک کنم ، چقدر است؟
 • حداکثر معاملات من می توانم در یک زمان چه مقدار باز کنم؟
 • استراتژی من چه نسبت سود / زیان را نوید می دهد؟
 • آیا این با نسبت ریسک / پاداش برای هر تجارت مطابقت دارد؟

این ممکن است گاهی اوقات یک مدیریت مالی دشوار شود ، زیرا به استراتژی بستگی دارد. بنابراین آزمون و خطا بخش مهمی از روند کار است و دلیل دیگری که باعث می شود معامله گران قبل از استفاده از استراتژی های خود در بازارهای زنده از حساب های معاملاتی نمایشی استفاده کنند. در هر صورت ، اگر تازه کار خود را شروع می کنید یا به دنبال ایده های جدید هستید کلاس آموزش فارکس ما بهترین مکان برای یادگیری از متخصصان حرفه ای تجارت است. راهنمای گام به گام نحوه استفاده از بهترین استراتژی ها و شاخص ها را دریافت کنید و درباره آخرین تحولات در بازارهای زنده نظر تخصصی دریافت کنید.

تعیین اهداف اشتباه

سالم ترین رویکرد تجارت چیست؟ انجام کارها به روش صحیح ، حتی اگر به معنای سود کم یا انجام کار دیگری باشد ، به شرط آنکه نوید بازدهی بیشتری را بدهد؟ این سوال سختی است ، زیرا آنچه برای معامله گر و موجودی حساب سالم است توقف کلاً فکر پول است. اگر کسب درآمد تنها هدف یک معامله گر است ، به ویژه در مراحل اولیه تجارت آنها ، در نتیجه تعقیب پول می تواند دلیل شکست باشد. تعقیب پول معمولاً قوانین برنامه معاملاتی شما را نقض می کند. در معاملات خاص نادر ، شکستن این قوانین ممکن است بازده شما را افزایش دهد. با این حال ، در دراز مدت ، که ممکن است برنامه تجارت مالی شما باشد ، همیشه به یک مانده حساب خالی منجر می شود. این ممکن است به یکی از روشهای زیر یا ترکیبی از آنها رخ دهد: تجارت زیاد و تجزیه و تحلیل بیش از حد.

معاملات بیش از حد: یکی از اشتباهاتی که معامله گران فارکس مرتکب می شوند ممکن است به دلیل عدم سرمایه کافی باشد ، که منجر به استفاده معامله گر از حجم زیادی می شود که به سادگی برای او بیش از حد مانده حساب خود است ، یا ممکن است ناشی از اعتیاد به تجارت باشد ، در نتیجه در سفارشات برای باز کردن موقعیت هایی مانند این مانند اغلب قمار. معاملات فارکس معمولاً در حسابهای دارای اهرم بسیار بالا انجام می شود. نداشتن پول کافی برای مدیریت معاملات به سادگی احتمال فاجعه را افزایش می دهد.

معامله گران که موفق می شوند چطور؟ چقدر خطر می کنند؟ آیا آنها 100٪ استفاده می کنند؟ یا 50٪؟ یا حتی 10٪ مانده حساب معاملاتی آنها؟ پاسخ هیچ یک از این موارد نیست معامله گران حرفه ای نهایتا 2 درصد سرمایه خود را ریسک می کنند. اگر با 0.01 لات معامله می کنید ، که حداقل حجم معاملات فارکس است که هر کارگزار می تواند ارائه دهد ، از نظر سرمایه گذاری حداقل به هزار دلار در یک حساب با اهرم 1: 100 نیاز دارید تا هر بار یک معامله باز داشته باشید. برای این معامله ، شما نمی توانید ضرر توقف بالاتر را فقط به 50-60 پیپ تنظیم کنید. ما در مورد یک توقف ثابت صحبت می کنیم ، نه یک توقف روانشناختی ، زیرا به محض عبور قیمت از سطح ضرر توقف روانی ، معامله گر شروع به منطقی کردن تصمیمات خود و افزایش اندازه ضرر توقف می کند تا از دست دادن جلوگیری کند.

