آیا بورس محدودیت سنی دارد؟


پسا انتخابات

تست هوش IQ ریون بزرگسالان (RPMT)

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

تست هوش IQ ریون را هم اکنون می توانید بصورت کاملا رایگان با کامل ترین تفسیر انجام دهید. تست هوش ریون یکی از شناخته ترین تست های هوش در سراسر دنیاست.

 • توضیحات
 • اعتبار آزمون
 • نظرات کاربران
 • سوالات متداول
 • گزارش تغییرات

تست هوش IQ ریون

تست هوش ریون یا همان ماتریس های پیشرونده توسط جان سی ریون برای سنجش هوش طراحی شده است. در این تست مجموعه ای از تصاویر به فرد ارائه می شود که باید جای خالی را با تصاویر پیشنهادی درست پر نماید. این تست که در جنگ جهانی برای غربالگری افراد نیز مورد استفاده شده است، آزمون بسیار مشهوری برای سنجش هوش کلی (عامل g) فرد می باشد. در ادامه علاوه بر کاربردهای این آزمون به انواع این تست خواهیم پرداخت:

کاربردهای تست هوش ریون

تست هوش ریون جهت سنجش هوش بصری یا فضایی مورد استفاده قرار می گیرد. از این تست می توان برای موارد زیر استفاده نمود:

بررسی هوش منطقی

بررسی هوش تجسمی

گزینش افراد در مشاغل مرتبط با هوش غیرکلامی

انتخاب رشته های مرتبط با هوش غیرکلامی

آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ پژوهش ها و مطالعات علمی

با استفاده از آزمون ریون شما می توانید بهره هوشی تصویری و ریاضی-منطقی خود را در جنبه های زیر بسنجید:

تست هوش ریون

تست هوش IQ ریون بزرگسال

هوش مقوله ای قابل رویت یا احساس شدنی نیست، بلکه یک صفت فرضی و یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و آثار آن مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در تعریف هوش سه جنبه مد نظر قرار می گیرد:

 • توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور
 • هماهنگی و سازش با محیط
 • بهره برداری از تجربیات گذشته با به کار بردن قضاوت و استدلال صحیح و پیدا کردن راه حل منطقی

جهت تمرین هوش غیرکلامی می توانید به بازی های ای سنج مراجعه نمایید.

به عقیده کتل هوش دارای دو جنبه سیال و متبلور است ؛ هوش سیال وابسته به زمینه ژنتیکی زیستی فرد است و هوش متبلور تحت تاثیر آموزش و فرهنگ است. این آزمون هوش سیال شما را اندازه گیری می کند.

تئوری های جدید هوش، هوش انسانی را به جای دیدن هوش به عنوان یک توانایی کلی واحد ، آن را در ابعاد مختلف متمایز می کند. هوارد گاردنر این مدل را در کتاب خود در سال 1983 تحت عنوان نظریه هوش چندگانه ارائه داد. طبق دیدگاه او یک جنبه هوشمندی باید هشت معیرا زیر را داشته باشد:

پتانسیل برای جداسازی مغز در اثر آسیب مغزی

مکان در تاریخچه تکاملی

حضور در عملیات اصلی

حساسیت به رمزگذاری (بیان نمادین)

پیشرفت توسعه مشخص

داشتن اعجوبه ها و افراد فاخر در آن حوزه

حمایت روانشناسی تجربی

حمایت یافته های روان سنجی

سپس گاردرنر مطابق نظریه خود و بر اساس هشت معیاری که پیش از این به آن اشاره نمودیم هشت توانایی را که برای برآورده کردن این معیارها را در نظر گرفت. این هشت نوع هوش بر اساس معیارهای یاد شده عبارتند از:

1- موسیقی-ریتمیک

2- بصری-مکانی

3- کلامی-زبانی

4- ریاضی منطقی

5- بدنی-جنبشی

6- درون فردی

7- فرافردی

8- طبیعت گرایانه

وی در سال 2009 اظهار داشت كه هوشهای وجودی و اخلاقی نیز ممكن است شایسته گنجاندن باشند در این مولفه ها را داشته باشند. اگرچه تمایز بین هوش به تفصیل بیان شده است، اما گاردنر با ایده برچسب زدن دانش آموزان به یک هوش خاص مخالف است. گاردنر معتقد است که تئوری وی باید "یادگیرندگان را توانمند سازد"، نه آنها را به یک روش یادگیری محدود کند.