دومین مشکل تجارت بیش از حد – اعتیاد به تجارت

تجارت در بازارهای مالی ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه ، می تواند یک فعالیت بسیار مهیج باشد. بازارها در حال حرکت هستند ، جریان پول واقعی است و زنده است. واقعا تجربه نشاط آور. گویی بازار می خواهد تجارت کند. این توهم نباید معامله شما را حکم کند. احتمالاً یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران فارکس این است که بازار را کنترل می کنند. این درست نیست! تجارت موفق بسیار شبیه ماهیگیری است که ماهیگیر هیچ کنترلی بر ماهی ندارد. تا زمانی که ماهی طعمه را نگیرد نمی توانید کارهای زیادی انجام دهید. هنگامی که قیمت بازار به جایی که می خواهید رسید ، می توانید تجارت کنید. اما قبل از آن لحظه ، تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که بی حرکت بنشینید.

استراتژی شما دقیقاً به شما می گوید که باید منتظر چه شرایطی در بازار باشید. اگر آنجا نباشد ، نگران نباشید. نه به این دلیل که آنها را از دست داده اید ، نه به این دلیل که باید در بازه های زمانی کوچکتر به دنبال آنها بگردید و نه به این دلیل که در استراتژی شما شکاف وجود دارد. هرچه زودتر به فکر صحیح انتظار برای بازار بیفتید و به جای از دست دادن پول ، پس انداز کنید ، وضعیت بهتری خواهید داشت.

طمع در معاملات

یکی از اشتباهات رایج در معاملات فارکس که می توانید مرتکب شوید ، افتادن در دام طمع شدید است. بسیاری از مبتدیان فارکس این تصور غلط را دارند که می توانند در مدت یک سال 20٪ ، اگر نه بیشتر ، از نظر بازده کسب کنند. متأسفانه ، این یک شکار پلنگ در طبیعت است. شما واقعاً می توانید انتظار چنین بازدهی بالایی را داشته باشید اگر یک تاجر استثنایی با تجربه عالی و تحصیلات خوب در تجارت باشید. تعیین اهداف صحیح معاملات می تواند به شما در جلوگیری از اشتباهات معاملات فارکس کمک کند و به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای فارکس کمک کند.

مدیریت ریسک ضعیف

مدیریت ریسک یک قسمت اساسی است که موفقیت شما را در تجارت فارکس تعیین می کند. شما نمی توانید انتظار داشته باشید که با پیروی کورکورانه از یک طرح معاملاتی یا با استفاده از یک مشاور خبره یا راه حل تجارت خودکار ، سود کسب کنید. وقتی ریسک ها را به طور موثر مدیریت می کنید ، دستیابی به پاداش به واقعیت تبدیل می شود.

خطر فقط به سرمایه ای است که توانایی از دست دادن آن را دارید و نه چیز دیگر. باور کنید یا نه ، بسیاری از مبتدیان فارکس وجود دارند که سرمایه ای را تجارت می کنند که توانایی از دست دادن آنها را ندارند. این می تواند فاجعه بار باشد زیرا بازارهای ارز مانند اکثر بازارهای دیگر مانند سهام با خطرات زیادی همراه است. هیچ تضمینی وجود ندارد که همیشه پول در بیاورید. زیان معاملات بخشی جدایی ناپذیر در معاملات فارکس است.

یکی از اشتباهات تجاری معامله گران نیز نادیده گرفتن جنبه روانشناختی است که در معاملات نقش دارد. این یک نقش عمده روانشناسی در جلوگیری از اشتباه در تجارت فارکس است. به هر حال ، بازارها درست مثل شما از بازرگانان تشکیل شده اند. شناخت روانشناسی بازار و خودتان نقطه شروع خوبی برای شناخت این خطا در معاملات است. شاید قبلاً بدانید که ترس و حرص دو احساس رایج روانی هستند که می توانند در معاملات شما تأثیر بگذارند.

برای جلوگیری از این کار ، شما نه تنها باید مغز خود را آموزش دهید ، بلکه باید به طور عینی به بازارها نزدیک شوید.

روانشناسی بازار

10 نکته برای جلوگیری از اشتباهات تجاری و موفقیت در بازار

1. اگر می خواهید ثروتمند باشید – روی خود سرمایه گذاری کنید

بسیاری از افراد به دنبال راه هایی برای به دست آوردن ثروت هستند ، اما روی خود شروع نمی کنند ما همیشه فراموش می کنیم که از خود مراقبت کنیم و روی سرمایه انسانی خود سرمایه گذاری کنیم. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که مهارت های خود را در طول زندگی بهبود بخشیده و به پرواز در بیاورید.

توصیه وارن بافت این است که برای پیشرفت مهارت های خود هر کاری ممکن است انجام دهید. اولین سرمایه گذاری برای هر معامله گر یا سرمایه گذار باید در شخص او مهارت ها و دانش او باشد!

2. خودتان را باور کنید

به گفته وارن بافت ، اعتماد به نفس برای قرار گرفتن در میان ثروتمندترین سرمایه گذاران ضروری است. بنابراین ، بهتر است از شهود و تجزیه و تحلیل خود پیروی کنید ، به شرطی که تجربه و دانش کافی برای ورود به دنیای سرمایه گذاری و تجارت کسب کرده باشید.

3. خود را با بهترین ها احاطه کنید

محیطی که هر روز در آن زندگی می کنیم نقش اساسی در تبدیل شدن هر یک از ما دارد. بنابراین ، شما خود را با افراد واجد شرایط و انگیزه فراوانی احاطه خواهید کرد که شما را در پروژه های خود ، در شخصیت و تجربه خود تکمیل می کنند تا شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

4. نقدینگی طولانی مدت را حفظ نکنید

وارن بافت می گوید هیچ سرمایه گذاری بدتر از پول نقد وجود ندارد. در دنیای ابزارهای مالی ، پول نقد هر چیزی است که شامل سپرده ، اوراق قرضه دولتی و سایر ابزارهای بازار پول باشد. اگر می خواهید سریع ثروتمند شوید ، روشن باشید که با پنهان کردن صورت حساب های خود در زیر فرش ، نمی توانید سرمایه خود را رشد دهید!

5. شاخص های سهام

چندین مطالعه نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق مشاوران مالی سرمایه گذاری نمی توانند بازار سهام را شکست دهند. کاملاً مشهور است که بازارهای مالی کارآمد هستند. به همین دلیل بهتر است که روی کل شاخص سهام سرمایه گذاری کنید. هزینه های مدیریت دارایی بسیار زیاد است. حتی اگر مدیر دارایی موفق به شکست بازار شود ، پس از برداشتن هزینه مدیریت ، بازده خالص کمی بالاتر یا کمتر از سودآوری پرتفوی بازار است.

6. سبد سرمایه گذاری را متنوع کنید

چه در معاملات و چه در سرمایه گذاری ، هیچ کس از نتیجه 100٪ معامله بعدی که باز کرده اید و یا سرمایه گذاری که انجام می دهید ، نمی داند ، بنابراین استفاده از تنوع در نمونه کارها ضروری است.

متنوع سازی صرفاً با سرمایه گذاری در سهام یا محصولات مختلف ریسک را کاهش می دهد.

7. سرمایه خود را در دراز مدت سرمایه گذاری کنید

در مورد سرمایه گذاری در میان مدت یا حتی بلند مدت ، مهم است که زمان لازم برای رسیدن به سطح جذاب سودآوری را بدانید.

عدم فروش سهام خود بدون دلیل خوب نکته دیگری در مورد وارن بافت است. تصمیم سرمایه گذاری مورد بحث نتیجه یک تأمل طولانی و قابل تأمل است و تصمیم برای برداشت سود باید یک تصمیم کاملاً فکر شده باشد و نه یک واکنش احساسی نسبت به نوسانات روزمره در بازارهای مالی.

8. صبور باشید

یکی از بهترین نکات تاکنون این است که در هنگام سرمایه گذاری صبور باشید. همه مشاوران مدیریت ثروت برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار حداقل یک دوره 5-4 ساله را توصیه می کنند.

شما همچنین می توانید در ارزها ، کالاها و سایر CFD سرمایه گذاری کنید ، اما تا زمانی که شما آموزش مناسب فارکس را کامل نکنید ، بهتر است یک حساب آزمایشی (قبل از شروع یک حساب واقعی) امتحان کنید تا تجارت CFD را روی شاخص ها یا حتی سهام انجام دهید.

9. ضرر و زیان را بپذیرید

طبیعت انسان به گونه ای طراحی شده است که پذیرش سریع سود در بورس برای ما آسان و تحمل زیان آن بسیار دشوار است چه در بورس سهام و چه در سایر بازارهای مالی ، دانستن اینکه معاملات سودآور را چه موقع باید باز بگذارید و چه موقع ضررها را به موقع محدود کنید ضروری است. اگر در کاری اشتباه کنید و بد پیش برود ، بهتر است ضررها را قبل از اینکه بزرگتر شوند ، متحمل شوید. حتی بزرگترین سرمایه گذاران در برخی سرمایه گذاری ها ضرر می کنند. رمز موفقیت در معاملات موفقیت آمیز اجازه دادن به معاملات برنده و دانستن زمان پذیرفتن ضرر است.