به گفته گاردنر، یک هوش "یک پتانسیل بیوسایکولوژی برای پردازش اطلاعاتی است که می تواند در یک محیط فرهنگی برای حل مشکلات یا ایجاد محصولاتی با ارزش در یک فرهنگ فعال شود. طبق مطالعه 2006 ، هریک از حوزه ها ارائه شده توسط گاردنر شامل ترکیبی از فاکتور g عمومی ، توانایی های شناختی غیر از g و در برخی موارد توانایی های غیر شناختی یا ویژگی های شخصیتی است.

آزمون هوش ریون می تواند تقریبا دو جنبه از هوش را مدنظر قرار داهد. یکی هوش تصویری و دیگری هوش ریاضی منطقی . در ادامه به توضیح آزمون هوش ریون خواهیم پرداخت:

آزمون ماتریس های پیش رونده ریون

ماتریس های پیشرونده ریون (Raven) (که به نام ماتریس ریون یا RPM نیز شناخته می شود) یک ارزیابی غیر کلامی است که معمولاً در مدارس و سایر فضاهای آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد. این تست شامل 60 ماده یا سوال است که برای اندازه گیری استدلال انتزاعی به کار می رود.

آزمون ریون را می توان تخمین خوبی برای برآورد جنبه های غیر کلامی از هوش سیال دانست. به عبارتی این آزمون برای اندازه گیری عامل g یا هوش عمومی اسپیرمن طراحی شده است. ابزار ریون رایج ترین و پرکاربردترین آزمایش برای دامنه سنین مختلف از 5 ساله تا افراد مسن می باشد.

این تست ابتدا توسط جان سی ریون در سال 1936 طراحی شد. در هر سوال از فرد خواسته می شود تا بخش مشخص شده را تکمیل کند. الگوهای بسیاری به شکل ماتریس های 6 × 6 ، 4 × 4 ، 3 × 3 یا 2 × 2 برای این پرسشنامه تنظیم شده است.

آزمودنی در مدت 40 دقیقه باید به 60 سوال پاسخ دهد. ماتریس های این آزمون به تدریج دشوارتر می شوند و فرد باید از بین 6 تا 8 گزینه تصویری که منطق الگو را تکمیل می کند را انتخاب کند. ماتریس های پیش رونده در سه شکل مختلف برای شرکت کنندگان با توانایی های مختلف وجود دارد:

ماتریس های پیشرفته استاندارد

ماتریس های پیشرونده استاندارد ( Standard Progressive Matrices ) شکل اصلی ماتریس ها هستند که نخستین بار در سال 1938 منتشر شد. ماتریس های استاندارد شامل 5 مجموعه (A تا E) و 12 مورد (به عنوان مثال ، A1 تا A12) است، در این آزمون هرچه از سوالی به سوال دیگر می رویم دشوارتر می شود.

در ماتریس های استانداردجهت تجزیه و تحلیل سوالات انتهایی نیاز به توانایی شناختی بیشتری وجود دارد. در این مدل ریون سوالات با رنگ سیاه و سفید ارائه شده اند.

ماتریس پیشرونده رنگی

مدل دیگری از تست ریون ماتریس های پیشرونده رنگی ( Colored Progressive Matrices ) است. باین نوع از تست ریون برای کودکان 5 تا 11 ساله، سالمندان و افراد دارای اختلال ذهنی و جسمی طراحی شده است. این آزمایش شامل مجموعه های A و B از ماتریس های استاندارد است.

اکثر موارد بر روی یک پس زمینه رنگی ارائه شده اند تا به لحاظ بصری برای شرکت کنندگان جذاب تر باشد. با این حال، موارد کمی که در مجموعه B وجود دارد، به صورت سیاه و سفید ارائه می شوند. به این ترتیب، اگر موضوعی بیش از انتظارات آزمایشگر باشد، به مجموعه های C ، D و E از ماتریس های استاندارد رجوع می کند.

ماتریس های پیشرفته

فرم پیشرفته ماتریس ها ( Advanced Progressive Matrices ) شامل 48 سوال است که به صورت یک مجموعه 12 تایی (مجموعه اول) و 36 تایی (مجموعه دوم) ارائه می شود.