10. سرمایه گذاری های خود را ساده انجام دهید

اگر می خواهید خود را از ابتدا غنی کنید ، ابتدا باید درک کنید که بهترین سرمایه گذاری ساده ترین سرمایه گذاری است. اگر بازار ارز خیلی پیچیده به نظر می رسد و همچنان می خواهید بازده خوبی از سرمایه خود بدست آورید ، می توانید از شاخص های سهام مانند CAC 40 ، DAX 30 یا SP 500 استفاده کنید. شاخص ها یک راه حل مناسب برای سرمایه گذاری با سطح ریسک قابل قبول ارائه می دهند.

خلاصه اشتباهات تجاری و چگونگی جلوگیری از آنها

برخی از بهترین اقداماتی که می توانید برای جلوگیری از اشتباهات فارکس انجام دهید ، مطالعه ، تحقیق ، برنامه ریزی ، پیگیری برنامه های معاملاتی ، یادداشت برداری از پیشرفت خود و انجام همه اینها در عین محافظت از سرمایه گذاری است. پیروی نکردن از این تکنیک های ساده بزرگترین اشتباهی است که معامله گر فارکس می تواند مرتکب شود.

شناسایی سرمایه گذاری پر ریسک و کم ریسک

شناسایی سرمایه گذاری پر ریسک و کم ریسک

یادگیری نحوه سرمایه گذاری و مدیریت ریسک، دو مهارت لازم برای توسعه کسب و کار است که این دو عامل نه تنها در بازار ارز دیجیتال بلکه در انواع تجارت های دنیا کاربرد دارد. هیچ فرمول جهانی برای اندازه گیری ریسک وجود ندارد اما روش هایی برای مدیریت آن ابدا شده که با آموزش های لازم می توانید تا حداقال امکان دارایی خود را حفظ کرده و ریسک ضرر را کاهش دهید. برخی از بازرگانان و فعالان حوزه ارز دیجیتال، معملات پر سود ولی پر ریسک high-risk investment را برای تجارت انتخاب می کنند و برخی دیگر از معاملات low-risk investments و سود های کوچک تر استفاده می کنند. اما انتخاب استراژی درست و شناسایی این دو معامله کدام است؟ با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال را به شما بدهیم.

خطرات موجود در سرمایه گذاری

منظور از دسته بندی معاملات به کم ریسک و پر ریسک به این معنی نیست که معاملات کم ریسک شامل ضرر و زیان نمی شوند بلکه در low-risk investments شما کل دارایی خود را وارد سرمایه گذاری اتان نمی کنید و به همین ترتیب خطر از دست رفتن کل دارایی از بین می رود اما ممکن است تجربه ضرر نیز داشته باشید. ریسک معاملات به معنی از دست دادن سرمایه است و شناسایی ریسک موجود در سرمایه گذاری مهم ترین عاملی است که در معاملات پر خطر و کم ریسک باید مورد توجه قرار گیرد اما هیچ معیار اندازه گیری مشخصی در آن وجود ندارد. در همین حین برخی از شرکت ها ریسک سرمایه گذاری را بر اساس نوسانات بازار تعریف می کنند که بسیار فریبنده بوده و هیچ قطعیتی در آن وجود ندارد. اگرچه ممکن است بازار ارز دیجیتال ثابت نماند و سرمایه گذاران را در معرض مقادیر بیشتری از نتایج بالقوه قرار دهد اما این لزوما به این معنی نیست که می توان از آن نتایج به عنوان سرمایه گذاری های پرخطر نام برد. زمانی دارایی شما شامل ریسک می شود که بازار آن به صورت مستمر روند نزولی را طی کند به همین دلیل نوسانات را نمی توان ریسک قطعی نامید. چند عامل موثر در کنترل ریسک به شرح زیر می باشد:

• بازده یا Reward
• تحقیق در مورد عملکرد سالانه یک دارایی
• تحت نظر گرفتن نقدینگی دارایی