در این مدل نیز همانند ماتریس های پیشرفته استاندارد سوالات به صورت سیاه و سفید بر روی زمینه سفید ارائه می شوند، و با پیشرفت در هر مجموعه پاسخدهی سخت تر می گردد. این آزمون برای بزرگسالان و نوجوانان دارای هوش متوسط به بالا مناسب است.

روایی و اعتبار تست هوش ریون

روایی و اعتبار تست هوش ریون بیانگر آن است که این آزمون دارای قابلیت اطمینان مناسبی برای هوش غیرکلامی است. در زیر روایی و اعتبار این آزمون در مطالعات بین المللی و مطالعات ایرانی گزارش شده است:

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات بین المللی

در پژوهش بورس و ویگنا (٢٠٠٥)، با استفاده از فرم پیشرفته ماتریس های پیشرونده ریون در سه زمان مختلف، میانگین نمرات خام آزمودنیها در دفعه اول ١٨/٥١، دفعه دوم ٢٠/٤٥ و دفعه سوم ٢١/٨٥ به دست آمده است، که نشان دهنده میزان بالای پایایی این آزمون است . آناستازی, (ترجمه براهنی، ١٣٧١) معتقد است همبستگی آزمون ریون با آزمون های کلامی و عملی هوشی بین ٠/٤٠ تا ٠/٧٥ متغیر است و میزان همبستگی آن با آزمونهای عملی بیشتر از کلامی است.

روایی و اعتبار بر اساس مطالعات داخلی

در ایران طی یک مطالعه مقدماتی روی 50 نفر آزمودنی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند در دو نوبت به فاصله زمانی 2 ماه مورد آزمون قرار گرفت، سپس ضریب همبستگی بین نمرات خامن حاصل از دو مرحله آزمون گیری محاسبه و مقدار آن 0/91 به دست آمد که معنادار است. تجزیه و تحلیل سوال های آزمون از طریق بررسی هماهنگی درونی سوالات و با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ نشان داد که سوالات آزمون از هماهنگی درونی برخوردار هستند. ضریب آلفای آزمون 0/82 به دست آمد.بررسی روایی ملاکی این آزمون نیز روی 60 نفر از آزمودنی های همراه با آزمون هوش وکسلر بزرگسالا بخش کلامی برابر با 0/73 به دست آمد که نشان از روایی مطلوب این آزمون دارد.

روایی و اعتبار چیست؟

روایی و اعتبار به معنی بررسی علمی کاربردپذیری و ارزش گذاری تست های مورد استفاده می باشد. به عبارتی روایی و اعتبار روش های علمی هستند که با استفاده از محاسبات و آزمونهای پذیرفته شده بین المللی توانایی تست را مورد ارزیابی قرار می دهند.

روایی (Validity) نشان می دهد که تست مورد نظر تا چه میزان ویژگی هدف را ارزیابی می کند. در تست پیش رو به این معنی است که تا چه میزان تست هوش ریون می تواند به طور دقیق میزان هوش غیرکلامی را در شما بسنجد.

اعتبار (Reliability) به میزان ثبات و پایداری تست اشاره دارد. یعنی تست هوش ریون در شرایط یکسان به چه میزان می تواند نتایج یکسانی را نشان داد.

فیلم جنجالی از غسالخانه بهشت زهرای تهران ! / ببینید دلتان طاقت نمی آورد

رکنا: فیلم جنجالی از غسالخانه بهشت زهرای تهران دلتان را می لرزاند.

سیما یک برنامه دوربین مخفی است که به موضوعات فرهنگی و اجتماعی در راستای فرهنگ‌سازی در جامعه می‌پردازد. قسمت بیستم این برنامه به سراغ جامعه غسالان رفته است تا سختی‌های کاری این قشر را به معرض نمایش بگذارد.

در این قسمت از برنامه به صورت مخفیانه و به بهانه کمبود نیرو در غسالخانه بهشت زهرا ، از رهگذران درخواست می‌شود تا لباس‌های غسالی را بپوشند و اجساد را بشویند.

در این میان برخی از افراد ترس این کار را داشته و قبول نمی‌کردند که یک لحظه در جایگاه غسال بهشت زهرا قرار بگیرند، اما برخی از افراد هم موافقت کرده و تمایل نشان دادند تا این کار را انجام دهند و همچنین علاقه‌مند به تجربه کردن این کار نسبتا سخت بودند.

هدف تولید این برنامه ادای احترام به جامعه زحمتکش و محترم غسال و تکریم و قدردانی از این قشر زحمتکش است.

این برنامه هر هفته روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ و ۴۰ دقیقه بر روی آنتن شبکه نسیم می‌رود.

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

گروه خودروسازی بهمن بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کرده است و ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه کند. نحوه خرید خودرو و زمان خرید از بورس کالا چگونه است؟

به گزارش نبض بورس، ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ خودرو وارد بورس کالا شد تا با قیمتی میان قیمت کارخانه و بازار به مشتریان ارائه شود، خودرو کارا متعلق به بهمن موتور برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد که در مجموع ۵۸ دستگاه خودرو کارا دو کابین و ۴۵ دستگاه کارا تک کابین در تالار خودرو بورس کالا معامله شد.

گروه خودروسازی بهمن نیز توانست بعد از کش و قوس‌های فراوان بالاخره مجوز عرضه محصولات خود در بورس کالا را دریافت کند و ۶۰۰ دستگاه خودرو فیدلیتی و دیگنیتی در تاریخ ۲۶ مرداد ماه در بورس کالا عرضه کند.

زمان عرضه خودرو در بورس کالا

در جدیدترین نامه مدیر بازرسی و امور اعضا بورس کالای ایران آمده است: ثبت سفارش خودرو عرضه ۲۶ مرداد ماه تا ساعت ۱۷ روز قبل از معامله (سه شنبه ۲۵ مرداد) امکان پذیر است.

۲۶ مرداد (چهارشنبه هفته جاری) دو محصول فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در بورس‌کالا عرضه می‌شود.

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

عرضه ۶۰۰ خودرو در بورس کالا

بر اساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، گروه خودروسازی بهمن موتور ۳۵۰ دستگاه فیدلیتی و ۲۵۰ دستگاه دیگنیتی را در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۴۰۱ در بورس کالا عرضه خواهد کرد.

هر کد ملی تنها می‌تواند روی یکی از کد‌های عرضه شده و تنها برای یک خودرو ثبت سفارش کند.

صدور سند و شماره‌گذاری خودرو فقط به نام خریدار خواهد بود.

خریداران باید ۹ درصد قیمت نهایی فروش را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.

خریداران باید هزینه‌های مالیات و عوارض شماره‌گذاری، هوشمندسازی کارت خودرو، خدمات پست، تولید پلاک و شماره‌گذاری و بیمه شخص ثالث را نیز به شرکت بهمن موتور پرداخت کنند.

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

نحوه خرید خودرو در بورس کالا

متقاضیانی که قصد خرید خودرو از بورس کالا را دارند حتما باید در مرحله اول در بورس کالا پذیرش شوند و پس از آن مراحل بعدی را طی کنند.

۱- ثبت نام و احراز هویت سجام

۲- مراجعه به سامانه آنلاین یکی از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس

۳- وارد کردن کد ملی

۴- وارد کردن رمز دریافت شده اطلاعات مشتری از سامانه سجام

۵- پس از طی کردن این مراحل، با توجه به انجام احراز هویت در مراحل ثبت‌نام سجام، کد مشتری توسط بورس کالا صادر می‌شود.

۶- مشتریان حتما باید حساب وکالتی متعلق به خود داشته باشند (حساب وکالتی، حسابی است که مشتری باید پیش پرداخت خرید خود را به آن حساب واریز کند و کارگزاری هم دسترسی برداشت وجه از این حساب را دارد)

۷- واریز قیمت پایه به حساب وکالتی یک روز قبل از ثبت سفارش

۸- ثبت درخواست خرید در سامانه خرید آنلاین بورس کالای مفید تا قبل از ساعت ۸:۳۰ روز عرضه

۹- تعیین نمایندگی جهت دریافت خودرو در سامانه آنلاین یکی از شرکت‌های کارگزاری فعال در بورس

جزئیات و نحوه خرید خودرو از بورس کالا + زمان ثبت سفارش

هر فرد چند خودرو می‌تواند بخرد؟

رئیس اداره ناظران و امور تالار‌های بورس کالای ایران درباره محدودیت‌های خرید خودرو از بورس کالا گفت: در حال حاضر هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کد‌های عرضه شده است و صرفاً هم امکان خرید یک دستگاه خودرو را دارند. همچنین صدور سند و شماره‌گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود.