بازده یا Reward یکی از اصطلاحات مربوط به ریسک است که معنی آن احتمال کسب سود می باشد. با توجه به مفهوم ریوارد سرمایه گذاری پر ریسک و خطرناک محسوب می شود که نسبت ریسک به ریوارد آن بالا تراست. پس اگر میزان ریوارد یک سرمایه گذاری از نسبت ریسک آن پایین تر باشد یعنی احتمال از دست دادن سرمایه کمتر است، البته منظور از کلمات بالا و پایین در ریوارد به معنی محسبات عددی نیست زیرا همانطور که گفته شد میزان ریسک یک محاسبه دقیق ندارد. برای مثال بیت کوین و طلا هر دو برای کسب سود و مبادله به کار می روند اما طلا نسبت به BTC نوسانات کمتری را تجربه می کند به همین دلیل بیت کوین در برابر طلا یک سرمایه گذاری پر ریسک به حساب می آید اما بسیاری از معامله گران با سرمایه گذاری در طلا نیز دارایی خود را از دست داده اند. در نتیجه محاسبه ریسک موجود در سرمایه گذاری کاملا نسبی است و بسته به بازده دارایی، در دسته کم خطر یا پر خطر قرار می گیرد.

عوامل بازدارنده ریسک

تا این بخش از مقاله روش های شناسایی معاملات پر ریسک و کم ریسک را به شما آموزش دادیم که در محاسبه تقریبی ریسک معاملات شما تاثیر بسزایی دارند. اما پس از شناسایی ریسک معاملات علاوه بر جلوگیری از ریسک نوبت به برسی خطرات احتمالی و مقدار تخریب این عوامل می رسد که در میزان از دست رفتن سرمایه شما تاثیر گذار است. بسیاری از افراد با تفکر کم ریسک بودن سرمایه گذاری های دولتی مانند اوراق قرضه این معاملات را کم خطر و بدون ضرر می دانند در صورتی که اگر بخواهید تمام وجوه خود را در اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری کنید با پیدایش اولین مشکل برای دولت سرمایه شما نیز به خطر می افتد، اینجاست که اهمیت سبد سرمایه گذاری که در ادامه توضیح داده ایم مشخص می شود.

سبد سرمایه گذاری در معاملات چیست؟

سبد سرمایه گذاری یا portfolio ابزاری مهم برای کاهش ریسک معاملات است و شامل تمام کلاس های دارایی مانند اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی، سرمایه گذاری در املاک، صندوق های سرمایه گذاری، سهام های بورس، طلا، ارز دیجیتال و غیره می شود. در واقع سبد سرمایه گذاری یک ایده است که می گوید کل سرمایه در یکی از کلاس های دارای قرار نگیرد بلکه میان دارایی ها پخش شود. فرض کنید شما یک سرمایه گذار نهادی هستید و می خواهید کل دارایی خود را وقف تجارت و کسب سود کنید، در این شرایط اگر فقط در بیت کوین معامله کنید با کاهش قیمت بیت کوین کل سرمایه شما از بین می رود اما اگر دارایی خود را در بازار های مختلف بیت کوین، طلا، سهام بورس و. تقسیم کنید با سقوط یکی از دارایی ها تنها بخشی از سرمایه شما از دست می رود یا حتی ممکن است همزمان با سقوط یکی از سرمایه گذاری هایتان به طور مثال بیت کوین، یکی دیگر از بازار هایی که در آن فعالیت دارید رشد کند و ضرر و زیان شما جبران شود.

کاهش معاملات پر ریسک

طمع عامل شکست در هر سرمایه گذاری است که تا به حال دیده اید. بسیاری از معامله گران با تفکر سود های کلان و یک شبه پولدار شدن آگاهانه به سمت انواع معاملات پر ریسک می روند. با آنکه سرمایه گذاری در معاملات high-risk ممکن است خوب پیش برود و معامله گر را دارای یک سرمایه عظیم کند اما در اکثر مواقع ممکن است نه تنها کل دارایی از بین برود بلکه ضرر و زیان از آنچه که فکر می کنید بیشتر شود. پس این سوال پیش می آید "چرا زمانی که می توان با صبر و با استفاده از سبد سرمایه احتمال موفق شدن را بالا برد با طمع و عجله کل سرمایه از دست برود؟" این سوالی است که پس از کمی تفکر به آن باید طبق استراتژی سبد سرمایه پیش رفته و از معاملات پر خطر جلوگیری کنید.