پذیرش ۸ خودروی جدید در بورس کالا

همچنین قابل ذکر است که در جلسه روز گذشته هیات پذیرش بورس کالای ایران ۸ خودروی جدید از ۶ گروه خودروسازی پذیرش شد تا با احتساب پذیرش‌های قبلی (۷ خودرو متعلق به ۳ گروه خوردوسازی)، شمار خودرو‌های بورسی به ۱۵ برسد.

entekhabat

پسا انتخابات

با اصلاح روش‌های سیاسی داخلی بهانه را از غربی‌ها بگیریم

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با «فردا»:

با اصلاح روش‌های سیاسی داخلی بهانه را از غربی‌ها بگیریم

حسن بهشتی‌پور گفت: آمریکایی‌ها منتظرند، ببینند ناآرامی‌های ایران به کجا می‌رسد تا دور جدیدی از مذاکرات را آغاز کنند یا خیر.

ختم برجام

«فردا» گزارش می‌دهد

ختم برجام

مجموعه غرب در ارتباط با حوادث اخیر که از قضا خوشایند ایران نیست، یک جبهه‌گیری واحد کرده و به نظر می‌رسد که با این خصومتی که ایران نسبت به غربی‌ها پیدا کرده، موضوع برجام…

زمان خروج برجام از برزخ

فردا گزارش می‌دهد؛

زمان خروج برجام از برزخ

قربانیان جوان

تحلیل از چپ و راست؛

قربانیان جوان

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

ناآرامی‌ها هم فروکش کند، توافق امضا نمی‌شود

امیرعلی ابوالفتح در گفت‌وگو با «فردا»:

ناآرامی‌ها هم فروکش کند، توافق امضا نمی‌شود

امیرعلی ابوالفتح گفت: ایران همچنان مایل است که برجام احیا شود زیرا تحریم‌ها فشار فزاینده‌ای وارد می‌کند اما این طرف مقابل است که تمایلی به امضای توافق ندارد.

اکثر مردم از عملکرد دولت راضی‌اند منتها حرف هم دارند

در گفتگو با فردا مطرح شد؛

اکثر مردم از عملکرد دولت راضی‌اند منتها حرف هم دارند

فعال سیاسی اصولگرا گفت:‌اگر ذهن مردم آلوده نشود، فعالیت های دولت سیزدهم نزد جامعه مقبول است.

تیتر یک

نمایش اقتدار/ توان چانه‌زنی/ بودجه دولت

خبر به روایت «فردا»

نمایش اقتدار/ توان چانه‌زنی/ بودجه دولت

روزنامه‌های امروز به موضوعاتی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و . پرداخته‌اند که مهم‌ترین موارد آن به شرح زیر است:

قالیباف: ناترازی، چالش جدی ما در حوزه گاز است / هدررفت انرژی بسیار زیاد است

قالیباف: ناترازی، چالش جدی ما در حوزه گاز است / هدررفت انرژی بسیار زیاد است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ناترازی چالش و مانع جدی ما در حوزه گاز است و متأسفانه هدررفت انرژی بسیار زیاد است.

سرخط خبر ها

مرتضوی وزیر شد

هشدار نماینده ایران به دولت‌های خارجی/ در امور داخلی ایران دخالت نکنید

حضور اعضای کابینه در جلسه رای اعتماد مرتضوی

نشست محرمانه شورای امنیت درباره ماجرای پهپادهای ایرانی

واکنش روسیه به ادعاها در استفاده از پهپادهای ایرانی

تناقض گویی آمریکا در ماجرای احیای برجام

آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

ادعای تازه آمریکا درباره روابط ایران و روسیه

تعیین تکلیف لایحه افزایش حقوق در دستور کار امروز مجلس

رابرت مالی: احیای برجام در دستور‌کار آمریکا نیست

واکنش روسیه به تحریم‌های احتمالی اروپاعلیه ایران

آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ تحلیلی مطهرنیا درباره تهدید تحریمی اتحادیه اروپا علیه ایران