همچنین بیشتر بخوانید: حوزه defi چیست؟

ارز دیجیتال یک سرمایه گذاری پر ریسک یا کم ریسک؟

با توجه به گستردگی بازار ارز دیجیتال و وجود انواع مختلف دارایی ها نمی توان کل بازار را پر ریسک یا کم ریسک معرفی کرد زیرا جنبه های مختلفی مورد برسی قرار می گیرد، مثلا سرمایه گذاری در حوزه دیفای با معاملات رمز ارز های مبتنی بر بلاک چین قطعا متفاوت است به همین دلیل بازار ارز دیجیتال را از جهت های مختلف می توان دسته بندی کرد. برای مثال با آنکه قیمت بیت کوین دچار نوسانات زیادی می شود اما ریسک سرمایه گذاری بر BTC کم خطر تر از سرمایه گذاری بر توکن های عرصه دیفای است زیرا بازده سالانه بیت کوین به مراتب بیشتر از توکن های دیفای است. بهترین روش برای انتخاب یک معامله کم ریسک استفاده از انواع روش های حرفه ای ترید و تحلیل بازار است، با آموزش های ترید و تحلیل بازار شما می توانید مانند یک سرمایه گذار مجرب عمل کرده و از معاملات سود ده و زمان های مناسب با خبر بشوید. در نتیجه بازار ارز دیجیتال شامل هر دو نوع معاملات پر ریسک و کم ریسک می شود که با آگاهی های لازم و کمی خوش شانسی می توان تجربه خوبی از معامله در این عرصه داشت. البته استفاده از سبد سرمایه در بازار ارز دیجیتال نیز بسیار کاربردی است و شما می توانید به جای معامله یک رمز ارز دارایی خود را در معامله چند ارز رمز نگاری شده تقسیم کنید.

هفت باور غلط در مورد سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

امروزه در عصری زندگی می کنیم که سرمایه گذاران فراوانی باورهای کاملا اشتباهی در مورد مقوله سرمایه گذاری دارند. این باورها با توجه به بازار و خصوصیت های شخصی سرمایه گذاران متفاوت هستند. گاهی اوقات برخی از این باورهای غلط در سرمایه گذاری منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. سرمایه ای که سال ها با هزاران سختی برای جمع آوری آن تلاش کرده اید. در ادامه سعی داریم به بررسی برخی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری بپردازیم که متاسفانه معامله گران فراوانی با آنها دست و پنجه نرم می کنند.

عدم واقع گرایی

یکی از بزرگترین باورهای غلطی که سرمایه گذاران دارند عدم واقع گرایی است. عده زیادی فکر می کنند که با سرمایه گذاری یک شبه میلیاردر می شوند و به تمام آمال و آرزوهایشان می رسند. واقع بین بودن یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه گذاری حرفه ای است. ممکن است ماه ها و یا حتی سالها تلاش کنید تا اینکه به آنچه در نظر دارید دست یابید. با کسب مهارت های لازم و تجربه، شما مسیر موفقیت را برای خود هموار تر می کنید و با گذشت زمان به موفقیت می رسید.

تنوع طلبی بیش از حد

یکی دیگر از باورهای غلط، تنوع طلبی فراوان است. برخی از افراد هنگام سرمایه گذاری سهام شرکت های مختلف فراوانی را به طور مداوم خرید و فروش می کنند. با خرید و فروش مداوم شما مجبور می شوید که هزینه فراوانی بابت کارمزد یا مالیات بپردازید و در نهایت مشاهده می کنید که در حال ضرر کردن هستید. با انجام این کار شما استرس زیادی به خود وارد می کنید که تمرکز شما به هم می ریزد. زمانی که تمرکز نداشته باشید سرمایه گذاری های اشتباه انجام می دهید. در معامله گری شما باید استراتژی مخصوص به خود را داشته باشید. همچنین این کار نیاز به تجربه و تمرین فراوانی دارد. اگر یک معامله گر تازه کار هستید در سرمایه گذاری تنوع طلبی پیشه نکنید. چند سهم بخرید و بعد از اینکه مقداری تجربه کسب کردید، سهام دیگری را خریداری نمایید. همچنین فراموش نکنید که باید به استراتژی خود پایبند باشید، در غیر اینصورت متحمل ضررهای فراوانی می شوید.