کنعانی: بورل به اندازه کافی پاسخ شنیده است / آمریکا مبادله زندانیان را به احیای برجام منوط کرده است

تکرار اظهارات مداخله‌جویانه بورل/ بسته تحریمی علیه ایران روی میز است

خبر مهم برای کسانی که یارانه نقدی نمی گیرند | ثبت نام دریافت یارانه نقدی جدید + لینک

روزنامه الکترونیک

تیتر یک

تحریم‌هایی که بیماران را می‌کشد

چه کسی پاسخگوی جان باختن بیماران ایرانی است

چه کسی پاسخگوی جان باختن بیماران ایرانی است

تحریم اقتصادی در زمانه کنونی جنگ است. این گزاره حداقل برای ما آنقدر عیان و آشکار است که نیازی به اثبات آن وجود نداشته باشد اما طرف‌های غربی تحریم‌کننده همواره روی یک نکته تاکید داشته‌اند. هم در میانه فراگیری کرونا و هم حالا که این بیماری فروکش کرده مدام اعلام می‌کنند «دارو» در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد! دروغ بی‌شرمانه‌ای که مصداق آشکار فریبکاری‌اش را می‌توان در بی‌شمار بیمار درگیر به چشم دید.

گزارش

چند میلیون‌ ایرانی کتاب می‌خوانند؟

چند میلیون‌ ایرانی کتاب می‌خوانند؟

فقط سرانۀ زمان مطالعه نیست که در سال‌های اخیر بیش از یک ساعت کاهش پیدا کرده و بررسی میزان افرادی که در ایران به مطالعۀ…

گذرنامه همایون شجریان به او تحویل داده شد

گذرنامه همایون شجریان به او تحویل داده شد

گذرنامه همایون شجریان که در فرودگاه توقیف شده بود، چند روز پیش از سوی مقامات مسئول به این خواننده تحویل داده شد.

پیشخوان

 • - تهران سرد می‌شود
 • - کدام جاده برای یوزپلنگ مرگبارتر است؟
 • - جایزه بوکر به نویسنده سریلانکایی رسید
 • - آیا امکان جعل کارت‌ پایان خدمت وجود دارد؟
 • - ۳۱ درصد هواپیماهای شهریور با تاخیر پریدند
 • - مبارزه هالک ایرانی تکذیب شد!

ویدئو خبر

تخم‌مرغ‌هایی که حرف گوش نمی‌دهند!

تخم‌مرغ‌هایی که حرف گوش نمی‌دهند!

اواخر مرداد و ابتدای شهریور قیمت هر شانه تخم‌مرغ حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان بود و حالا رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرکزی…

باکس زرد

کلاه گشاد بر سر بن‌سلمان

رسانه‌های عربی به نقل از روزنامه بریتانیایی تایمز خبر دادند، ظاهرا تابلویی که دلال‌های آثار فرهنگی به نام اثر داوینچی به قیمت 450 میلیون دلار به محمد بن سلمان فروخته اند، تقلبی از کار آمده و کلاهی به همین قیمت سر ولیعهد عربستان…

یادداشت

در جستجوی فراغت از دست رفته

با در نظر گرفتن مولفه‌های بسیاری در شهرسازی استانداری شکل گرفته است مبنی بر اینکه حداقل 30 درصد از مساحت شهر و کاربری‌های آن باید به فضاهای خدماتی و اوقات فراغت شهروندان اختصاص پیدا کند.

التماس‌های «من و تو» جواب نداد

«. از هم‌صدایی هنرمندان گفتیم اما این رو هم باید بگیم که هنوز چهره‌هایی هم هستند که خیلی شناخته شده‌اند اما سکوت کرده‌اند و هیچ واکنشی نشان نداده‌اند افرادی مثل رامبد جوان، احسان علیخانی، هومن…

پیشنهاد فردا

عدالت؛ چه باید کرد؟

دنیا پیچیده است. نمی‌دانیم چه باید کرد، نمی‌دانیم چه چیزی اخلاقی است و یا اشتباه است و به عنوان یک انسان، از ابتدای تاریخ به دنبال جوابِ سوال‌هایی از این دست بوده‌ایم. کمتر کسی به ما آموزش داده چه طور فکر کنیم. عدالت، قدمی در این راستا برداشته است. مایکل سندل در این کتاب تلاش می‌کند ما را با…

بازی بی نتیجه صدر با مانور و تفنگ!