موفقیت در سرمایه گذاری

هیچوقت با صحبت مردم سرمایه گذاری نکنید

بسیاری از معامله گران بی تجربه، تحت تاثیر صحبت مردم شروع به خرید و فروش می کنند. این افراد معمولا تسلطی بر اصول تحلیل های بنیادی و تکنیکال ندارند و براساس صحبت های دیگر معامله گران سرمایه گذاری می کنند. این دسته از افراد فکر می کنند چون چیزی از سرمایه گذاری نمی دانند باید به صحبت های دیگر معامله گران گوش کنند و سپس سهام خریداری نمایند. شما با تقلید از دیگران هیچ وقت به موفقیت نمی رسید و اگر این مسیر را ادامه دهید قطعا با شکست های سنگینی مواجه خواهید شد. برای اینکه یک معامله گر موفق باشید باید دانش و تخصص خود را ارتقا دهید. براساس داده های واقعی مشغول به این کار شوید نه با حرف مردم. همچنین هیچ وقت یک معامله گر حرفه ای به شما نمی اشتباهات رایج سرمایه گذاران بورسی اشتباهات رایج سرمایه گذاران بورسی گوید که کدام سهم خوب است و کدام سهم بد.

تحلیل تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل بنیادی است

یکی دیگر از باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری این است که تحلیل های تکنیکال به درد بخور تر از تحلیل های بنیادی هستند و با اتکا به آنها می توانید سرمایه گذاری های هنگفتی انجام دهید. شما نمی توانید به طور دقیق بگویید که کدام نوع تحلیل کاربردی تر است چون هر کدام از آنها مزایا و معایب خود را دارند. اما اگر به سرمایه گذاران بزرگی مانند وارن بافت نگاه کنید می بینید که این افراد هر دو نوع تحلیل را سرلوحه کار خود قرار داده اند. تحلیل های بنیادی بر اساس صورت های مالی و اسناد رسمی شرکت ها می باشند. پس اگر به دنبال یک خرید موفق هستید باید آنها را مطالعه کنید. این کار وقت زیادی می گیرد اما بسیار سودمند است.

ریسک بیشتر، موفقیت بیشتر

در ابتدای کار و سرمایه گذاری های اولیه باید مقدار ضرر و زیان خود را مشخص کنید. شما باید براساس همین مقداری که تعیین کرده اید، مشغول به معامله گری شوید. ریسک پذیری زیاد برخی از سرمایه گذاران ممکن است در آینده ای نزدیک بسیار گران برای شان تمام شود. شما باید با دانش و تحلیل ریسک کنید. گاهی اوقات برخی از ریسک ها منجر به از دست رفتن تمام سرمایه شما می شوند. پس هنگام انجام این کار ریسک های حساب شده انجام دهید.

ریسک را کاهش دهید

رفتار بازار را می شود پیش بینی کرد

یکی از رایج ترین باورهای غلط در مورد سرمایه گذاری همین مورد است. برخی از معامله گران تازه کار فکر می کنند که می شود رفتار بازار را پیش بینی کرد. به هیچ وجه! شما به هیچ عنوان نمی توانید رفتار بازار را به طور دقیق پیش بینی کنید. عوامل زیادی بر رفتار آینده بازار تاثیر گذار هستند و هر لحظه ممکن است که اتفاقی در گوشه ای از جهان بیفتد و به طور کلی اوضاع بازار عوض کند. پس شما به طور قطع نمی توانید آینده بازار را پیش کنید. به همین خاطر هنگام سرمایه گذاری باید حواستان به اخبار فعلی جهان باشد و هیچ وقت تمام سرمایه تان را وسط نگذارید.

سرمایه گذاری با گرفتن وام

به احتمال زیاد در سال های اولی که سرمایه گذاری می کنید به سود چندانی دست نمی یابید. ناامید نشوید و به همین منوال ادامه دهید. با کسب تجربه و آزمون و خطاهای فراوان شما به یک معامله گر حرفه ای تبدیل می شوید. با سرمایه ای کم مشغول به انجام این کار شوید. هیچوقت در اوایل کار وام نگیرید چون ممکن است سرمایه گذاری شما موفقیت آمیز نباشد و با مشکلات زیادی مواجه شوید. پس با مبالغ کم شروع کنید که دردسری برای تان ایجاد نشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.