اکوایران:صدر امید داشت که بلوک های سنی و کرد تعریف شده در ائتلافش استعفا دهند و عملا سیاست پارلمانی عراق را فلج کرده و تشکیل دولت آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ را بدون حمایت صدر با شرایط خودش غیر ممکن کنند. شاید هم انتظار داشت حلبوسی، قبل از استعفا زمان بخرد. در هر صورت، صدر می توانست هم نقش آتش افروز و هم اتش نشان را بازی کند اما در عوض شرکای ائتلافی اش او را در سرما رها کردند.

بازی بی نتیجه صدر با مانور و تفنگ!

به گزارش اکوایران، عراق گامی بزرگ به سوی تعریف دولت برداشت. عبداللطیف الرشید که به عنوان رئیس جمهور برگزیده شده و همزمان شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر برگزیده تا کابینه اش را تعریف کند؛ رخدادی که بعد از بن بست سیاسی یکساله و انتخابات پارلمانی ماه اکتبر که پیروزی بزرگی را برای مقتدی صدر و حامیانش به همراه داشت؛ می تواند پایانی باشد بر تنش های حاکم. از همین رو ناظران می گویند بعد از یکسال ورق برگشته و مخالفان سیاسی صدر به قدرت رسیدند.

صدر؛ آتش افروز یا آتش نشان؟

مقتدی صدر درست از زمانی که شبه نظامیان تحت رهبری اش، گروهی موسوم به «جیش المهدی» رویاروی نظامیان آمریکایی قرار گرفتند، وارد میدان سیاست عراق شد و به واسطه توانایی بالایش برای بسیج مردمی، آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ توانست یک شبکه نظامی قدرتمند که امروز از آن تحت عنوان «سریا السلام» یاد می شود را تعریف کند. در آستانه انتخابات سال گذشته، صدر یک ائتلاف چند قومیتی و بین فرقه ای را تعریف کرد که چهره هایی چون محمد الحلبوسی، سیاستمدار سنی و رهبر حزب تقدم و مسعو بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان در آن جای داشتند. این ائتلاف، اکثریت کرسی ها را در انتخابات پارلمانی 2021 از آن خود کرد و موجب شد تا برخی در واشنگتن صدر و تحرکاتش را تمجید کنند.

در سیستم عراق، پارلمان ابتدا رئیس مجلس و بعد از آن رئیس جمهور و سپس نخست وزیر را انتخاب می کند. پس از آن کابینه توسط نخست وزیر تعریف و در مجلس به رای گذاشته می شود.با این همه این روند با تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق که گزینه انتخاب رئیس جمهوری از طریق اکثریت ساده در دومین رای گیری پارلمان را حذف کرد، متوقف شد. ابتدا تصور می شد که دیوان عالی به واسطه فشارهای چهره هایی چون نوری المالکی، نخست وزیری پیشین این محدودیت را تعریف کرد. این مسئله مانع از تشکیل دولت به رهبری ائتلاف صدر شد چرا که او نتوانست دو سوم اکثریت ارا را به دست آورد.صدر در پاسخ به این بن بست به 73 نماینده اش دستور داد تا استعفا دهند و پیروانش را برای اشغال ساختمان های دولتی اعزام کرد. رخدادی که اعتراض های خشونت باری را به دنبال داشت.

به نظر می رسید صدر امید داشت که بلوک های سنی و کرد تعریف شده در ائتلافش استعفا دهند و عملا سیاست پارلمانی عراق را فلج کرده و تشکیل دولت را بدون حمایت صدر با شرایط خودش غیر ممکن کنند. یا شاید هم انتظار داشت حلبوسی، قبل از استعفا تردید کرده و زمان بخرد. در هر صورت، صدر می توانست هم نقش آتش افروز و هم اتش نشان را بازی آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ کند اما در عوض شرکای ائتلافی اش او را در سرما رها کردند.

بازی بی نتیجه مانور و تفنگ!

73 کرسی پارلمانی که رهبر جریان صدر عجولانه آنها را خالی کرد به رقبایش یعنی چارچوب هماهنگی شیعه، ائتلافی متشکل از مجموعه ای از احزاب آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ شیعه، فرصت بازگشت قدرتمندانه به میدان سیاست داد. حالا الرشید در 13 اکتبر به واسطه سلسله گام های سریع، محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر معرفی و بدین طریق زمینه را برای تشکیل دولت هموار کرد. به نظر می رسد، بحرانی که سال گذشته گریبان عراق را گرفته بود، حالا پایان یافته هرچند چالش صدر به شکل کامل کنار گذاشته نشده هرچند بعید است تا سه سال آینده انتخابات زودهنگامی در این کشور برگزار شود.

صدر با مانور و تفنگ، هیچ مسیر قبال قبولی برای رسیدن به قدرت نخواهد داشت، حال این که ایا او از طریق ساختار بوروکرات های ارشدی که در مجموعه ای از وزارتخانه ها به کار گرفته است، نفوذ خود را حفظ خواهد کرد یا نه به این مقوله بستگی دارد که السودانی گامی در مسیر پاکسازی منصوبانش، همانطور که خود صدر در باب مخالفانش وعده داده بود، بر می دارد یا نه.

واکنش صدر به درهای بسته شده به رویش، ریاست عبداللطیف و نخست وزیری السودانی، شدید بود. او از تلاش های پیش رو تحت عنوان تلاش برای تعریف دولت شبه نظامی یاد کرده و پیروانش را از حضور در چنین کابینه ای منع کرده است. رهبر جدید که امروز نگران حراست از مشروعیتش است، ممکن است به دنبال راهی برای جذب صدر برای حضور در این بازی باشد اما مسیر پیش رو مبهم به نظر می رسد.

چالش های السودانی

آنچه قابل پیش بینی است، آن است که تیم جدید با هدف جلوگیری از خروج نخست وزیر مسستعفی یعنی مصطفی الکاظمی از کشور وارد عمل خواهد شد چرا که آنها آماده اند الکاظمی را به اتهام فساد عمومی و این که موجب شد بسیاری از عراقی ها به صدر رای دهند، قربانی کنند.از منظر واشنگتن، السودانی یکی از نامزدهای بالقوه منطقی است. او تکنوکراتی با تجربه است که پیش از این وزیر بود و در قیاس با سایر چهره های سیاسی عراق کارنامه چندان سیاهی ندارد.

بااین حال، علیرغم جدایی السودانی از حزب الدعوه، او چهره ای است که به باور بسیاری هنوز تحت حمایت مالکی قرار دارد و به بیانی دیگر مخلوع او است. فارغ از این ادعاها، السودانی با انتخاب های سیاسی دشواری روبرو است که یکی از آنها تعریف بودجه است که در طول سال گذشته به واسطه افزایش بهای انرژی، افزایش یافته است. برای مدیریت ناآرامی ها نیز او احتمالا باید به خزانه های متورم جهت ایجاد مشاغل در بخش دولتی برای جوانان بیکار متوسل شود. حال این که او قادر است وزارتخانه ها و پارلمان را برای مقابله با سه موضوع پیش روی عراق یعنی فساد و شکست اصلاحات اقتصادی، تغیییرات اب و هوایی وحملات تروریستی داعش، بسیج کند یا نه، مشخص نیست.

السودانی به عنوان یک رهبر ضعیف تلقی می شود از همین رو یکی از مقوله هایی که ایالات متحده آن را رصد خواهد کرد این است که ارتش و خدمات مقابله با تروریسم در فرایند بودجه بندی چگونه تعریف خواهدشد.السودانی همچنین باید تصمیم آیا بورس محدودیت سنی دارد؟ بگیرد که چگونه صدر و وفادارانش را مدیریت کند.

بغداد پس از انتخاب الرشید به عنوان رئیس پارلمان در آستانه اعتراض های عمومی است. با این همه هنوز آرام است؛ آرامش قبل از طوفان. در این میان به ادعای ناظران نگران کننده ترین مقوله، نفوذ بالقوه المالکی بر نخست وزیر جدید است. واشنگتن مالکی را مسبب شرایطی می داند که زمینه را برای ظهور گروه تروریستی داعش هموار کرد. هراس از تکرار این الگوی حکومت مداری شاید امروز یکی از مهم ترین نگرانی های آمریکا باشد و بس.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.